بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیم آخر ... ساز ميزنم امشب! به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! خداحافظ . .  چیزی تازه اگر یافتید ، بر این دو اضافه کنید ؛ تا بل ، باز شود این " در " گمشده بر دیوار . . .  ـــــــــــــــــــــــــــــ حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور افتادم ! دور از کسانیکه دوستشان دارم هیچوقت فاصله ها را نمیبخشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداست است...با او بودن مرد میخواهد...نه نر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحـبـت به نـامـرد ، كـردم بـسـي مـحـبـت نـشـايـد بـه هـر نـا كـسـي تـهـي دسـتـي و بـي كـسـي درد نـيـسـت كـه دردي چـو ديـدار نـامـرد نيست:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﺎ ﭼـﺸـﻢ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻴـﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳـﺎﻧـﺪﻭﻳـﭽـﻲ ﺑـﻐـﻞ ﺗـﺎﻻﺭ ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻭ ﮔــﻔـﺖ ؛ ﺍﻣـﺸـب ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﻋـﺸــقــﻤـﻪ ، ﺑــــﻨـــﺪﺭﻱ ﺑـــﺰﻥ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ِ هر مرد ِ موفّقی ... . . . خیلی جای ِ خنجر هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن. هر چقدر عینکم را تمیزتر میکنم ، دنیا کثیف تر میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر میگه من خودم رو از درد و غصه کشتم کاش میدونست با دعاش گرمه و قرصه پشتم کاش میدونست نصیحت حرفهاش رو میگیرم کاش میدونست میمیرم تا اشک هاش رو میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سکوت می توان شکفت، شکست، خندید، بارید، ترسید، شنید. در او می توان نشست و هیچ نگفت و تنها در سکوت است که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، پیوند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن..................برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند،گاه قوسي كوچك،ميتواند معماري يك سازه را عوض كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکآیت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... واقعیت ها را ... ... هر روز صبح ... ... جا میگذارم پشت اتاق گریم ... ... از بس ... ... آدمها ... ... واقعی بودنمان را دوست ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ آدمــــــــــــا رو باید از آهنگایی که روی ریپیت میذارن فــــــــــهمید ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف میشویم بخواهی بمانی رفتاری میبینی که انگار باید بری! این بلا تکلیفی خودش کلی جهنم است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیم آخر ... ساز ميزنم امشب! به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! خداحافظ . .  چیزی تازه اگر یافتید ، بر این دو اضافه کنید ؛ تا بل ، باز شود این " در " گمشده بر دیوار . . .  ـــــــــــــــــــــــــــــ حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور افتادم ! دور از کسانیکه دوستشان دارم هیچوقت فاصله ها را نمیبخشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداست است...با او بودن مرد میخواهد...نه نر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحـبـت به نـامـرد ، كـردم بـسـي مـحـبـت نـشـايـد بـه هـر نـا كـسـي تـهـي دسـتـي و بـي كـسـي درد نـيـسـت كـه دردي چـو ديـدار نـامـرد نيست:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﺎ ﭼـﺸـﻢ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻴـﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳـﺎﻧـﺪﻭﻳـﭽـﻲ ﺑـﻐـﻞ ﺗـﺎﻻﺭ ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻭ ﮔــﻔـﺖ ؛ ﺍﻣـﺸـب ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﻋـﺸــقــﻤـﻪ ، ﺑــــﻨـــﺪﺭﻱ ﺑـــﺰﻥ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ِ هر مرد ِ موفّقی ... . . . خیلی جای ِ خنجر هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن. هر چقدر عینکم را تمیزتر میکنم ، دنیا کثیف تر میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر میگه من خودم رو از درد و غصه کشتم کاش میدونست با دعاش گرمه و قرصه پشتم کاش میدونست نصیحت حرفهاش رو میگیرم کاش میدونست میمیرم تا اشک هاش رو میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سکوت می توان شکفت، شکست، خندید، بارید، ترسید، شنید. در او می توان نشست و هیچ نگفت و تنها در سکوت است که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، پیوند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن..................برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند،گاه قوسي كوچك،ميتواند معماري يك سازه را عوض كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکآیت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... واقعیت ها را ... ... هر روز صبح ... ... جا میگذارم پشت اتاق گریم ... ... از بس ... ... آدمها ... ... واقعی بودنمان را دوست ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ آدمــــــــــــا رو باید از آهنگایی که روی ریپیت میذارن فــــــــــهمید ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف میشویم بخواهی بمانی رفتاری میبینی که انگار باید بری! این بلا تکلیفی خودش کلی جهنم است