بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو ! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ! حالا تو هر روز هی بگو : ما . . . ما . . . ما. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هـر لـحـظـه رو بـا فـکـر کـردن بـه لـحـظـه بـعـد از دسـت نـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند,از بودن با اونا لذت میبری ولی باهاشون به جایی نمیرسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑَﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮐُﻞّ ﻣَﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷَﻤﺴﯽ ﺭﻭ ﺭَﺻَﺪ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . . . . . . . . ﺍﻭﻥ ﻭَﻗﺘـــ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩُﺧﺘَﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑـــ ﻣَﻬﺘﺎﺑـــ ﻧَﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩَﻥ :///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان : در السالو ادور چکار ميکردی ؟؟ چگوارا : بدنم را برنزه ميکردم دادستان : پس چرا ساختمان را منهدم کردی ؟ چگوارا : جلوی آفتابم را گرفته بود ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... ! تو باشی من باشم.. همه هم باشند ولی قسمت نباشد. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که بعضــــــــــــــی آمدن ها دیگر فقــــــــــــــــط در خـــــــــــــــــــــــــــــواب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های تموم شده را انقدر کــــــــــش ندهید که با خیــــانت تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس بودن است! هی آتش میگیری وباز ناامیدنمیشوی واز خاکسترت زن متولد میشود!!زن قداست دارد.. برای با او بودن باید«مرد»بود نه«نر»!!!! نفس تازه کن بانو از از امروز تا ابدیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ته ته قلبم ارزو میکنم!!! هیج را نجاتی نداشتی باشی......................... اون لحظه  که غرق خوشبختی هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت...مورچه دانه را دوباه بر دوشش گذاشت و به خدا گفت(گاهی یادم می رود که هستی...کاش بیشتر نسیم می وزید...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن" حرف دله اگه به زبون بیاد از سکه میفته.... دیالوگ مهدی سلطانی سریال مادرانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای آسمان با زمین اگر عوض بشود زیر پایمان چه آبی روانی خواهد شد راستی... دریا چه رنگی خواهد شد در بالای سرمان؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سری از آدمها رو خيلی که بشناسی "عاشِقِشُون" ميشی...... يه سری رو هم خيلی كه بشناسی ، ازشون "مُتِنَفِــــر" ميشی...... "تاوان" شناخــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت زيــــاد ، هــــ ــ ــــمينه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که بی تابم دلم تاب می خواهد و یک هل محکم! که دلم هری بریزد پایین هر چه را در خودش تلنبار کرده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو ! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ! حالا تو هر روز هی بگو : ما . . . ما . . . ما. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هـر لـحـظـه رو بـا فـکـر کـردن بـه لـحـظـه بـعـد از دسـت نـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند,از بودن با اونا لذت میبری ولی باهاشون به جایی نمیرسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑَﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮐُﻞّ ﻣَﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷَﻤﺴﯽ ﺭﻭ ﺭَﺻَﺪ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . . . . . . . . ﺍﻭﻥ ﻭَﻗﺘـــ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩُﺧﺘَﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑـــ ﻣَﻬﺘﺎﺑـــ ﻧَﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩَﻥ :///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان : در السالو ادور چکار ميکردی ؟؟ چگوارا : بدنم را برنزه ميکردم دادستان : پس چرا ساختمان را منهدم کردی ؟ چگوارا : جلوی آفتابم را گرفته بود ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... ! تو باشی من باشم.. همه هم باشند ولی قسمت نباشد. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که بعضــــــــــــــی آمدن ها دیگر فقــــــــــــــــط در خـــــــــــــــــــــــــــــواب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های تموم شده را انقدر کــــــــــش ندهید که با خیــــانت تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس بودن است! هی آتش میگیری وباز ناامیدنمیشوی واز خاکسترت زن متولد میشود!!زن قداست دارد.. برای با او بودن باید«مرد»بود نه«نر»!!!! نفس تازه کن بانو از از امروز تا ابدیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ته ته قلبم ارزو میکنم!!! هیج را نجاتی نداشتی باشی......................... اون لحظه  که غرق خوشبختی هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت...مورچه دانه را دوباه بر دوشش گذاشت و به خدا گفت(گاهی یادم می رود که هستی...کاش بیشتر نسیم می وزید...)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست داشتن" حرف دله اگه به زبون بیاد از سکه میفته.... دیالوگ مهدی سلطانی سریال مادرانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای آسمان با زمین اگر عوض بشود زیر پایمان چه آبی روانی خواهد شد راستی... دریا چه رنگی خواهد شد در بالای سرمان؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سری از آدمها رو خيلی که بشناسی "عاشِقِشُون" ميشی...... يه سری رو هم خيلی كه بشناسی ، ازشون "مُتِنَفِــــر" ميشی...... "تاوان" شناخــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت زيــــاد ، هــــ ــ ــــمينه . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که بی تابم دلم تاب می خواهد و یک هل محکم! که دلم هری بریزد پایین هر چه را در خودش تلنبار کرده...