بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو یعنی : دیگری تو را دارد نمیدانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری ما از غافلانیم نه از کافرانیم پس نگاهدار تا پریشان نشویم و به راه آر تا سرگردان نشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی بر سر از خجالت گرد داریم ودر دل از حسرت درد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﮔﻨﺎﻩ"، ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ! " ﺧﺪﺍ " ﺩﺍﺭﺩ" ﻓﻮﺕ" ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﺍﯾﻦ "ﺍﺷﮏ " ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احساس کسی بازی نکردن ...فقط هنر اسفندی هاست ..... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما رو فقط تو بعضی موقعیت ها میشه شناخت ... حتی اونایی ک خیلی بهتون نزدیکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه آهنگی گوش نمیدهم خودم موسیقی شده ام و ثانیه های دیکتاتور مرا تلاوت می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼٌ ﻣﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐـٌﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازم پرسید بن بست زندگی کجاست؟ گفتم زندگی بن بست نداره ولی تا دلت بخاد ورود ممنوع داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است . . . باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری روزی که مرا وصل تو در چنگ آید/از حال بهشتیان مرا ننگ آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبدالله انصاری خداوندا گناهان من زیر حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گستران و مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن محبت کن !! از محبت خارها گل میشوند محبت کردم هیچ کس گل نشد ! همه فقط خارم کردند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون آدم های زیادی هستند که بهت خواهند گفت تو نمیتونی! کاری که تو باید انجام بدی اینه که برگردی و بگی بشین و تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و یار چون وصله پیراهن است پس آن را همرنگ انتخاب کن. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ "ﺗﻮ" ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸﯽ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو یعنی : دیگری تو را دارد نمیدانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری ما از غافلانیم نه از کافرانیم پس نگاهدار تا پریشان نشویم و به راه آر تا سرگردان نشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی بر سر از خجالت گرد داریم ودر دل از حسرت درد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﮔﻨﺎﻩ"، ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ! " ﺧﺪﺍ " ﺩﺍﺭﺩ" ﻓﻮﺕ" ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﺍﯾﻦ "ﺍﺷﮏ " ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احساس کسی بازی نکردن ...فقط هنر اسفندی هاست ..... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما رو فقط تو بعضی موقعیت ها میشه شناخت ... حتی اونایی ک خیلی بهتون نزدیکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه آهنگی گوش نمیدهم خودم موسیقی شده ام و ثانیه های دیکتاتور مرا تلاوت می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼٌ ﻣﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐـٌﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازم پرسید بن بست زندگی کجاست؟ گفتم زندگی بن بست نداره ولی تا دلت بخاد ورود ممنوع داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است . . . باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری روزی که مرا وصل تو در چنگ آید/از حال بهشتیان مرا ننگ آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبدالله انصاری خداوندا گناهان من زیر حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گستران و مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن محبت کن !! از محبت خارها گل میشوند محبت کردم هیچ کس گل نشد ! همه فقط خارم کردند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بیرون آدم های زیادی هستند که بهت خواهند گفت تو نمیتونی! کاری که تو باید انجام بدی اینه که برگردی و بگی بشین و تماشا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست و یار چون وصله پیراهن است پس آن را همرنگ انتخاب کن. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺩﻥ "ﺗﻮ" ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﻣﯿﮑﺸﯽ...