بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست که دغدغه ای تازه در من رخنه کرده است.... مرا سخت آشوبیده.... پیدا شدن کسی..... جز من........ درمن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند . امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر لذت بخش است احوالم اين روزا شده ام شبيه موهايت در باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضی از آدمهاهم بایدگفت ن عزیزم اینجا نه اینجا زندگی منه توالت اون طرفه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي چه غريب است چه چيزي در دنيا هست دنيا همانند يك روياست قدري هم بايد زندگي را سهل گرفت چاره هر كاري دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش!!! محصول تفکر نیست! ارامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند. لحظه هایتان ارام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسانها به باور هم میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند ، اگر هدايت مى طلبيد شما را هدايت كرده اند ، اگر گوش شنوا داريد ، حق را به گوشتان خواندند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش داد کشیدم و او با زنبیلی در دست از خانه رفت...لحظه ای پشیمان شدم و به دنبالش رفتم.. او را ندیدم؛اما.... هنوز زنبیلی از عشق و محبت سر کوچه تنهاست...شاید هنوز منتظر خاطره ای از مهر و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی : بگذارید و بگذرید... ببینید و دل مبندید... چشم بیندازید و دل مبازید... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر اینترنت نبود....... بیشتر دوستامون حقیقی بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  بــا مــردم آنگــونــه معــاشــرت کنیــد کــه اگــر مــردیــد بــر شمــا اشــک ریــزنــد و اگــر زنــده مــانــدیــد ، بــا اشتیــاق بســوی شمــا آینــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تو زندگی آدمی باشی که خدا وقتی می بینتت بخنده و به شیطون بگه : دیدی این بنده من ازاوناش نیست... لایک نمی خوام فقط آدم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که سرنوشت از هم جداشون کرده ولی ♥هاشونو هرگز. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را سرسری کردی ،بسوزی به حقم کافری کردی بسوزی تا بودم سوزن دست تو بودم میون پنجه و شصت تو بودم اجل اومد که جون از ما بگیره  ندادم چون که پابست تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  ای زاهد خود بین که نه ای محرم راز چندین به نماز و روزه خویش مـــناز  کـــارت زنیاز می گــشاید نه نــماز بازیچه بود نـــماز بی صـدقه و نــیاز

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست که دغدغه ای تازه در من رخنه کرده است.... مرا سخت آشوبیده.... پیدا شدن کسی..... جز من........ درمن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند . امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر لذت بخش است احوالم اين روزا شده ام شبيه موهايت در باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضی از آدمهاهم بایدگفت ن عزیزم اینجا نه اینجا زندگی منه توالت اون طرفه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي چه غريب است چه چيزي در دنيا هست دنيا همانند يك روياست قدري هم بايد زندگي را سهل گرفت چاره هر كاري دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش!!! محصول تفکر نیست! ارامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند. لحظه هایتان ارام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسانها به باور هم میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند ، اگر هدايت مى طلبيد شما را هدايت كرده اند ، اگر گوش شنوا داريد ، حق را به گوشتان خواندند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش داد کشیدم و او با زنبیلی در دست از خانه رفت...لحظه ای پشیمان شدم و به دنبالش رفتم.. او را ندیدم؛اما.... هنوز زنبیلی از عشق و محبت سر کوچه تنهاست...شاید هنوز منتظر خاطره ای از مهر و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی : بگذارید و بگذرید... ببینید و دل مبندید... چشم بیندازید و دل مبازید... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر اینترنت نبود....... بیشتر دوستامون حقیقی بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  بــا مــردم آنگــونــه معــاشــرت کنیــد کــه اگــر مــردیــد بــر شمــا اشــک ریــزنــد و اگــر زنــده مــانــدیــد ، بــا اشتیــاق بســوی شمــا آینــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن تو زندگی آدمی باشی که خدا وقتی می بینتت بخنده و به شیطون بگه : دیدی این بنده من ازاوناش نیست... لایک نمی خوام فقط آدم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که سرنوشت از هم جداشون کرده ولی ♥هاشونو هرگز. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را سرسری کردی ،بسوزی به حقم کافری کردی بسوزی تا بودم سوزن دست تو بودم میون پنجه و شصت تو بودم اجل اومد که جون از ما بگیره  ندادم چون که پابست تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری  ای زاهد خود بین که نه ای محرم راز چندین به نماز و روزه خویش مـــناز  کـــارت زنیاز می گــشاید نه نــماز بازیچه بود نـــماز بی صـدقه و نــیاز