بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تست خیلی جالب: متن زیر رو واسه دوستاتون بفرستین جوابای جالبی دریافت میکنین: « من یکی از ........... ترین ادمایی هستم که تا به حال دیدی!بدون رودربایستی پر کن واسم بفرست»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درس آناتومی را باید مدام باز آموزی و به خود یادآوری کنیم که ما دو گوش و یک دهان داریم و باید به همین نسبت از آنها استفاده کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

510میلیون کیلومترمربع مساحت کره زمین با اون 5-6میلیارد سال سن بعلاوه این همه ستاره و مخلفاتش همگی داره بانظم اداره میشه بعد ما به تکی میتونیم این نظم رو به هم بزنیم...جل الخالق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل قمار کردن نیس . . . . چون تو قمار همیشه یه طرف برنده میشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يتيم ميشدند همه ي عروسک ها اگه خدا دختر ها را نمي افريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی صاف بودم..یادم نبود آدما تو جاده های صاف بیشتر لایی میکشن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پنجره ها بیقرار بارانند چقدر خشکی و صحراست بین ادم ها و کاش صبح ببینم که باز مثل قدیم نیاز و مهر و تمناست بین ادم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر آدمی ک الان هستیم،هر شغلی ک داریم،دینمون و حتی خانوادمون رو ما خودمون تو عالم زر(جایی ک قبل از ب دنیا اومدن اونجا بودیم) انتخاب کردیم! ینی هر چی ک الان هستی نتیجه انتخاب خودته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری سر کن و نگذار میان من و باد سر آشفتگی موی تو دعوا بشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت مرا با برخوردم اشتباه نگیر... شخصیت من چیزیه که من هستم... اما برخورد من بستگی به این داره که "تو"کی باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخــــــــت خسته شده پاییز بهانــــــــه است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيرم از مرغاني كه نزد ما دانه چيدند و نزد همسايه تخم گذاشتند!!! . . ولي ايمان دارم روزي بوي كبابشان به مشامم خواهد رسيد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني را از كودكي آموختم.... كه آبنباتش را در دريا انداخت تا آب دريا شيرين شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حال پسرک سوخت! وقتی گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن..گفت خیالت راحت مثل روزگارم سیاهش می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که دیگر بذر محبت نمیکاریم .... برای همین است تمام نگاهها را بد برداشت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا كه خيلي به تيپ و قيافشون مينازن بايد گفت ما به اين ادامس پنجاه تومني هام ميگيم شيك ^_^

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تست خیلی جالب: متن زیر رو واسه دوستاتون بفرستین جوابای جالبی دریافت میکنین: « من یکی از ........... ترین ادمایی هستم که تا به حال دیدی!بدون رودربایستی پر کن واسم بفرست»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درس آناتومی را باید مدام باز آموزی و به خود یادآوری کنیم که ما دو گوش و یک دهان داریم و باید به همین نسبت از آنها استفاده کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

510میلیون کیلومترمربع مساحت کره زمین با اون 5-6میلیارد سال سن بعلاوه این همه ستاره و مخلفاتش همگی داره بانظم اداره میشه بعد ما به تکی میتونیم این نظم رو به هم بزنیم...جل الخالق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج مثل قمار کردن نیس . . . . چون تو قمار همیشه یه طرف برنده میشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يتيم ميشدند همه ي عروسک ها اگه خدا دختر ها را نمي افريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی صاف بودم..یادم نبود آدما تو جاده های صاف بیشتر لایی میکشن..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پنجره ها بیقرار بارانند چقدر خشکی و صحراست بین ادم ها و کاش صبح ببینم که باز مثل قدیم نیاز و مهر و تمناست بین ادم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن هر آدمی ک الان هستیم،هر شغلی ک داریم،دینمون و حتی خانوادمون رو ما خودمون تو عالم زر(جایی ک قبل از ب دنیا اومدن اونجا بودیم) انتخاب کردیم! ینی هر چی ک الان هستی نتیجه انتخاب خودته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری سر کن و نگذار میان من و باد سر آشفتگی موی تو دعوا بشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت مرا با برخوردم اشتباه نگیر... شخصیت من چیزیه که من هستم... اما برخورد من بستگی به این داره که "تو"کی باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخــــــــت خسته شده پاییز بهانــــــــه است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگيرم از مرغاني كه نزد ما دانه چيدند و نزد همسايه تخم گذاشتند!!! . . ولي ايمان دارم روزي بوي كبابشان به مشامم خواهد رسيد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني را از كودكي آموختم.... كه آبنباتش را در دريا انداخت تا آب دريا شيرين شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به حال پسرک سوخت! وقتی گفتم کفش هایم را خوب واکس بزن..گفت خیالت راحت مثل روزگارم سیاهش می کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست که دیگر بذر محبت نمیکاریم .... برای همین است تمام نگاهها را بد برداشت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا كه خيلي به تيپ و قيافشون مينازن بايد گفت ما به اين ادامس پنجاه تومني هام ميگيم شيك ^_^