بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همین جاست،لازم نیست راه خود را دور کنی بهشت یعنی کمک کردن ب دیگران پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم.. حتی با یک لبخند.. یک سلام گرم، یک تماس، یک پیام، یگ دلداری، یک دعا..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـسـتـن اونـايـیـکـه بـد مـارو گـفـتـن و مـا خـوبـشـونـو گـفـتـيـم ، در حـالـي كـه جـفـتـمـون دروغ گـفـتـيـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو ، و نامه تو گوياترين سخنگوى تو است!. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن اخبار گذشتگاه ، و آيندگان ، و احكام مورد نياز زندگى تان وجود دارد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاي سنگي دادم تا فهميدم... کسي که قصد ماندن ندارد را... بايد راهي کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از افتخاراتم اینه که هنوزم شلوار مارک گرون قیمتو به ساپورت ۲۰ تومنی ترجیح میدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر منتظر تولد مرگم میمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق...! میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام،آنجایی که وسط خنده هایم بغض می کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه آگهی یه جایی دیدم نوشته بود: "قلب فروشی،29 ساله گروه خونی +o"......... خدایا....قیامت را برپا کن.تو اگر خسته نشدی من عجیب خسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد خطوط قلبمان را زیاد اشغال نکنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مثل ِ کوچه ی ِ بُن بَست ... علامت داشت ... گلوی ِ بُغض بَست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾـﻪ ﺣـﺮﻓـﻬـﺎﺋﯿــﻢ ﻫﺴـﺖ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﻓـقـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧﯽ ﺑــﻪ ﺩﯾــﻮﺍﺭﺍﺗــﺎﻗــﺖ ﺑﮕــﯽ... هـمـیـشـه گـفـتـم بـا دیـوار اتـاقـاتـون مـهـربـون بـاشـیـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته اگه دختر باشی هرجا دلت خواس میتونی گریه کنی؟؟؟؟ اونی که گفته، یا دختر نبوده، یا یه جا بغضش نگرفته که نخواد گریه کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه خانوم ایرانیه که. . . . بلده قرمه سبزی رو سیاه درست کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر که آدمها را بیشتر میشناسم. تنهایى ام دلچسب تر میشود.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من عروسکی از چوب است ، مثل قصه ی پینوکیو محبوب است اما چه دماغی داره این بیچاره ، از بس که نوشته ” حال من هم خوب است ” !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همین جاست،لازم نیست راه خود را دور کنی بهشت یعنی کمک کردن ب دیگران پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم.. حتی با یک لبخند.. یک سلام گرم، یک تماس، یک پیام، یگ دلداری، یک دعا..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـسـتـن اونـايـیـکـه بـد مـارو گـفـتـن و مـا خـوبـشـونـو گـفـتـيـم ، در حـالـي كـه جـفـتـمـون دروغ گـفـتـيـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو ، و نامه تو گوياترين سخنگوى تو است!. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن اخبار گذشتگاه ، و آيندگان ، و احكام مورد نياز زندگى تان وجود دارد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاي سنگي دادم تا فهميدم... کسي که قصد ماندن ندارد را... بايد راهي کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از افتخاراتم اینه که هنوزم شلوار مارک گرون قیمتو به ساپورت ۲۰ تومنی ترجیح میدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر منتظر تولد مرگم میمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق...! میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام،آنجایی که وسط خنده هایم بغض می کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه آگهی یه جایی دیدم نوشته بود: "قلب فروشی،29 ساله گروه خونی +o"......... خدایا....قیامت را برپا کن.تو اگر خسته نشدی من عجیب خسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد خطوط قلبمان را زیاد اشغال نکنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مثل ِ کوچه ی ِ بُن بَست ... علامت داشت ... گلوی ِ بُغض بَست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾـﻪ ﺣـﺮﻓـﻬـﺎﺋﯿــﻢ ﻫﺴـﺖ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﻓـقـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧﯽ ﺑــﻪ ﺩﯾــﻮﺍﺭﺍﺗــﺎﻗــﺖ ﺑﮕــﯽ... هـمـیـشـه گـفـتـم بـا دیـوار اتـاقـاتـون مـهـربـون بـاشـیـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی گفته اگه دختر باشی هرجا دلت خواس میتونی گریه کنی؟؟؟؟ اونی که گفته، یا دختر نبوده، یا یه جا بغضش نگرفته که نخواد گریه کنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه خانوم ایرانیه که. . . . بلده قرمه سبزی رو سیاه درست کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر که آدمها را بیشتر میشناسم. تنهایى ام دلچسب تر میشود.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دل من عروسکی از چوب است ، مثل قصه ی پینوکیو محبوب است اما چه دماغی داره این بیچاره ، از بس که نوشته ” حال من هم خوب است ” !