بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمادرنباشد زندگی نیست،به خورشید فلک تابندگی نیست،خداعشق است ومادر کعبه عشق،به انان بندگی شرمندگی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پنجره ام  توآسمون... همیشه ازنگاه پنجره میشه آسمونو دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد خم ابروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی ای سزای کرم ،ای نوازندهء عالم،نه با وصل تو اندوه است ونه با یاد تو غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو یعنی : دیگری تو را دارد نمیدانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری ما از غافلانیم نه از کافرانیم پس نگاهدار تا پریشان نشویم و به راه آر تا سرگردان نشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی بر سر از خجالت گرد داریم ودر دل از حسرت درد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﮔﻨﺎﻩ"، ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ! " ﺧﺪﺍ " ﺩﺍﺭﺩ" ﻓﻮﺕ" ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﺍﯾﻦ "ﺍﺷﮏ " ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احساس کسی بازی نکردن ...فقط هنر اسفندی هاست ..... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما رو فقط تو بعضی موقعیت ها میشه شناخت ... حتی اونایی ک خیلی بهتون نزدیکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه آهنگی گوش نمیدهم خودم موسیقی شده ام و ثانیه های دیکتاتور مرا تلاوت می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼٌ ﻣﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐـٌﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازم پرسید بن بست زندگی کجاست؟ گفتم زندگی بن بست نداره ولی تا دلت بخاد ورود ممنوع داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است . . . باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری روزی که مرا وصل تو در چنگ آید/از حال بهشتیان مرا ننگ آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبدالله انصاری خداوندا گناهان من زیر حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گستران و مرا ببخش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمادرنباشد زندگی نیست،به خورشید فلک تابندگی نیست،خداعشق است ومادر کعبه عشق،به انان بندگی شرمندگی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پنجره ام  توآسمون... همیشه ازنگاه پنجره میشه آسمونو دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی آری آری سخن عشق نشانی دارد خم ابروی تو در صنعت تیراندازی برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی ای سزای کرم ،ای نوازندهء عالم،نه با وصل تو اندوه است ونه با یاد تو غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو یعنی : دیگری تو را دارد نمیدانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری ما از غافلانیم نه از کافرانیم پس نگاهدار تا پریشان نشویم و به راه آر تا سرگردان نشویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری الهی بر سر از خجالت گرد داریم ودر دل از حسرت درد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ﮔﻨﺎﻩ"، ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻢ! " ﺧﺪﺍ " ﺩﺍﺭﺩ" ﻓﻮﺕ" ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﺍﯾﻦ "ﺍﺷﮏ " ﻫﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با احساس کسی بازی نکردن ...فقط هنر اسفندی هاست ..... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما رو فقط تو بعضی موقعیت ها میشه شناخت ... حتی اونایی ک خیلی بهتون نزدیکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه آهنگی گوش نمیدهم خودم موسیقی شده ام و ثانیه های دیکتاتور مرا تلاوت می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻼٌ ﻣﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐـٌﻠﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ: ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی ازم پرسید بن بست زندگی کجاست؟ گفتم زندگی بن بست نداره ولی تا دلت بخاد ورود ممنوع داره.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است . . . باور کن بعضی ها تنها ترت میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری روزی که مرا وصل تو در چنگ آید/از حال بهشتیان مرا ننگ آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبدالله انصاری خداوندا گناهان من زیر حلم تو پنهان است تو پردهء عفو بر من گستران و مرا ببخش