بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت: اون پين كد گوشيته كه 3 بار بهت مهلت ميده  نه من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیکانی که رو صندلی جلوش یه پسر بچه 6-7 ساله نشسته نباید سبقت گرفت... چون ماشین بابای اون سریع ترین ماشین دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین برگ درختم که وقتی می افتم پاییز شروع می شود..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی ینی من تو پول کارت شارژم موندم ، رفیقم تو انتخاب رنگ ماشینش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدم زدن بارش باران لذت ببر بدون نفرت از خیسی بعد از آن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام..... مثل گلدانی که جای نور و اب دو تا چشم میخواست که نگاهش کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ عیــب تــو تــا آنجــا کــه روزگــار بــا تــو همــاهــنگ بــاشــد ، پنــهان اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگی ام رابچرد. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــای ” مـن اســــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزگار... من راه های نرفته بسیار دارم... اما با تو یکی زیاد راه آمده ام... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗـﺪﯾـــﻢ ﮐــﻪ ﺑـــﻮﺩﯾـــﻢ ﻫــــمـــﻪ ﭼـــﯿـــﺰﻣــــﺎﻥ ﺑــــﻮﯼ ﻣـــــﺎﻧـــﺪﻥ مــــیﺩﺍﺩ … ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫــــﺎ ﺣــﺘــﯽ ﺑﯿــســﮑـﻮﯾـــﺖ ﻫــﺎ ﻣــــﺎﺩﺭ ﺑـــﻮﺩﻧـــﺪ !! ولــــــی حـــاﻻ HI-BYE ﺷـــﺪﻩ ﺍﻧـــﺪ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی زمان و مکان نمی خواهد فقط کافی است دل بخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیرتم از مرام این مردم پست...این طایفه زنده کش مرده پرست...تا هست ب ذلت ببرندش لب گور...تا مرد ب عزت ببرندش سردست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنار تنــــــــهایی من که میـــــــــگذری گوش هایت را بگـــــــیر اینجا سکــــــــوت گوش ها را کــــــــــــــر می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امیـدروزی که انقدر ســـرم شــلوغ بـــشه که روزتـــولدم یــادم بـــره و با یه تبریک سوپرایز شـــــــم... خـــــعلی سخـــته فراموش نکردن ، حتی فراموش نکردنِ تاریخ تولد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم سر آمپول ها نرم باشد آرزو دارم موهایم را دوباره روی سرم ببینم هر لایک به آرزوی سلامتی همه سرطانیها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت: اون پين كد گوشيته كه 3 بار بهت مهلت ميده  نه من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیکانی که رو صندلی جلوش یه پسر بچه 6-7 ساله نشسته نباید سبقت گرفت... چون ماشین بابای اون سریع ترین ماشین دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین برگ درختم که وقتی می افتم پاییز شروع می شود..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختلاف طبقاتی ینی من تو پول کارت شارژم موندم ، رفیقم تو انتخاب رنگ ماشینش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قدم زدن بارش باران لذت ببر بدون نفرت از خیسی بعد از آن . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه ام..... مثل گلدانی که جای نور و اب دو تا چشم میخواست که نگاهش کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

₪ حکمـتــ‏‏ هـایـی از نـهـج الـبـلاغـه ₪ ‏ عیــب تــو تــا آنجــا کــه روزگــار بــا تــو همــاهــنگ بــاشــد ، پنــهان اســت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگی ام رابچرد. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــای ” مـن اســــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روزگار... من راه های نرفته بسیار دارم... اما با تو یکی زیاد راه آمده ام... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗـﺪﯾـــﻢ ﮐــﻪ ﺑـــﻮﺩﯾـــﻢ ﻫــــمـــﻪ ﭼـــﯿـــﺰﻣــــﺎﻥ ﺑــــﻮﯼ ﻣـــــﺎﻧـــﺪﻥ مــــیﺩﺍﺩ … ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫــــﺎ ﺣــﺘــﯽ ﺑﯿــســﮑـﻮﯾـــﺖ ﻫــﺎ ﻣــــﺎﺩﺭ ﺑـــﻮﺩﻧـــﺪ !! ولــــــی حـــاﻻ HI-BYE ﺷـــﺪﻩ ﺍﻧـــﺪ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی زمان و مکان نمی خواهد فقط کافی است دل بخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیرتم از مرام این مردم پست...این طایفه زنده کش مرده پرست...تا هست ب ذلت ببرندش لب گور...تا مرد ب عزت ببرندش سردست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنار تنــــــــهایی من که میـــــــــگذری گوش هایت را بگـــــــیر اینجا سکــــــــوت گوش ها را کــــــــــــــر می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امیـدروزی که انقدر ســـرم شــلوغ بـــشه که روزتـــولدم یــادم بـــره و با یه تبریک سوپرایز شـــــــم... خـــــعلی سخـــته فراموش نکردن ، حتی فراموش نکردنِ تاریخ تولد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم سر آمپول ها نرم باشد آرزو دارم موهایم را دوباره روی سرم ببینم هر لایک به آرزوی سلامتی همه سرطانیها