بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یه وضعی شده که هر کی بهت گفت دوست دارم باید بهش بگی زر نزن و به زندگیت ادامه بدی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات خواجه عبدالله انصاری  الهی یک چند بیاد تو نازیدم . اینم بس که صحبت تو ارزیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تازه می فهمم که برف خستگی خداست آن قدر که حس می کنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد برای کسانی که قادر به کمک کردنشان نیستیم دعا کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ،ﺩﺳﺘﻪ ﮔُﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯾﻦ، ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻦ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﮔُﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را درمان نیست مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی پرسید : دوست را چون دوست داری نیازش داری ؟ ؟ ؟ یا که چون نیازش داری دوست داری ؟ ؟ ؟ گفتم :"چون دارمش بی نیازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ســــــــــلامـــــــــتـی مــعــده اونـــایــــی کــــه هـــــــر غلطـــی مـــــیــــــخـــــــــورن بـــــازم بـــــراشــــون هــضــم مـــیــــکــــنــــه !! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است،که در کنار او باشی و بدانی که هرگزبه او نخواهی رسید ! گابریل گارسیا مارکز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.."" وفــــاداری ""..!؟؟ .... ...... واژه ای استــــــــــ....... کــه ایــن روزهــــا از رنـــگ و بویـــــش ........ فقــــط طعــــــمِ تلخــــــــی ... ........... بــه جـــــــا مـــانـــده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میگوید ... راز رسیدن فقط همین است ... کافی است انار دلت ترک بخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯼ ﺳﺮﺍﭘـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺍﺯ ﺣـﺮﺍﻣﯽ ﺑـِﻬـَﺮﺍﺱ ﻗﯿﻤﺘـــــِ ﺧـﻮﺩ ﻣـَﺸﮑـﻦ ﻗـﺪﺭ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺸﻨــﺎﺱ ﺁﯾﺎ ﺣـﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه  بخاطر عاطفی بودن یا ابراز احساسات عذرخواهی نکنید.  بگذارید این نشانه ای باشد که قلبی بزرگ دارید و نمی هراسید اگر دیگران نیز آنرا ببینند. ابراز احساسات علامت قدرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه .... ! ايــن بازي عــادلانه نيست ... ايــن زندگي هـمه اش مـــــار بود ... پــس پلـــه هـايش كو ؟؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یه وضعی شده که هر کی بهت گفت دوست دارم باید بهش بگی زر نزن و به زندگیت ادامه بدی :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات خواجه عبدالله انصاری  الهی یک چند بیاد تو نازیدم . اینم بس که صحبت تو ارزیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تازه می فهمم که برف خستگی خداست آن قدر که حس می کنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد برای کسانی که قادر به کمک کردنشان نیستیم دعا کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ، ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮﻥ،ﺩﺳﺘﻪ ﮔُﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯾﻦ، ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻦ، ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﮔُﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﺕ ﺍﻭﻣﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تولد و مرگ را درمان نیست مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی پرسید : دوست را چون دوست داری نیازش داری ؟ ؟ ؟ یا که چون نیازش داری دوست داری ؟ ؟ ؟ گفتم :"چون دارمش بی نیازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه ســــــــــلامـــــــــتـی مــعــده اونـــایــــی کــــه هـــــــر غلطـــی مـــــیــــــخـــــــــورن بـــــازم بـــــراشــــون هــضــم مـــیــــکــــنــــه !! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است،که در کنار او باشی و بدانی که هرگزبه او نخواهی رسید ! گابریل گارسیا مارکز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.."" وفــــاداری ""..!؟؟ .... ...... واژه ای استــــــــــ....... کــه ایــن روزهــــا از رنـــگ و بویـــــش ........ فقــــط طعــــــمِ تلخــــــــی ... ........... بــه جـــــــا مـــانـــده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میگوید ... راز رسیدن فقط همین است ... کافی است انار دلت ترک بخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﯾﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯼ ﺳﺮﺍﭘـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺱ ﺍﺯ ﺣـﺮﺍﻣﯽ ﺑـِﻬـَﺮﺍﺱ ﻗﯿﻤﺘـــــِ ﺧـﻮﺩ ﻣـَﺸﮑـﻦ ﻗـﺪﺭ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺸﻨــﺎﺱ ﺁﯾﺎ ﺣـﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه  بخاطر عاطفی بودن یا ابراز احساسات عذرخواهی نکنید.  بگذارید این نشانه ای باشد که قلبی بزرگ دارید و نمی هراسید اگر دیگران نیز آنرا ببینند. ابراز احساسات علامت قدرت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه .... ! ايــن بازي عــادلانه نيست ... ايــن زندگي هـمه اش مـــــار بود ... پــس پلـــه هـايش كو ؟؟؟؟؟