بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق... چقدر ساده...همین که پای "نون" وسط می آد...دوست دارم...میشه...دوست "ن"دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره حاجی سرنوشتمونم مثل قلیان شد...تا اون موقع که طعم داشتیم همه باهامون بودن اما وقتی که از طعم افتادیم گفتن سوخت بریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا مثل داور فوتبال بود.وقتی زمین میخوردی و زخمی میشدی میومد بالا سرت میپرسید میتونی ادامه بدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آهنگ را زیاد میکنم آآآآآآآآآآآنقدر زیاد که صدای تنهای به گوشم نرسد!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چه زیباست وقتی تمام حرفها از توصیف مهربانیهایت عاجزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جان ...  بی خیال ِ قوانین ِ طبیعت ... ، باور کن این روز ها ...  افتادن ِ آدم ها تقصیر ِ جاذبه ی ِ زمین نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان یک به یک رفتند.مراباخود رهاکردند.همه خود درد من بودند.گمان کردم که همدردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیسه ولوله.... محبوبه هرچی دله......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورده میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم گردش به حریم با صفایت بکنم آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیافتم و دعایت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ميتواند چون مومي نرم يا چون سنگي سخت باشد،حال انتخاب كن،فقط بدان موم بر اثر ضربه گستردگي مي يابد و سنگ خرد مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه این روزها به صدای جیبت گوش میدهند..... نه صدای قلبت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جلوی خدا زانو بزنی میتونی جلوی همه وایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زيبا ئيست كه در تاريكي صحرا/ زماني كه هراس مرگ مي دزدد سكوتت را /يكي مثل نسيم دشت آهسته مي گويد/ كنارت هستم اي تنها

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﺑﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ، ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بینی رفیق... چقدر ساده...همین که پای "نون" وسط می آد...دوست دارم...میشه...دوست "ن"دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آره حاجی سرنوشتمونم مثل قلیان شد...تا اون موقع که طعم داشتیم همه باهامون بودن اما وقتی که از طعم افتادیم گفتن سوخت بریم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا مثل داور فوتبال بود.وقتی زمین میخوردی و زخمی میشدی میومد بالا سرت میپرسید میتونی ادامه بدی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای آهنگ را زیاد میکنم آآآآآآآآآآآنقدر زیاد که صدای تنهای به گوشم نرسد!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت چه زیباست وقتی تمام حرفها از توصیف مهربانیهایت عاجزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جان ...  بی خیال ِ قوانین ِ طبیعت ... ، باور کن این روز ها ...  افتادن ِ آدم ها تقصیر ِ جاذبه ی ِ زمین نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان یک به یک رفتند.مراباخود رهاکردند.همه خود درد من بودند.گمان کردم که همدردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیسه ولوله.... محبوبه هرچی دله......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورده میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می گریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم گردش به حریم با صفایت بکنم آشوب دلم به من چنین فرمان داد در سجده بیافتم و دعایت بکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ميتواند چون مومي نرم يا چون سنگي سخت باشد،حال انتخاب كن،فقط بدان موم بر اثر ضربه گستردگي مي يابد و سنگ خرد مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متاسفانه این روزها به صدای جیبت گوش میدهند..... نه صدای قلبت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جلوی خدا زانو بزنی میتونی جلوی همه وایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زيبا ئيست كه در تاريكي صحرا/ زماني كه هراس مرگ مي دزدد سكوتت را /يكي مثل نسيم دشت آهسته مي گويد/ كنارت هستم اي تنها