بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... بــــاید رفتــــــــ.... .......... وقتــــی بهــــانه ای نبـــــــــاشـــــد... ................ وقتــــی.....!!!!! .... .......... رفتـــــــنی ,, بــــــایــد رفتـــــــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که چگونه کسی که پارسال برای شما غریبه ای بیش نبود، امسال می تواند همه دنیایتان باشد. وحشتناک است کسی که پارسال همه دنیایتان بود، امسال می توان غریبه ای بیش نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات؛ مجبوریم بپذیریم: که برخی از آدمها.... فقط میتوانند در قلبمان بمانند! نه در زندگیمان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام... از درد... از بغض... فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود .................ظرفیت 2 نفر................ . . . خودم......................................خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا بریزیم… تو استکانی چای برای من من زندگی ام را به پای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مادرش قول گرفته بود بعداز شهادتش در قبری که خودش کنده بود دفنش کنند... موقع دفنش همه دیدن در قبر فقط جسم بی سرش جا می شود! قبر را به اندازه کنده بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما به کسی که به پات می نشست میگفتن ” وفادار ” الان میگن " اویزون "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن 13عدد نحسیه...! اما من میگم نحسی از1و3است نه13..! عشقای امروزی یا1طرفن یا3طرفه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام راه هایی که می توانید، در تمام جاهائی که می توانید، در تمام اوقاتی که می توانید، با تمام مردمی که می توانید، تا آنجائی که می توانید، خوبی کنید، خوبی. ‏(‏ جائولی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو از نام زشت و ننگ خود سر افکنده نباش.  این روزها خیلی از ما با دیدن بعضی آدما فریاد میزنیم... گرگ...  گرگ... گرگ... امان از گرگ صفتی بعضی از ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا گیر ترین کلمه "محدودیت" است اجازه نده مانع پیشرفتت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  قنــاعــت ثــروتــی اســت کــه پــایــان نــمی پــذیــرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراب دیدید ، تظاهر کنید که ازش آب میخورید و سیراب رد میشید. نزارید به دروغش افتخار کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن شکلی از ایمان است، و خویشتن داری نوعی عبادت، ناکامی ب معنی تاخیر است نه شکست!‏ و خندیدن نیایش من با خداست!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمنی که بعد از دشمنی عقب نشینی می کند،بیشتر بترس و خودت را برنده فرض نکن زیرا دارد مانند موج دریا عقب می رود و بار دیگر محکم تر و بزرگتر به طرف تو می آید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... بــــاید رفتــــــــ.... .......... وقتــــی بهــــانه ای نبـــــــــاشـــــد... ................ وقتــــی.....!!!!! .... .......... رفتـــــــنی ,, بــــــایــد رفتـــــــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جالب است که چگونه کسی که پارسال برای شما غریبه ای بیش نبود، امسال می تواند همه دنیایتان باشد. وحشتناک است کسی که پارسال همه دنیایتان بود، امسال می توان غریبه ای بیش نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات؛ مجبوریم بپذیریم: که برخی از آدمها.... فقط میتوانند در قلبمان بمانند! نه در زندگیمان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام... از درد... از بغض... فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود .................ظرفیت 2 نفر................ . . . خودم......................................خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا بریزیم… تو استکانی چای برای من من زندگی ام را به پای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مادرش قول گرفته بود بعداز شهادتش در قبری که خودش کنده بود دفنش کنند... موقع دفنش همه دیدن در قبر فقط جسم بی سرش جا می شود! قبر را به اندازه کنده بود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما به کسی که به پات می نشست میگفتن ” وفادار ” الان میگن " اویزون "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن 13عدد نحسیه...! اما من میگم نحسی از1و3است نه13..! عشقای امروزی یا1طرفن یا3طرفه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام راه هایی که می توانید، در تمام جاهائی که می توانید، در تمام اوقاتی که می توانید، با تمام مردمی که می توانید، تا آنجائی که می توانید، خوبی کنید، خوبی. ‏(‏ جائولی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو از نام زشت و ننگ خود سر افکنده نباش.  این روزها خیلی از ما با دیدن بعضی آدما فریاد میزنیم... گرگ...  گرگ... گرگ... امان از گرگ صفتی بعضی از ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پا گیر ترین کلمه "محدودیت" است اجازه نده مانع پیشرفتت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  قنــاعــت ثــروتــی اســت کــه پــایــان نــمی پــذیــرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراب دیدید ، تظاهر کنید که ازش آب میخورید و سیراب رد میشید. نزارید به دروغش افتخار کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن شکلی از ایمان است، و خویشتن داری نوعی عبادت، ناکامی ب معنی تاخیر است نه شکست!‏ و خندیدن نیایش من با خداست!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دشمنی که بعد از دشمنی عقب نشینی می کند،بیشتر بترس و خودت را برنده فرض نکن زیرا دارد مانند موج دریا عقب می رود و بار دیگر محکم تر و بزرگتر به طرف تو می آید...