بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن محبت کن !! از محبت خارها گل میشوند محبت کردم هیچ کس گل نشد ! همه فقط خارم کردند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون آدم های زیادی هستند که بهت خواهند گفت تو نمیتونی! کاری که تو باید انجام بدی اینه که برگردی و بگی بشین و تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و یار چون وصله پیراهن است پس آن را همرنگ انتخاب کن. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ "ﺗﻮ" ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من از  تنهایی ککم هم نمیگزد دیگر!!! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني: . . . زير آوار کسي بموني که... قرار بود تکيه گاهت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!!! تو را به تمام عالم سوگند... آنگاه که عاشقي... در تاريکي شب... به ياد عشقي... اشک ميريزد... کمي نگاهش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر...... نه تصویری مبهم در خاطره های 100 نفر.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نوشـــته هـایـم همیشــه غمگــــین نیستــــــــ...... .......... فقـــط گـــاهـــــــــی دلتــــنگــی کــه بــه ســــراغــش مــی آیـــد ........... بــــوی غـــــم میگـــــــیرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزامو :مدیـــــــــــــــونِ محــــــــــــلِ سگیــــــــــمه که به بعضیـــــــــــــا نمـــــیذارم... (هـــه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخی شده ام! دلم شور میزند اما دستانم نمک ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بدجور شیرین میزنم... بی آنکه پای فرهادی در میان باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ستارالعیوب نبودی ما از رسوایی چیکار می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... تو پاک افریدی ما الوده کردیم الهی... توبه از گناه اسان است توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن محبت کن !! از محبت خارها گل میشوند محبت کردم هیچ کس گل نشد ! همه فقط خارم کردند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون آدم های زیادی هستند که بهت خواهند گفت تو نمیتونی! کاری که تو باید انجام بدی اینه که برگردی و بگی بشین و تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و یار چون وصله پیراهن است پس آن را همرنگ انتخاب کن. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ "ﺗﻮ" ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل، جاده ی پر پیچ و خمی است که “تا” خدا می رسد و عشق، جاده ی مستقیمی که “به” خدا می رساند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و من از  تنهایی ککم هم نمیگزد دیگر!!! حالا باز هم بگو دروغ گفتن بلد نیستی!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي پناهي يعني: . . . زير آوار کسي بموني که... قرار بود تکيه گاهت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!!! تو را به تمام عالم سوگند... آنگاه که عاشقي... در تاريکي شب... به ياد عشقي... اشک ميريزد... کمي نگاهش کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باش برای یک نفر...... نه تصویری مبهم در خاطره های 100 نفر.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نوشـــته هـایـم همیشــه غمگــــین نیستــــــــ...... .......... فقـــط گـــاهـــــــــی دلتــــنگــی کــه بــه ســــراغــش مــی آیـــد ........... بــــوی غـــــم میگـــــــیرد......!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزامو :مدیـــــــــــــــونِ محــــــــــــلِ سگیــــــــــمه که به بعضیـــــــــــــا نمـــــیذارم... (هـــه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تناقض تلخی شده ام! دلم شور میزند اما دستانم نمک ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها بدجور شیرین میزنم... بی آنکه پای فرهادی در میان باشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ستارالعیوب نبودی ما از رسوایی چیکار می کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی... تو پاک افریدی ما الوده کردیم الهی... توبه از گناه اسان است توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم