بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم، زیر پای تو آرزوهایی بودکه از آن گذشتی به خاطر من دوستت دارم مادر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــابــا؟ مـــــــن الــــان بیــشتر شـــبیه رونالدو هستــــم یا کــــالوس؟ قــــربون پســــرم برم از همــــشون خوشگــــل تری... "بــــه ســــلامتیه همه بچــــه های سرطــــانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که هم رنگ منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته شبا همش کولر رو خاموش میکنه. درسته شیک پوش نیست. درسته زیاد نمیخنده. ولی بازم “پدرم” بهترین رفیقمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیم آخر ... ساز ميزنم امشب! به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! خداحافظ . .  چیزی تازه اگر یافتید ، بر این دو اضافه کنید ؛ تا بل ، باز شود این " در " گمشده بر دیوار . . .  ـــــــــــــــــــــــــــــ حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور افتادم ! دور از کسانیکه دوستشان دارم هیچوقت فاصله ها را نمیبخشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداست است...با او بودن مرد میخواهد...نه نر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحـبـت به نـامـرد ، كـردم بـسـي مـحـبـت نـشـايـد بـه هـر نـا كـسـي تـهـي دسـتـي و بـي كـسـي درد نـيـسـت كـه دردي چـو ديـدار نـامـرد نيست:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﺎ ﭼـﺸـﻢ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻴـﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳـﺎﻧـﺪﻭﻳـﭽـﻲ ﺑـﻐـﻞ ﺗـﺎﻻﺭ ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻭ ﮔــﻔـﺖ ؛ ﺍﻣـﺸـب ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﻋـﺸــقــﻤـﻪ ، ﺑــــﻨـــﺪﺭﻱ ﺑـــﺰﻥ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ِ هر مرد ِ موفّقی ... . . . خیلی جای ِ خنجر هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن. هر چقدر عینکم را تمیزتر میکنم ، دنیا کثیف تر میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر میگه من خودم رو از درد و غصه کشتم کاش میدونست با دعاش گرمه و قرصه پشتم کاش میدونست نصیحت حرفهاش رو میگیرم کاش میدونست میمیرم تا اشک هاش رو میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سکوت می توان شکفت، شکست، خندید، بارید، ترسید، شنید. در او می توان نشست و هیچ نگفت و تنها در سکوت است که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، پیوند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن..................برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند،گاه قوسي كوچك،ميتواند معماري يك سازه را عوض كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکآیت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر! من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم، زیر پای تو آرزوهایی بودکه از آن گذشتی به خاطر من دوستت دارم مادر عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــابــا؟ مـــــــن الــــان بیــشتر شـــبیه رونالدو هستــــم یا کــــالوس؟ قــــربون پســــرم برم از همــــشون خوشگــــل تری... "بــــه ســــلامتیه همه بچــــه های سرطــــانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که هم رنگ منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته شبا همش کولر رو خاموش میکنه. درسته شیک پوش نیست. درسته زیاد نمیخنده. ولی بازم “پدرم” بهترین رفیقمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سیم آخر ... ساز ميزنم امشب! به کوری چشم دنیا که ساز مخالف میزند با من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ! خداحافظ . .  چیزی تازه اگر یافتید ، بر این دو اضافه کنید ؛ تا بل ، باز شود این " در " گمشده بر دیوار . . .  ـــــــــــــــــــــــــــــ حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور افتادم ! دور از کسانیکه دوستشان دارم هیچوقت فاصله ها را نمیبخشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن قداست است...با او بودن مرد میخواهد...نه نر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـحـبـت به نـامـرد ، كـردم بـسـي مـحـبـت نـشـايـد بـه هـر نـا كـسـي تـهـي دسـتـي و بـي كـسـي درد نـيـسـت كـه دردي چـو ديـدار نـامـرد نيست:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﺎ ﭼـﺸـﻢ ﻫـﺎﻱ ﺧـﻴـﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳـﺎﻧـﺪﻭﻳـﭽـﻲ ﺑـﻐـﻞ ﺗـﺎﻻﺭ ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﺷـﺪ ﻭ ﮔــﻔـﺖ ؛ ﺍﻣـﺸـب ﻋـﺮﻭﺳـﻲ ﻋـﺸــقــﻤـﻪ ، ﺑــــﻨـــﺪﺭﻱ ﺑـــﺰﻥ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت ِ هر مرد ِ موفّقی ... . . . خیلی جای ِ خنجر هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن. هر چقدر عینکم را تمیزتر میکنم ، دنیا کثیف تر میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر میگه من خودم رو از درد و غصه کشتم کاش میدونست با دعاش گرمه و قرصه پشتم کاش میدونست نصیحت حرفهاش رو میگیرم کاش میدونست میمیرم تا اشک هاش رو میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سکوت می توان شکفت، شکست، خندید، بارید، ترسید، شنید. در او می توان نشست و هیچ نگفت و تنها در سکوت است که می توان فاصله ها را با گوهر خیال، پیوند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن..................برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند،گاه قوسي كوچك،ميتواند معماري يك سازه را عوض كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکآیت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند . . .