بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر ما نیست، مقصر معلم دستور زبان فارسی بود: به ما نگفت که من با هر تویی ما نمیشود!  مگه نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. آهــای دنیــا آرامتـــر !... ..... اینجـا کَســی در خـــــوابـــِ نــاز استـــ...!! ....... کــه اگـــر بیـــدار شـــد.. ......... دمـــــار از روزگـــــارتــــــــ در مـی آورم....!! .. ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل بعضی از ماها روراستی و سادگی تو رابطه هاییه که توش هستیم.... همیشه باید یکم قضیه رو پیچونی تا همیشه تازه بمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبــــم از مردمانی که از نــداری می نـالند اما بر بــامِ خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ… این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم . کترينگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد زدن مختص به اسب و الاغ نیست. من انسانهایی را دیدم که چنان لگدی به بخت خود زدند. که اسب و الاغ به نشانه احترام کلاهشان را برداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادری فرزندش را در خواب خفه کرد... نمیدانم...  دیگر رفیق بی کلک کیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادامی تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی >>>>>> زندگی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــــا گاهی لازمه چند وقــت کرکره شونو بکشن پاییـــن یه پارچـــه سیـاه بزنن درش و بنـویسن: کسی نمـــــــرده فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـضـای نـمـاز یـعـنـی : خـدا هـنـوز مـنـتـظـر حـرفـهـایـمـان نـشـسـتـه اسـت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چیز که عشق را تجربه ای ِ حیرت انگیز می کند عمق ِ محبّت ِ نیست ... ، عمق ِ تعهّد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت آدمها را از طریق کردارشــــان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشــــان را نخورید...  مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفـر تنــهـات گـذاشت بهش بگـو: تو بـاختی نه مـن! مـن کـسیُ از دست دادم که دوسـَم نداشت  ولی تو کـسیُ از دست دادی که عـاشقـت بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــه نــــوازش گـــلها، زنــــــــده بــــــود تــــبعیــــــد شــد به جـزیره کـــآکتـــوس هـــــــــــــــــــا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگفتی “عادت بود ! من هیچوقت عاشقت نبودم !” منو ببخش که به نبودنت هم عادت کردم ولی این بار میترسم عاشق شوم … ! عاشق نبودنت …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر ما نیست، مقصر معلم دستور زبان فارسی بود: به ما نگفت که من با هر تویی ما نمیشود!  مگه نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. آهــای دنیــا آرامتـــر !... ..... اینجـا کَســی در خـــــوابـــِ نــاز استـــ...!! ....... کــه اگـــر بیـــدار شـــد.. ......... دمـــــار از روزگـــــارتــــــــ در مـی آورم....!! .. ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل بعضی از ماها روراستی و سادگی تو رابطه هاییه که توش هستیم.... همیشه باید یکم قضیه رو پیچونی تا همیشه تازه بمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبــــم از مردمانی که از نــداری می نـالند اما بر بــامِ خانه های محــــقرشان بساطِـ گنــاه پهـــن استــــ… این روزها گنــاه از نان شبـــ هم واجب تــر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم . کترينگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با ياس و درماندگي رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لگد زدن مختص به اسب و الاغ نیست. من انسانهایی را دیدم که چنان لگدی به بخت خود زدند. که اسب و الاغ به نشانه احترام کلاهشان را برداشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادری فرزندش را در خواب خفه کرد... نمیدانم...  دیگر رفیق بی کلک کیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادامی تلخی زندگی دیگران را شیرین میکنی >>>>>> زندگی میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــــــا گاهی لازمه چند وقــت کرکره شونو بکشن پاییـــن یه پارچـــه سیـاه بزنن درش و بنـویسن: کسی نمـــــــرده فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـضـای نـمـاز یـعـنـی : خـدا هـنـوز مـنـتـظـر حـرفـهـایـمـان نـشـسـتـه اسـت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چیز که عشق را تجربه ای ِ حیرت انگیز می کند عمق ِ محبّت ِ نیست ... ، عمق ِ تعهّد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت آدمها را از طریق کردارشــــان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشــــان را نخورید...  مِستِر جِفِرسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یه نفـر تنــهـات گـذاشت بهش بگـو: تو بـاختی نه مـن! مـن کـسیُ از دست دادم که دوسـَم نداشت  ولی تو کـسیُ از دست دادی که عـاشقـت بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــه نــــوازش گـــلها، زنــــــــده بــــــود تــــبعیــــــد شــد به جـزیره کـــآکتـــوس هـــــــــــــــــــا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست میگفتی “عادت بود ! من هیچوقت عاشقت نبودم !” منو ببخش که به نبودنت هم عادت کردم ولی این بار میترسم عاشق شوم … ! عاشق نبودنت …