بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید حواسمون باشه تو زمونه ای زندگی میکنیم که هر کی با خداست امله....دوست پسر و دوست دختر داشتن ارزشه.....داشتن چاقو تو جیب احترام میاره.....مسخره کردن طنزه....دزدی و دروغ گفتن زرنگیه.....و.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون زِ دری پای کشیدیم,کشــــــــیدیم امید ز هر کس که بریدیم,بریدیـــــــــــم دل نیست کبوتر که چوبرخاست,نشیند ازگوشه ی بامی که پریدیم,پریدیـــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم چیزی ندیدم چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــا شـکـرت :  فـقـط واسـه اینـکه بـهـمـون تـوفیـق دادی کـه بـگـیـم " خــــدایـــــا شــــکــرت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنــت بـوی غـریـبـه مـیـدهـد!! . . وگــرنـه سـگـهـای مـحـل بـیـخـودی پـارس نـمـیـکـنـنـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم از پولدارایی که تو پول غلط میزنن ولی وقتی میگی اقتصاد زندگیت چطوره میگه<خخخخخرررررررررااااببببببببب>اه اه.اگه واسه تو خراب پس واسه ما چی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب صورت خود رابه خداخواهم کرد.ازخداخواهش دیدارتوراخواهم کرد.تاکه جان دارم واز سینه نفس می اید.به تو ومهرتو ای دوست وفاخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هیچ گاه برای تمام روز هایت وعده آفتاب را نداده است، اما بعد از هر رگبار حتما برایت رنگین کمانی میفرستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت کوروش کبیر به پسرش: به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای اطرافمان را با پرده سینما اشتباه گرفته ایم یکی فراموش می شود یکی خاموش می شود  یکی می میرد و ما فقط تماشا می کنیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيام انگار عقربه ساعتن ...!!! هر ثانيه با يکي تيک ميزنن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــواهـــرم ارزش “حــــجــــــاب” را ن در حــــــــرف من…بلکه در عــــــــمل “شـــــــهدا” نظاره کن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یارکشی چه خوبه آدم بگه : منوخدا ، شما همه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـفـریـن بـه اون شـهـری کـه :  یـه خـانـم مـجـبـور مـی‌شـه سـاعـت 2 نـصـفِ شـب تـوش مـسـافـرکـشـی کـنـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان: در السالوادر چه کار میکردی؟ چگوارا: بدنم را برنزه میکردم. دادستان:پس چرا ساختمان را منهدم کردی؟ چگوارا:جلوی آفتابم را گرفته بود!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید حواسمون باشه تو زمونه ای زندگی میکنیم که هر کی با خداست امله....دوست پسر و دوست دختر داشتن ارزشه.....داشتن چاقو تو جیب احترام میاره.....مسخره کردن طنزه....دزدی و دروغ گفتن زرنگیه.....و.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون زِ دری پای کشیدیم,کشــــــــیدیم امید ز هر کس که بریدیم,بریدیـــــــــــم دل نیست کبوتر که چوبرخاست,نشیند ازگوشه ی بامی که پریدیم,پریدیـــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم چیزی ندیدم چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایــا شـکـرت :  فـقـط واسـه اینـکه بـهـمـون تـوفیـق دادی کـه بـگـیـم " خــــدایـــــا شــــکــرت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنــت بـوی غـریـبـه مـیـدهـد!! . . وگــرنـه سـگـهـای مـحـل بـیـخـودی پـارس نـمـیـکـنـنـد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم از پولدارایی که تو پول غلط میزنن ولی وقتی میگی اقتصاد زندگیت چطوره میگه<خخخخخرررررررررااااببببببببب>اه اه.اگه واسه تو خراب پس واسه ما چی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه شب صورت خود رابه خداخواهم کرد.ازخداخواهش دیدارتوراخواهم کرد.تاکه جان دارم واز سینه نفس می اید.به تو ومهرتو ای دوست وفاخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هیچ گاه برای تمام روز هایت وعده آفتاب را نداده است، اما بعد از هر رگبار حتما برایت رنگین کمانی میفرستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصیت کوروش کبیر به پسرش: به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای اطرافمان را با پرده سینما اشتباه گرفته ایم یکی فراموش می شود یکی خاموش می شود  یکی می میرد و ما فقط تماشا می کنیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيام انگار عقربه ساعتن ...!!! هر ثانيه با يکي تيک ميزنن ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــواهـــرم ارزش “حــــجــــــاب” را ن در حــــــــرف من…بلکه در عــــــــمل “شـــــــهدا” نظاره کن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یارکشی چه خوبه آدم بگه : منوخدا ، شما همه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـفـریـن بـه اون شـهـری کـه :  یـه خـانـم مـجـبـور مـی‌شـه سـاعـت 2 نـصـفِ شـب تـوش مـسـافـرکـشـی کـنـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادستان: در السالوادر چه کار میکردی؟ چگوارا: بدنم را برنزه میکردم. دادستان:پس چرا ساختمان را منهدم کردی؟ چگوارا:جلوی آفتابم را گرفته بود!!!