بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی تونیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمون پرواز نکنن اما میتونیم نذاریم که روی سرمون اشیانه بسازن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نداری ها بزرگ شدم!! همیشه صبر کردم و گفتم تقدیرم این چنین رقم خورده... با تلخی ها با رنجها ، اینگونه تحمل کرده و به اینجا رسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر در فکـــر تو هستم که فقط : بــــــوق یک تریلی کارساز است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهــتـرین آدم هــای زنـدگـی شمـــا آنهــایی هــستند کـه: چـــای تان پیش هـم یـخ کــرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همین جاست،لازم نیست راه خود را دور کنی بهشت یعنی کمک کردن ب دیگران پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم.. حتی با یک لبخند.. یک سلام گرم، یک تماس، یک پیام، یگ دلداری، یک دعا..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـسـتـن اونـايـیـکـه بـد مـارو گـفـتـن و مـا خـوبـشـونـو گـفـتـيـم ، در حـالـي كـه جـفـتـمـون دروغ گـفـتـيـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو ، و نامه تو گوياترين سخنگوى تو است!. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن اخبار گذشتگاه ، و آيندگان ، و احكام مورد نياز زندگى تان وجود دارد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاي سنگي دادم تا فهميدم... کسي که قصد ماندن ندارد را... بايد راهي کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از افتخاراتم اینه که هنوزم شلوار مارک گرون قیمتو به ساپورت ۲۰ تومنی ترجیح میدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر منتظر تولد مرگم میمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق...! میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام،آنجایی که وسط خنده هایم بغض می کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه آگهی یه جایی دیدم نوشته بود: "قلب فروشی،29 ساله گروه خونی +o"......... خدایا....قیامت را برپا کن.تو اگر خسته نشدی من عجیب خسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد خطوط قلبمان را زیاد اشغال نکنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مثل ِ کوچه ی ِ بُن بَست ... علامت داشت ... گلوی ِ بُغض بَست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾـﻪ ﺣـﺮﻓـﻬـﺎﺋﯿــﻢ ﻫﺴـﺖ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﻓـقـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧﯽ ﺑــﻪ ﺩﯾــﻮﺍﺭﺍﺗــﺎﻗــﺖ ﺑﮕــﯽ... هـمـیـشـه گـفـتـم بـا دیـوار اتـاقـاتـون مـهـربـون بـاشـیـد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی تونیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سرمون پرواز نکنن اما میتونیم نذاریم که روی سرمون اشیانه بسازن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نداری ها بزرگ شدم!! همیشه صبر کردم و گفتم تقدیرم این چنین رقم خورده... با تلخی ها با رنجها ، اینگونه تحمل کرده و به اینجا رسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر در فکـــر تو هستم که فقط : بــــــوق یک تریلی کارساز است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهــتـرین آدم هــای زنـدگـی شمـــا آنهــایی هــستند کـه: چـــای تان پیش هـم یـخ کــرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همین جاست،لازم نیست راه خود را دور کنی بهشت یعنی کمک کردن ب دیگران پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم.. حتی با یک لبخند.. یک سلام گرم، یک تماس، یک پیام، یگ دلداری، یک دعا..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـسـتـن اونـايـیـکـه بـد مـارو گـفـتـن و مـا خـوبـشـونـو گـفـتـيـم ، در حـالـي كـه جـفـتـمـون دروغ گـفـتـيـم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو ، و نامه تو گوياترين سخنگوى تو است!. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قرآن اخبار گذشتگاه ، و آيندگان ، و احكام مورد نياز زندگى تان وجود دارد. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هاي سنگي دادم تا فهميدم... کسي که قصد ماندن ندارد را... بايد راهي کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از افتخاراتم اینه که هنوزم شلوار مارک گرون قیمتو به ساپورت ۲۰ تومنی ترجیح میدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عمر منتظر تولد مرگم میمانم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق...! میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام،آنجایی که وسط خنده هایم بغض می کنم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه آگهی یه جایی دیدم نوشته بود: "قلب فروشی،29 ساله گروه خونی +o"......... خدایا....قیامت را برپا کن.تو اگر خسته نشدی من عجیب خسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد خطوط قلبمان را زیاد اشغال نکنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مثل ِ کوچه ی ِ بُن بَست ... علامت داشت ... گلوی ِ بُغض بَست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾـﻪ ﺣـﺮﻓـﻬـﺎﺋﯿــﻢ ﻫﺴـﺖ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﻪ ﻓـقـﻂ ﻣـﯿـﺘـﻮﻧﯽ ﺑــﻪ ﺩﯾــﻮﺍﺭﺍﺗــﺎﻗــﺖ ﺑﮕــﯽ... هـمـیـشـه گـفـتـم بـا دیـوار اتـاقـاتـون مـهـربـون بـاشـیـد!!!