بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت قلبی مهربان دارید: خیلی کمک می کنید، بخشش می کنید، دوست می داریید، واعتماد می کنید. و همیشه به نظر میرسد بیشترین ضربه را می خورید. واقعا راست میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستیم دیگران سالی ماهی یکبار هم به یاد ما نمی افتند ، شاید تا این اندازه نگران قضاوت انها درباره خودمان نبودیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملکه های زیبایی دنیا دق کنید؛ وقتی چادرم را بر سر میکنم ماه به زیبایی ام حسادت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای اینقدر خوب باشی تا نتونه بهت نه بگه.... ولی اون به فکر اینه که چطوری بگه نه تا به هیچ کس برنخوره....هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو ! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ! حالا تو هر روز هی بگو : ما . . . ما . . . ما. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هـر لـحـظـه رو بـا فـکـر کـردن بـه لـحـظـه بـعـد از دسـت نـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند,از بودن با اونا لذت میبری ولی باهاشون به جایی نمیرسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑَﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮐُﻞّ ﻣَﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷَﻤﺴﯽ ﺭﻭ ﺭَﺻَﺪ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . . . . . . . . ﺍﻭﻥ ﻭَﻗﺘـــ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩُﺧﺘَﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑـــ ﻣَﻬﺘﺎﺑـــ ﻧَﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩَﻥ :///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان : در السالو ادور چکار ميکردی ؟؟ چگوارا : بدنم را برنزه ميکردم دادستان : پس چرا ساختمان را منهدم کردی ؟ چگوارا : جلوی آفتابم را گرفته بود ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... ! تو باشی من باشم.. همه هم باشند ولی قسمت نباشد. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که بعضــــــــــــــی آمدن ها دیگر فقــــــــــــــــط در خـــــــــــــــــــــــــــــواب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های تموم شده را انقدر کــــــــــش ندهید که با خیــــانت تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس بودن است! هی آتش میگیری وباز ناامیدنمیشوی واز خاکسترت زن متولد میشود!!زن قداست دارد.. برای با او بودن باید«مرد»بود نه«نر»!!!! نفس تازه کن بانو از از امروز تا ابدیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ته ته قلبم ارزو میکنم!!! هیج را نجاتی نداشتی باشی......................... اون لحظه  که غرق خوشبختی هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت...مورچه دانه را دوباه بر دوشش گذاشت و به خدا گفت(گاهی یادم می رود که هستی...کاش بیشتر نسیم می وزید...)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت قلبی مهربان دارید: خیلی کمک می کنید، بخشش می کنید، دوست می داریید، واعتماد می کنید. و همیشه به نظر میرسد بیشترین ضربه را می خورید. واقعا راست میگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میدانستیم دیگران سالی ماهی یکبار هم به یاد ما نمی افتند ، شاید تا این اندازه نگران قضاوت انها درباره خودمان نبودیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملکه های زیبایی دنیا دق کنید؛ وقتی چادرم را بر سر میکنم ماه به زیبایی ام حسادت میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوای اینقدر خوب باشی تا نتونه بهت نه بگه.... ولی اون به فکر اینه که چطوری بگه نه تا به هیچ کس برنخوره....هه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گاو ! این انسانها چیزی از ما شدن نمیفهمند ! حالا تو هر روز هی بگو : ما . . . ما . . . ما. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هـر لـحـظـه رو بـا فـکـر کـردن بـه لـحـظـه بـعـد از دسـت نـده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی هستند,از بودن با اونا لذت میبری ولی باهاشون به جایی نمیرسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑَﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﮐُﻞّ ﻣَﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷَﻤﺴﯽ ﺭﻭ ﺭَﺻَﺪ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . . . . . . . . ﺍﻭﻥ ﻭَﻗﺘـــ ﺩُﻧﺒﺎﻝ ﺩُﺧﺘَﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑـــ ﻣَﻬﺘﺎﺑـــ ﻧَﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﺮﺩَﻥ :///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان : در السالو ادور چکار ميکردی ؟؟ چگوارا : بدنم را برنزه ميکردم دادستان : پس چرا ساختمان را منهدم کردی ؟ چگوارا : جلوی آفتابم را گرفته بود ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـرجـیـح مـیـدهـم بـه جـای شـاخـه ای گـُل، بـوتـه ای خـار باشم، تـا دسـت هـر کـودکِ نـابـالـغـی نـتـوانـد پـایـان بـخـش زنـدگـیـَم شـود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته... ! تو باشی من باشم.. همه هم باشند ولی قسمت نباشد. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که بعضــــــــــــــی آمدن ها دیگر فقــــــــــــــــط در خـــــــــــــــــــــــــــــواب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه های تموم شده را انقدر کــــــــــش ندهید که با خیــــانت تمام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس بودن است! هی آتش میگیری وباز ناامیدنمیشوی واز خاکسترت زن متولد میشود!!زن قداست دارد.. برای با او بودن باید«مرد»بود نه«نر»!!!! نفس تازه کن بانو از از امروز تا ابدیت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ته ته قلبم ارزو میکنم!!! هیج را نجاتی نداشتی باشی......................... اون لحظه  که غرق خوشبختی هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم دانه را از دوش مورچه انداخت...مورچه دانه را دوباه بر دوشش گذاشت و به خدا گفت(گاهی یادم می رود که هستی...کاش بیشتر نسیم می وزید...)