بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دارم از آنکه به هوای خود به خانه او رود و زیارت کند... چرا قدم بر هوای خود ننهد تا بدو رسد و به او دیدار کند.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تـو" ممـنونم کـه دوستـت دارم،  "تـو" میـتوانستی جور دیـگری باشـی،  جـوری کـه هرگـز نتـوانم دوسـت بـدارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میبینی میشنوی راه میری حرف میزنی . . . پس بگو "خدایا شکرت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی...دوستامم نیستن...منم نیستم... "هیچ وقت تنهام نذار خدا جون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عشق بجنگ ولی هرگز اون گدایی نکن (دیالوگ سریال کلانتر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــه سیـگار هایـم پوکـه های خاطـرات اسـت که شلیـک می کنـم وسـط مغــزم می کشـــد مـرا اما شــاید تــو را فـراری دهد از ذهنــم همـه را خـطا زدم پاکــت بعدی خشابـــی دیگـــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي نگارنده كتاب زندگيم اي مولف قصه تقديرم و اي صاحب تمام وجودم كتاب زندگيم را خودت با پاياني خير به اتمام برسان آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل رفتن به جهنم این جمله را خواهم گفت:خدایا ببخش که ناامیدت کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه وار هم كه عاشقش باشم وقتي غرور دخترانه ام بيايد وسط؛تنها يك جمله ميكويم:...مهم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به غربت پدرش علی(ع) مهدی تنهاست با اعمالمان تنها ترش نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی از من بپرسند تا بحال عشقی را دیده ای که به دیوانگی نرود و سرشار از خوبی باشد؟ بی شک خواهم گفت عشق به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگرسرش فرياد كشيدم بجای اينكه بامشت به دهانم بزندباانگشتان مهربانش نوازشم میكندو ميگويد:ميدانم جزمن کسی رانداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

29بهمن روزیست که کورش کبیر آن را "سپنتا"روز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو میخواهند ( بدهی ) اما من از تو میخواهم ( بگیری ) ...  خستگی ... دلتنگی ... نگرانی ... غم و اندوه را از لحظه به لحظه روزگار عزیزانم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین،معذرت میخوام ولی... راز جاذبه من مادرم است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دارم از آنکه به هوای خود به خانه او رود و زیارت کند... چرا قدم بر هوای خود ننهد تا بدو رسد و به او دیدار کند.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تـو" ممـنونم کـه دوستـت دارم،  "تـو" میـتوانستی جور دیـگری باشـی،  جـوری کـه هرگـز نتـوانم دوسـت بـدارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میبینی میشنوی راه میری حرف میزنی . . . پس بگو "خدایا شکرت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی...دوستامم نیستن...منم نیستم... "هیچ وقت تنهام نذار خدا جون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عشق بجنگ ولی هرگز اون گدایی نکن (دیالوگ سریال کلانتر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــه سیـگار هایـم پوکـه های خاطـرات اسـت که شلیـک می کنـم وسـط مغــزم می کشـــد مـرا اما شــاید تــو را فـراری دهد از ذهنــم همـه را خـطا زدم پاکــت بعدی خشابـــی دیگـــــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي نگارنده كتاب زندگيم اي مولف قصه تقديرم و اي صاحب تمام وجودم كتاب زندگيم را خودت با پاياني خير به اتمام برسان آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل رفتن به جهنم این جمله را خواهم گفت:خدایا ببخش که ناامیدت کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه وار هم كه عاشقش باشم وقتي غرور دخترانه ام بيايد وسط؛تنها يك جمله ميكويم:...مهم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به غربت پدرش علی(ع) مهدی تنهاست با اعمالمان تنها ترش نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی از من بپرسند تا بحال عشقی را دیده ای که به دیوانگی نرود و سرشار از خوبی باشد؟ بی شک خواهم گفت عشق به خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگرسرش فرياد كشيدم بجای اينكه بامشت به دهانم بزندباانگشتان مهربانش نوازشم میكندو ميگويد:ميدانم جزمن کسی رانداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

29بهمن روزیست که کورش کبیر آن را "سپنتا"روز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو میخواهند ( بدهی ) اما من از تو میخواهم ( بگیری ) ...  خستگی ... دلتنگی ... نگرانی ... غم و اندوه را از لحظه به لحظه روزگار عزیزانم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین،معذرت میخوام ولی... راز جاذبه من مادرم است