بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خــــانــــه ای کـــه بــــزرگــــتـــرهــــا کــــوچــــکـــــ مــی شــــونـــد کــــوچـــکتـــرهــا بــزرگـــــــ نــمـــی شــــونـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثــــری وجود نداره ، بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو انجام ندادن تکالیف مدرسه همراهیم میکرد تا موقع کتک خوردن تنها نباشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا از اوناشیم کـه اگـرم ظاهرمـون بـه قشنگی خیلیـا نیـست , پیـش خودمـون خوشالیـم کـه باطنمـون از خیلیـا قشنگتـره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست... زندگی آب روانی ست...روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتني رسيدن نيســــــــــــــت ، ولي براي رسيدن راهي جز رفتن نيســـــــــــــــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن.دل گرفتنه!!!! وگرنه یکی بی دل میشه یکی دو دل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از فرق هاى انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش ميکند ولى خدا تمام بديها را بايک خوبى فراموش ميکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت شاید فراموش شود. اما... تهمت های لحظه رفتنت هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره برگشتنش دعا نکن! شاید همانی نباشد که رفته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام را معنی مستی ندان آن که میخندد غمش بی انتهاست خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا و من چقدر شبیهیم گرچه باز من سخت بی قرارم و او بی قرار نیست با او چه خوب میشود از حال دل گفت دریا که از اهالی این روزگار نیست...... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايي که ميدونن شايد فردايي واسشون در کار نباشه ولي يه برنامه هايي دارن که خيلي ها تو رويا ها تصورش رو هم نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یعنـی یه پلـاک ! که زده بیـرون از دل خـاک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرتبی تب عشق نیست گاهی وقتا بعضی تب ها از عفونت هوسه!!!!!  گفتم که درجریان باشید!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خــــانــــه ای کـــه بــــزرگــــتـــرهــــا کــــوچــــکـــــ مــی شــــونـــد کــــوچـــکتـــرهــا بــزرگـــــــ نــمـــی شــــونـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حداکثــــری وجود نداره ، بهتره آدم حداقل از حداقــل ها لذت ببره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو انجام ندادن تکالیف مدرسه همراهیم میکرد تا موقع کتک خوردن تنها نباشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا از اوناشیم کـه اگـرم ظاهرمـون بـه قشنگی خیلیـا نیـست , پیـش خودمـون خوشالیـم کـه باطنمـون از خیلیـا قشنگتـره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاه باش حتی اگر قلمروات به اندازه عرض شانه هایت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... زشتی های آن تقصیر ماست. در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست... زندگی آب روانی ست...روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتني رسيدن نيســــــــــــــت ، ولي براي رسيدن راهي جز رفتن نيســـــــــــــــــت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن.دل گرفتنه!!!! وگرنه یکی بی دل میشه یکی دو دل!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يکى از فرق هاى انسان با خدا اين است که انسان تمام خوبيها را با يک بدى فراموش ميکند ولى خدا تمام بديها را بايک خوبى فراموش ميکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت شاید فراموش شود. اما... تهمت های لحظه رفتنت هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوباره برگشتنش دعا نکن! شاید همانی نباشد که رفته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام را معنی مستی ندان آن که میخندد غمش بی انتهاست خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من ورنه این دنیا که من دیدم خندیدن نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا و من چقدر شبیهیم گرچه باز من سخت بی قرارم و او بی قرار نیست با او چه خوب میشود از حال دل گفت دریا که از اهالی این روزگار نیست...... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي اونايي که ميدونن شايد فردايي واسشون در کار نباشه ولي يه برنامه هايي دارن که خيلي ها تو رويا ها تصورش رو هم نمیکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق یعنـی یه پلـاک ! که زده بیـرون از دل خـاک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرتبی تب عشق نیست گاهی وقتا بعضی تب ها از عفونت هوسه!!!!!  گفتم که درجریان باشید!!!!!