بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه مهمترین بحران خاورمیانه است و این احمق ها هنوز سر نفت میجنگند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردراشتباهند آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..." هم ارادت، هم سلام از راه دور"".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهايم بي انتهاست... مانند گردش تكراري عقربه هاي ساعت در دايره هاي بي انتها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین علی (ع) : انسان شکیبا سرانجام به مقصود برسد ، هرچند زمانی دراز بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد. وصیت کوروش کبیر به پسرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند.  وصیت کوروش کبیر به پسرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است چ اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچهای غربت؟ .... "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار میشود .... تکرار ھا ھمیشه زيبا نيستن، گاھی دل را میزنن! زندگی را با اتفاقات خوب و بدش بپذیر تا زیبا و به ياد ماندني شود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جور مي توني بمون... من با تو سازش ميكنم... هر بار ميگفتم نرو؛ اين بار خواهش ميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدااااايا هرجاي دنيايي دلم اونجاست؛ من كعبه مو دور تو ميسازم.... من پشت كردم به همه دنيا؛ تا رو به تو.... .......سجاده بندازم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشتيمو گشتيم ذكري بالا تر از صلوات پيدا نكرديم!! ايت الله بهجت رحمت الله عليه سلامتي همه بچه هاي فور جكي صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گاه که... ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه های آرزوهایت حس میکنی؛ به خاطر بیاور که... زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ مازیار که میگه یه عکس یادگاری که خودتم نداری  اگه عشقت با گوشیش از عکس بگیر خودت نداری برای اون میشه یادگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در یک لحظه پدید میاید دوست داشتن در امتداد زمان این اساسی ترین تفاوت میان عشق ودوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از زيباترين لحظه ها , لحظه‌ايه که ميبيني‌ يکي‌ لبخند رو لبشه و ميدوني‌ که دليل اون لبخند تويـــــــــــــــــي .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه مهمترین بحران خاورمیانه است و این احمق ها هنوز سر نفت میجنگند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردراشتباهند آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..." هم ارادت، هم سلام از راه دور"".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهايم بي انتهاست... مانند گردش تكراري عقربه هاي ساعت در دايره هاي بي انتها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین علی (ع) : انسان شکیبا سرانجام به مقصود برسد ، هرچند زمانی دراز بگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد. وصیت کوروش کبیر به پسرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند.  وصیت کوروش کبیر به پسرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین مال من است چ اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچهای غربت؟ .... "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار میشود .... تکرار ھا ھمیشه زيبا نيستن، گاھی دل را میزنن! زندگی را با اتفاقات خوب و بدش بپذیر تا زیبا و به ياد ماندني شود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جور مي توني بمون... من با تو سازش ميكنم... هر بار ميگفتم نرو؛ اين بار خواهش ميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدااااايا هرجاي دنيايي دلم اونجاست؛ من كعبه مو دور تو ميسازم.... من پشت كردم به همه دنيا؛ تا رو به تو.... .......سجاده بندازم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشتيمو گشتيم ذكري بالا تر از صلوات پيدا نكرديم!! ايت الله بهجت رحمت الله عليه سلامتي همه بچه هاي فور جكي صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن گاه که... ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه های آرزوهایت حس میکنی؛ به خاطر بیاور که... زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ مازیار که میگه یه عکس یادگاری که خودتم نداری  اگه عشقت با گوشیش از عکس بگیر خودت نداری برای اون میشه یادگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در یک لحظه پدید میاید دوست داشتن در امتداد زمان این اساسی ترین تفاوت میان عشق ودوست داشتن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از زيباترين لحظه ها , لحظه‌ايه که ميبيني‌ يکي‌ لبخند رو لبشه و ميدوني‌ که دليل اون لبخند تويـــــــــــــــــي .....