بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بین این همه هیاهوی عصر مدرن دیگر مهدی را کجای دلمان بگذاریم.... آقا بیا....  بیا که دیگر دلمان بوی تو را نمی دهد.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اهــل دنیــا ســوارانــی در خــواب مــانــده انــد کــه آنــان را مــی راننــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اگــر آنچــه را کــه میخــواســتی بــدســت نیــامــد ، از آنچــه هستــی نگــران مبــاش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه گـفـتـم: ﺣﺎﻝِ ﺍﻭﻧـﯽ ﮐــﻪ ﻫـﺴـﺖ ﺭﻭ,ﺑـﺨـﺎﻃــﺮِ ﺍﻭﻧــﯽ ﮐـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﻧـﮕــﯿــﺮﯾـﺪ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی...  یک بالکن 2تا صندلی و  تو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا انسانی است و بخشش الهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقيرند مردمان، وقتي نه جرأت دوست داشتن دارند و نه لياقت دوست داشته شدن... اما شعر عاشقانه مي خوانند مدام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... هنـــر نیستــــــــــ :: پَـــــرونـــــدن و پـــــریــــدن... ........... ................ هنـــــر اینــــــــه :: .. نـــــداشتــــن و بـه هـــــوایــش پَــــریــدن..!!! ..!! ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها ناگهان شکسته و پیر نمیشوند ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی که بی دلیل بیاید، اشک دلتنگی نیست، اشک بی کسی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ کی نیکی ﻣﻴﮑﻨﻪ ﭘﺎی ﻟﺮﺯﺷﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نمیکنی رفیق!خیلی چیز ها میشکند،تا مردی در زاویه،به هق هق بیفتد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون شوهری ک وقتی عشقش میوه گذاشت دهنش ولی ناخنش رفت تو لثش خم به ابرو نیاورد و چنان لبخند شیرینی بهش زد ک ته دل عشقش عروسی شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بین این همه هیاهوی عصر مدرن دیگر مهدی را کجای دلمان بگذاریم.... آقا بیا....  بیا که دیگر دلمان بوی تو را نمی دهد.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اهــل دنیــا ســوارانــی در خــواب مــانــده انــد کــه آنــان را مــی راننــد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ اگــر آنچــه را کــه میخــواســتی بــدســت نیــامــد ، از آنچــه هستــی نگــران مبــاش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه گـفـتـم: ﺣﺎﻝِ ﺍﻭﻧـﯽ ﮐــﻪ ﻫـﺴـﺖ ﺭﻭ,ﺑـﺨـﺎﻃــﺮِ ﺍﻭﻧــﯽ ﮐـﻪ ﻧـﯿـﺴـﺖ ﻧـﮕــﯿــﺮﯾـﺪ ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی...  یک بالکن 2تا صندلی و  تو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا انسانی است و بخشش الهی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقيرند مردمان، وقتي نه جرأت دوست داشتن دارند و نه لياقت دوست داشته شدن... اما شعر عاشقانه مي خوانند مدام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.... هنـــر نیستــــــــــ :: پَـــــرونـــــدن و پـــــریــــدن... ........... ................ هنـــــر اینــــــــه :: .. نـــــداشتــــن و بـه هـــــوایــش پَــــریــدن..!!! ..!! ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها ناگهان شکسته و پیر نمیشوند ماییم که دیر به دیر نگاهشان میکنیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکی که بی دلیل بیاید، اشک دلتنگی نیست، اشک بی کسی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ کی نیکی ﻣﻴﮑﻨﻪ ﭘﺎی ﻟﺮﺯﺷﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور نمیکنی رفیق!خیلی چیز ها میشکند،تا مردی در زاویه،به هق هق بیفتد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و كمتر از آن ، درماندگى يا حسادت است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون شوهری ک وقتی عشقش میوه گذاشت دهنش ولی ناخنش رفت تو لثش خم به ابرو نیاورد و چنان لبخند شیرینی بهش زد ک ته دل عشقش عروسی شد