بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته اگه دختر باشی هرجا دلت خواس میتونی گریه کنی؟؟؟؟ اونی که گفته، یا دختر نبوده، یا یه جا بغضش نگرفته که نخواد گریه کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه خانوم ایرانیه که. . . . بلده قرمه سبزی رو سیاه درست کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر که آدمها را بیشتر میشناسم. تنهایى ام دلچسب تر میشود.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من عروسکی از چوب است ، مثل قصه ی پینوکیو محبوب است اما چه دماغی داره این بیچاره ، از بس که نوشته ” حال من هم خوب است ” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایند ، دو چشمت این قدر که امیدوارم می کنند ، به زندگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانده ام ... ک شب در کارنامه سیاهش چه دارد؟ که آن همه ستاره از آن اوست...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پسرها از موقعي فهميديم بزرگ شديم که تو سلموني زير مون چوب نذاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــای عشـــــــقِ مــــــــــــن .... آن دلـــی را کــــه قـــرار بــود فــدای تــــو کنـــــم ، فــــدای " مــــادرم " کــــــردم !!! بـــــــــــــــه ســــــلامــــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی عاقل بودیم... قبل از دیگران خودمان را دوست میداشتیم! شاید خیلی چیز ها عوض میشد اگر باور داشتیم بدی هایمان به سوی خودمان باز میگردند خوب نباش اما بدم نباش به خاطر خودت میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه عده ای میفهمیدند جغد شوم خرابه های قصر رویاهای ما هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پدری که به بچش یاد داد هرکی ازش پرسید باباتو بیشتر دوست داری یا  مامانتو بگه مامانمو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ چـیــز بــه انـــدازه یک کـــوه شبیه "پـــدر" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی که خودتو دست پایین بگیری میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها اینجا انقـــــــــــدر دلگیر است که سوت قطارها هر ادمی را وسوسه میکند  که برود و دیگر هیچوقت برنگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تنهائی خیلی ترسناک است ... ، ولی بخدا تر ... این تنها نگذاشتن است که شجاعت می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرت هستم، اینجا در آخرین نقطه ی انسانیت، در آخرین کهکشان راه ابدیت، اینجا در حومه متروکه ی زمین، در عصر آهن پاره های مقدس...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته اگه دختر باشی هرجا دلت خواس میتونی گریه کنی؟؟؟؟ اونی که گفته، یا دختر نبوده، یا یه جا بغضش نگرفته که نخواد گریه کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه خانوم ایرانیه که. . . . بلده قرمه سبزی رو سیاه درست کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر که آدمها را بیشتر میشناسم. تنهایى ام دلچسب تر میشود.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من عروسکی از چوب است ، مثل قصه ی پینوکیو محبوب است اما چه دماغی داره این بیچاره ، از بس که نوشته ” حال من هم خوب است ” !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین روانشناسان دنیایند ، دو چشمت این قدر که امیدوارم می کنند ، به زندگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانده ام ... ک شب در کارنامه سیاهش چه دارد؟ که آن همه ستاره از آن اوست...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پسرها از موقعي فهميديم بزرگ شديم که تو سلموني زير مون چوب نذاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــــــــای عشـــــــقِ مــــــــــــن .... آن دلـــی را کــــه قـــرار بــود فــدای تــــو کنـــــم ، فــــدای " مــــادرم " کــــــردم !!! بـــــــــــــــه ســــــلامــــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمی عاقل بودیم... قبل از دیگران خودمان را دوست میداشتیم! شاید خیلی چیز ها عوض میشد اگر باور داشتیم بدی هایمان به سوی خودمان باز میگردند خوب نباش اما بدم نباش به خاطر خودت میگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه عده ای میفهمیدند جغد شوم خرابه های قصر رویاهای ما هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پدری که به بچش یاد داد هرکی ازش پرسید باباتو بیشتر دوست داری یا  مامانتو بگه مامانمو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ چـیــز بــه انـــدازه یک کـــوه شبیه "پـــدر" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی که خودتو دست پایین بگیری میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها اینجا انقـــــــــــدر دلگیر است که سوت قطارها هر ادمی را وسوسه میکند  که برود و دیگر هیچوقت برنگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تنهائی خیلی ترسناک است ... ، ولی بخدا تر ... این تنها نگذاشتن است که شجاعت می خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظرت هستم، اینجا در آخرین نقطه ی انسانیت، در آخرین کهکشان راه ابدیت، اینجا در حومه متروکه ی زمین، در عصر آهن پاره های مقدس...