بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونايي كه صداي خنده هاشون گوش فلك رو كر مي كنه همونايي هستن كه صداي گريه هاي ارومشون رو حتي بالششون هم نمي شنوه!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و اهواز و نفت و سفره خالی من و کارون و بغض و خسته حالی تو و تهران و پول نفت اهواز تو و دربند و عشق و بی خیالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند ھیچوقت نمیدانید چہ دارید،تا وقتی ک از دستش بدھید!اما واقعیت این است ک دقیقا میدانستید چی داشتید...فقط فکر میکردید ھیچوقت از دستش نخواھید داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غرور قدم بگزار دختر چادری! تو یک نیلوفری! یک دختر ناز! یک دختر شیرین! بخند دختر چادری! یک دنیا پشت توست! دنیا دست هایش زیر پای توست! تو باارزشی نیلوفر من! دختر چادری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من پرنده ام/تو پرو بال مني تو تموم لحظه هام/خوشي حال مني اگه من ستاره ام/تو يه چشمك واسمي با تو من خوشبختم/چه مبارك واسمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اون فرشته که وقتی در فصل بهار قدم می زنی برگ درختان انتظار پاییییییییییییییییییییییییییییییییییزرا میکشند تا به جای پا هایت بوسسسسسسسسسسسسسه بزنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بخون از مادری،که توی درداش سوخته بود! از اون جوونی که واسه نون شبش،کلیشو فروخته! از پدری بخون که 100 هیچ باخته بود به سرنوشت! از بچه ای که گشنه بود؛ولی مشق بابا نون داد مینوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید گلی را زیر پا له کنید، ولی محال است بتوانید بوی آن را محو کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب میخواهد دلش آنکه بی حساب عاشق است.....اما نمیداند کرم دارد روزگار ما!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است! هم به خودتان، هم به خودشان، خدایی می‌شوند که، خدایی کردن نمی‌دانند! وَ شما در آخر می‌شوید سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سرنوشت...... اسکار حق توست...... سالهاست ک مرا فیلم کرده ای..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زناى چشمان نگاه نارواست. حضرت محمد (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار عامل جهنمی شدن پای بند به نماز نبودیم / به گرسنگان اعتنا نمی کردیم / ما در جامعه فاسد هضم شدیم / قیامت را هم نمی پذیرفتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بوی بارون میخواد... یه هوای ابری با یه قدم زدن طولانی.... مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر سه چیز هیچگاه کسی را مسخره نکنید :1-چهره 2-والدین(پدرومادر) 3-زادگاه چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـکـوتـم از رضـایـت نـیـسـت مـخـاطـبـه خـاص ... تـو فـکـر ایـنـم کـه چـه جـوری "هـای لایــــتـــت" کــنــم بـــه دیـــوار ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونايي كه صداي خنده هاشون گوش فلك رو كر مي كنه همونايي هستن كه صداي گريه هاي ارومشون رو حتي بالششون هم نمي شنوه!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و اهواز و نفت و سفره خالی من و کارون و بغض و خسته حالی تو و تهران و پول نفت اهواز تو و دربند و عشق و بی خیالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند ھیچوقت نمیدانید چہ دارید،تا وقتی ک از دستش بدھید!اما واقعیت این است ک دقیقا میدانستید چی داشتید...فقط فکر میکردید ھیچوقت از دستش نخواھید داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غرور قدم بگزار دختر چادری! تو یک نیلوفری! یک دختر ناز! یک دختر شیرین! بخند دختر چادری! یک دنیا پشت توست! دنیا دست هایش زیر پای توست! تو باارزشی نیلوفر من! دختر چادری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه من پرنده ام/تو پرو بال مني تو تموم لحظه هام/خوشي حال مني اگه من ستاره ام/تو يه چشمك واسمي با تو من خوشبختم/چه مبارك واسمي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اون فرشته که وقتی در فصل بهار قدم می زنی برگ درختان انتظار پاییییییییییییییییییییییییییییییییییزرا میکشند تا به جای پا هایت بوسسسسسسسسسسسسسه بزنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بخون از مادری،که توی درداش سوخته بود! از اون جوونی که واسه نون شبش،کلیشو فروخته! از پدری بخون که 100 هیچ باخته بود به سرنوشت! از بچه ای که گشنه بود؛ولی مشق بابا نون داد مینوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما می توانید گلی را زیر پا له کنید، ولی محال است بتوانید بوی آن را محو کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب میخواهد دلش آنکه بی حساب عاشق است.....اما نمیداند کرم دارد روزگار ما!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است! هم به خودتان، هم به خودشان، خدایی می‌شوند که، خدایی کردن نمی‌دانند! وَ شما در آخر می‌شوید سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای سرنوشت...... اسکار حق توست...... سالهاست ک مرا فیلم کرده ای..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زناى چشمان نگاه نارواست. حضرت محمد (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار عامل جهنمی شدن پای بند به نماز نبودیم / به گرسنگان اعتنا نمی کردیم / ما در جامعه فاسد هضم شدیم / قیامت را هم نمی پذیرفتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بوی بارون میخواد... یه هوای ابری با یه قدم زدن طولانی.... مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر سه چیز هیچگاه کسی را مسخره نکنید :1-چهره 2-والدین(پدرومادر) 3-زادگاه چون انسان هیچ حق انتخابی در مورد آنها ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـکـوتـم از رضـایـت نـیـسـت مـخـاطـبـه خـاص ... تـو فـکـر ایـنـم کـه چـه جـوری "هـای لایــــتـــت" کــنــم بـــه دیـــوار ...