بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من از  تنهایی ککم هم نمیگزد دیگر!!! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني: . . . زير آوار کسي بموني که... قرار بود تکيه گاهت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!!! تو را به تمام عالم سوگند... آنگاه که عاشقي... در تاريکي شب... به ياد عشقي... اشک ميريزد... کمي نگاهش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر...... نه تصویری مبهم در خاطره های 100 نفر.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نوشـــته هـایـم همیشــه غمگــــین نیستــــــــ...... .......... فقـــط گـــاهـــــــــی دلتــــنگــی کــه بــه ســــراغــش مــی آیـــد ........... بــــوی غـــــم میگـــــــیرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزامو :مدیـــــــــــــــونِ محــــــــــــلِ سگیــــــــــمه که به بعضیـــــــــــــا نمـــــیذارم... (هـــه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخی شده ام! دلم شور میزند اما دستانم نمک ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بدجور شیرین میزنم... بی آنکه پای فرهادی در میان باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ستارالعیوب نبودی ما از رسوایی چیکار می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... تو پاک افریدی ما الوده کردیم الهی... توبه از گناه اسان است توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یه وضعی شده که هر کی بهت گفت دوست دارم باید بهش بگی زر نزن و به زندگیت ادامه بدی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات خواجه عبدالله انصاری  الهی یک چند بیاد تو نازیدم . اینم بس که صحبت تو ارزیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تازه می فهمم که برف خستگی خداست آن قدر که حس می کنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من از  تنهایی ککم هم نمیگزد دیگر!!! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني: . . . زير آوار کسي بموني که... قرار بود تکيه گاهت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!!! تو را به تمام عالم سوگند... آنگاه که عاشقي... در تاريکي شب... به ياد عشقي... اشک ميريزد... کمي نگاهش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر...... نه تصویری مبهم در خاطره های 100 نفر.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نوشـــته هـایـم همیشــه غمگــــین نیستــــــــ...... .......... فقـــط گـــاهـــــــــی دلتــــنگــی کــه بــه ســــراغــش مــی آیـــد ........... بــــوی غـــــم میگـــــــیرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزامو :مدیـــــــــــــــونِ محــــــــــــلِ سگیــــــــــمه که به بعضیـــــــــــــا نمـــــیذارم... (هـــه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخی شده ام! دلم شور میزند اما دستانم نمک ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بدجور شیرین میزنم... بی آنکه پای فرهادی در میان باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ستارالعیوب نبودی ما از رسوایی چیکار می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... تو پاک افریدی ما الوده کردیم الهی... توبه از گناه اسان است توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یه وضعی شده که هر کی بهت گفت دوست دارم باید بهش بگی زر نزن و به زندگیت ادامه بدی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات خواجه عبدالله انصاری  الهی یک چند بیاد تو نازیدم . اینم بس که صحبت تو ارزیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تازه می فهمم که برف خستگی خداست آن قدر که حس می کنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها...