بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... واقعیت ها را ... ... هر روز صبح ... ... جا میگذارم پشت اتاق گریم ... ... از بس ... ... آدمها ... ... واقعی بودنمان را دوست ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ آدمــــــــــــا رو باید از آهنگایی که روی ریپیت میذارن فــــــــــهمید ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف میشویم بخواهی بمانی رفتاری میبینی که انگار باید بری! این بلا تکلیفی خودش کلی جهنم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گــاهـــی بــایــد ایســتاد و دستــــ بـه کــــمر گــرفــتــــــ.... ...... تـــا نتــــواننـــد لِهِـــتــــــ کنــنـــد. .. ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... زندگی ... ... تاس آوردن خوب نیست ... ... تاس بد را ... ... خوب بازی کردن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. "" عشـــــــــق مـــــن "".... ..... افســــــــــــوس کــه افســـــانــه ای بیــــــش نیــستـــــــ...! .. ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا انکه پاک امد و پاک رفت... بی خس و خاشاک بری اون دنیا صلوات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که وزنی نداریم خدایا!!!پس چرا به دل دیگران سنگینی میکنیم??

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من اینجا دلم سخت معجزه می حواهد و تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا پشت ِ دست َت را بگذار روی ِ میز ... من گونه ام را بگذارم کف ِ دست َت ... ، چشمان َم را ببندم ... خیال کنم حال َم خوب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدف‌های دریا ، صدای دریا را با خود دارند، و فلس‌های ماهی بوی ماهی را؛ کاش کاری کنیم که در زندگی و بودنمان ، عطر و بویی از انسانیت، دنیا را احاطه کند … کاش کاری کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ … ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺮﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ … ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺭﺍ … ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ … ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند پیرشدنت شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ،دوره ی گرگهاست ...  مهربان که باشی ،می پندارند دشمنی!  گرگ که باشی ،خیالشان راحت میشود از خودشانی!!! ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا، ترمیم اعتمادیست که از دست رفته...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... واقعیت ها را ... ... هر روز صبح ... ... جا میگذارم پشت اتاق گریم ... ... از بس ... ... آدمها ... ... واقعی بودنمان را دوست ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردِ آدمــــــــــــا رو باید از آهنگایی که روی ریپیت میذارن فــــــــــهمید ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم میماند بین بودن یا نبودن به رفتن که فکر میکنی اتفاقی می افتد که منصرف میشویم بخواهی بمانی رفتاری میبینی که انگار باید بری! این بلا تکلیفی خودش کلی جهنم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گــاهـــی بــایــد ایســتاد و دستــــ بـه کــــمر گــرفــتــــــ.... ...... تـــا نتــــواننـــد لِهِـــتــــــ کنــنـــد. .. ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... زندگی ... ... تاس آوردن خوب نیست ... ... تاس بد را ... ... خوب بازی کردن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. "" عشـــــــــق مـــــن "".... ..... افســــــــــــوس کــه افســـــانــه ای بیــــــش نیــستـــــــ...! .. ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا انکه پاک امد و پاک رفت... بی خس و خاشاک بری اون دنیا صلوات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که وزنی نداریم خدایا!!!پس چرا به دل دیگران سنگینی میکنیم??

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من اینجا دلم سخت معجزه می حواهد و تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا پشت ِ دست َت را بگذار روی ِ میز ... من گونه ام را بگذارم کف ِ دست َت ... ، چشمان َم را ببندم ... خیال کنم حال َم خوب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدف‌های دریا ، صدای دریا را با خود دارند، و فلس‌های ماهی بوی ماهی را؛ کاش کاری کنیم که در زندگی و بودنمان ، عطر و بویی از انسانیت، دنیا را احاطه کند … کاش کاری کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ … ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺮﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ … ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺭﺍ … ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ … ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﺍ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند پیرشدنت شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوره ،دوره ی گرگهاست ...  مهربان که باشی ،می پندارند دشمنی!  گرگ که باشی ،خیالشان راحت میشود از خودشانی!!! ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا، ترمیم اعتمادیست که از دست رفته...