بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگرسرش فرياد كشيدم بجای اينكه بامشت به دهانم بزندباانگشتان مهربانش نوازشم میكندو ميگويد:ميدانم جزمن کسی رانداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

29بهمن روزیست که کورش کبیر آن را "سپنتا"روز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو میخواهند ( بدهی ) اما من از تو میخواهم ( بگیری ) ...  خستگی ... دلتنگی ... نگرانی ... غم و اندوه را از لحظه به لحظه روزگار عزیزانم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین،معذرت میخوام ولی... راز جاذبه من مادرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم هایی که میفمن دوسشون دارمو وهمچنان آدم باقی میمونن کمال تشکر رو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گاهی همین نگاه سردت... روی زمستان را هم كم می كنـــــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرویم ، سراب پشت سر ، خاطرات نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حیله ای که شیطان به کار برد این بود که همه دنیا رو متقاعد کرد که وجود نداره (دیالوگ فیلم همیشه مظنون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوکر(هیث لجر) : می دونی چرا از چاقو استفاده می کنم ؟ تفنگ ها خیلی سریعن ، با تفنگ نمی تونی اون حسه طرفت رو درک کنی ... آخه آدما تو لحظه آخر نشون میدن که واقعا کی هستن ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست خنده هایم را... در گریه هایم غسل کرده ام... شاید نگاه مریم... عیسای من باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد،برای دعای کداممان....نمیدانم!فقط همین قدر میدانم باران صدای پای اجابت است و خدا با همه ی جبروتش ناز میخرد....پس نیاز کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........! مرا بخاطرگناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیحشان میکنم,ببخش.... "دکتر چمران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است درست مثل همین باران که بی سوال فقط می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی مشکل زندگی واقعی چیه؟  اینکه تو لحظات حساس موسیقی نداره...  دیالوگ جیم کری در فیلم زیبای مرد کابلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزه داری گرسنگان را درک نمی کند چون امید به افطار دارد ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداييست كه اگرسرش فرياد كشيدم بجای اينكه بامشت به دهانم بزندباانگشتان مهربانش نوازشم میكندو ميگويد:ميدانم جزمن کسی رانداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

29بهمن روزیست که کورش کبیر آن را "سپنتا"روز عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه از تو میخواهند ( بدهی ) اما من از تو میخواهم ( بگیری ) ...  خستگی ... دلتنگی ... نگرانی ... غم و اندوه را از لحظه به لحظه روزگار عزیزانم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انیشتین،معذرت میخوام ولی... راز جاذبه من مادرم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم هایی که میفمن دوسشون دارمو وهمچنان آدم باقی میمونن کمال تشکر رو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نیست... خودم سکوتت را معنی می کنم! کاش می فهمیدی، گاهی همین نگاه سردت... روی زمستان را هم كم می كنـــــــــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرویم ، سراب پشت سر ، خاطرات نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حیله ای که شیطان به کار برد این بود که همه دنیا رو متقاعد کرد که وجود نداره (دیالوگ فیلم همیشه مظنون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوکر(هیث لجر) : می دونی چرا از چاقو استفاده می کنم ؟ تفنگ ها خیلی سریعن ، با تفنگ نمی تونی اون حسه طرفت رو درک کنی ... آخه آدما تو لحظه آخر نشون میدن که واقعا کی هستن ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست خنده هایم را... در گریه هایم غسل کرده ام... شاید نگاه مریم... عیسای من باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد،برای دعای کداممان....نمیدانم!فقط همین قدر میدانم باران صدای پای اجابت است و خدا با همه ی جبروتش ناز میخرد....پس نیاز کن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........! مرا بخاطرگناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیحشان میکنم,ببخش.... "دکتر چمران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است درست مثل همین باران که بی سوال فقط می بارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی مشکل زندگی واقعی چیه؟  اینکه تو لحظات حساس موسیقی نداره...  دیالوگ جیم کری در فیلم زیبای مرد کابلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ روزه داری گرسنگان را درک نمی کند چون امید به افطار دارد ...!