بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... ایــــن همــــــه نفـــس زدن از بـــــرای چــــــه ؟؟ ....... ........... وقتــــی او ســـــــوار هستــــــــ و  .............. تــــــــــــو پــــــای ِ پیــــــاده میـــــــروی........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که زن دارد ومرد راتسخیر میکند مهربانی اوست نه سیمای او ویلیام شیکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکراتی که هم اکنون در ذهن شما جریان دارد آینده شما را خواهد ساخت. به هر چیزی که بیشتر فکر کنید و بیشتر تمرکز کنید بیشتر در زندگی شما به وجود می آید. این تفکرات شماست که به واقعیات تبدیل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه شـب هـایی هـست یـا شـایدم روزهــایی کـه یکدفـعه به عمــق حقارتت توی زندگی پی میبری . . . بدحالیه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست که دغدغه ای تازه در من رخنه کرده است.... مرا سخت آشوبیده.... پیدا شدن کسی..... جز من........ درمن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند . امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر لذت بخش است احوالم اين روزا شده ام شبيه موهايت در باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضی از آدمهاهم بایدگفت ن عزیزم اینجا نه اینجا زندگی منه توالت اون طرفه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي چه غريب است چه چيزي در دنيا هست دنيا همانند يك روياست قدري هم بايد زندگي را سهل گرفت چاره هر كاري دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش!!! محصول تفکر نیست! ارامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند. لحظه هایتان ارام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسانها به باور هم میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند ، اگر هدايت مى طلبيد شما را هدايت كرده اند ، اگر گوش شنوا داريد ، حق را به گوشتان خواندند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش داد کشیدم و او با زنبیلی در دست از خانه رفت...لحظه ای پشیمان شدم و به دنبالش رفتم.. او را ندیدم؛اما.... هنوز زنبیلی از عشق و محبت سر کوچه تنهاست...شاید هنوز منتظر خاطره ای از مهر و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی : بگذارید و بگذرید... ببینید و دل مبندید... چشم بیندازید و دل مبازید... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر اینترنت نبود....... بیشتر دوستامون حقیقی بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  بــا مــردم آنگــونــه معــاشــرت کنیــد کــه اگــر مــردیــد بــر شمــا اشــک ریــزنــد و اگــر زنــده مــانــدیــد ، بــا اشتیــاق بســوی شمــا آینــد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... ایــــن همــــــه نفـــس زدن از بـــــرای چــــــه ؟؟ ....... ........... وقتــــی او ســـــــوار هستــــــــ و  .............. تــــــــــــو پــــــای ِ پیــــــاده میـــــــروی........!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی که زن دارد ومرد راتسخیر میکند مهربانی اوست نه سیمای او ویلیام شیکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکراتی که هم اکنون در ذهن شما جریان دارد آینده شما را خواهد ساخت. به هر چیزی که بیشتر فکر کنید و بیشتر تمرکز کنید بیشتر در زندگی شما به وجود می آید. این تفکرات شماست که به واقعیات تبدیل می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه شـب هـایی هـست یـا شـایدم روزهــایی کـه یکدفـعه به عمــق حقارتت توی زندگی پی میبری . . . بدحالیه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست که دغدغه ای تازه در من رخنه کرده است.... مرا سخت آشوبیده.... پیدا شدن کسی..... جز من........ درمن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند . امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر لذت بخش است احوالم اين روزا شده ام شبيه موهايت در باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب بعضی از آدمهاهم بایدگفت ن عزیزم اینجا نه اینجا زندگی منه توالت اون طرفه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي چه غريب است چه چيزي در دنيا هست دنيا همانند يك روياست قدري هم بايد زندگي را سهل گرفت چاره هر كاري دوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش!!! محصول تفکر نیست! ارامش هنر نیندیشیدن به انبوه مسائلیست که ارزش فکر کردن ندارند. لحظه هایتان ارام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از رفتن گندیست که انسانها به باور هم میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده اند ، اگر هدايت مى طلبيد شما را هدايت كرده اند ، اگر گوش شنوا داريد ، حق را به گوشتان خواندند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش داد کشیدم و او با زنبیلی در دست از خانه رفت...لحظه ای پشیمان شدم و به دنبالش رفتم.. او را ندیدم؛اما.... هنوز زنبیلی از عشق و محبت سر کوچه تنهاست...شاید هنوز منتظر خاطره ای از مهر و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضرت علی : بگذارید و بگذرید... ببینید و دل مبندید... چشم بیندازید و دل مبازید... که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر اینترنت نبود....... بیشتر دوستامون حقیقی بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪  بــا مــردم آنگــونــه معــاشــرت کنیــد کــه اگــر مــردیــد بــر شمــا اشــک ریــزنــد و اگــر زنــده مــانــدیــد ، بــا اشتیــاق بســوی شمــا آینــد .