بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقیاس اندازه گیری فاصله متر نیست ، اشتیاق است ،  مشتاق که باشی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می سازند  بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم برای خودتون حق اشتباه کردن قایل باشید  هم برای بقیه این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که از تلف کردنش لذت می برید ، زمان تلف شده نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت غمت را دید در سڪوتت حرفهایت را شنید  و در خشمت محبت را فهمید  بدان او بهترین دارایے زندگے توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه زاده شوم مادرم نام تو را بر حافظه ام حک کرد مادرم وقتی به من خبر داد که تو از آن منی دلم خواست که زودتر به دنیا بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فرهنگ ها را گشتم آنقدر که خسته شدم آیا اسم تازه ای اسم عجیبی اسم هیجان انگیزی به یاد داری اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد اسمی که غیر از «محبوب من» باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌هایی را که هر روز برایشان می‌ریزم در میان آن‌ها یک پرنده‌ی بی‌معرفت هست که می‌دانم روزی به آسمان خواهد رفت و برنمی گردد من او را بیشتر دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـن تـو چـون خـوشه ها بـر دستـان من شکـفت تـن تـو چـون گـیاه در دست های مـن روئـید و خـوشه کـرد و روشن شد بـعد افـسرد و تـاریک شد ایـنک بـه یـاد تـو گـلهای غـروب خـاموش و عـطر آگـین هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تلفن زنگ می‌ زند یعنی از یاد نرفته‌ای حتی اگر به اشتباه شماره‌ات را گرفته باشند ببین دوست من در این دنیا خیلی از آدم‌ها هست‌اند که شماره‌شان حتی به اشتباه گرفته نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مدام به در می کوید اینجا رویای مردی مرده زندگی می کند و رویاها در را به روی کسی باز نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو حتی لب به سخن نگشوده ای و من به پایان آنچه خواهی گفت رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدایه چیزی روازآدم میگیره بهترشوبهش میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی که آرزوت بود رسیدی تازه میفهمی آرزوش زیباتر ازداشتنش بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی زندگی دراین است که،بی خبردعایت کنند.نبینی نگاهت کنند،ندانی ودوستت داشته باشند... "زندگی زیباست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى یعنى:بخند هر چند كه غمگینى،ببخش هرچندمسكینى،فراموش كن هر چند كه دلگیرى،اینگونه بودن زیباست هر چند كه آسان نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقیاس اندازه گیری فاصله متر نیست ، اشتیاق است ،  مشتاق که باشی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می سازند  بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم برای خودتون حق اشتباه کردن قایل باشید  هم برای بقیه این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که از تلف کردنش لذت می برید ، زمان تلف شده نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت غمت را دید در سڪوتت حرفهایت را شنید  و در خشمت محبت را فهمید  بدان او بهترین دارایے زندگے توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه زاده شوم مادرم نام تو را بر حافظه ام حک کرد مادرم وقتی به من خبر داد که تو از آن منی دلم خواست که زودتر به دنیا بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فرهنگ ها را گشتم آنقدر که خسته شدم آیا اسم تازه ای اسم عجیبی اسم هیجان انگیزی به یاد داری اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد اسمی که غیر از «محبوب من» باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌هایی را که هر روز برایشان می‌ریزم در میان آن‌ها یک پرنده‌ی بی‌معرفت هست که می‌دانم روزی به آسمان خواهد رفت و برنمی گردد من او را بیشتر دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـن تـو چـون خـوشه ها بـر دستـان من شکـفت تـن تـو چـون گـیاه در دست های مـن روئـید و خـوشه کـرد و روشن شد بـعد افـسرد و تـاریک شد ایـنک بـه یـاد تـو گـلهای غـروب خـاموش و عـطر آگـین هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تلفن زنگ می‌ زند یعنی از یاد نرفته‌ای حتی اگر به اشتباه شماره‌ات را گرفته باشند ببین دوست من در این دنیا خیلی از آدم‌ها هست‌اند که شماره‌شان حتی به اشتباه گرفته نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مدام به در می کوید اینجا رویای مردی مرده زندگی می کند و رویاها در را به روی کسی باز نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو حتی لب به سخن نگشوده ای و من به پایان آنچه خواهی گفت رسیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدایه چیزی روازآدم میگیره بهترشوبهش میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به چیزی که آرزوت بود رسیدی تازه میفهمی آرزوش زیباتر ازداشتنش بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی زندگی دراین است که،بی خبردعایت کنند.نبینی نگاهت کنند،ندانی ودوستت داشته باشند... "زندگی زیباست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى یعنى:بخند هر چند كه غمگینى،ببخش هرچندمسكینى،فراموش كن هر چند كه دلگیرى،اینگونه بودن زیباست هر چند كه آسان نیست