بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانم پر از حرف است.... حیف با دهان پر نباید حرف زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اسمان زلالی مشکوک است.... گنجشکی که سرش به شیشه خورده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخــتـي يعــني... يـه عمــر تـلاش كنــي شــاه بشــي ...  امــا بعــد بفهــمـي بـي بـي دلــت عاشــق ســربـازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــــذتی ک در پــــــــاک بودن هست. . . در بهــــترین هـــوس و شهوت نیست پاک بودن قـــــــــشنگه ولی قــــــــــــشــــنگ تر از اون پــــــــاک موندنه… دل همتون پــــــــاک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه منو تو دو تا برگ باشیم هنگام خزان من زود تر از تو میشکنم تا زمانی که میفتی در آغوش بگیرمت. . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایدکسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده: آن ها به آینده مان تعلق ندارند..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای شما تاریخ انقضا ندارد...... نفس عمیقی بکشید و دوباره تلاش کنید..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! از من آهــــی و از تو نگاهــــی... عمری آه در بساط نداشتم و الان جز آه در بساط ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همانند روخانه است هرچه عمیق تر باشد آرامتر است.(منتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک وجدانه خوب به هزار شمشیر مس ارزد. ناپلئون بنا پارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاييم را به حراج گذاشتم . اما باز هم ياد تو بود كه بالاترين قيمت را داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر.....یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...... مرحوم حسین پناهی روحش شاد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اتش است . اما اینکه وجودتان را گرم می کند یا خانه تان را می سوزاند ،چیزی است که هیچ گاه نمی توانید پیش بینی کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتت دارم هـآیت را میشـــمآرم.. کـآش بـه جـآی شعـآر "شعــور" داشتـه بـآشـی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای بـــاران ..... .... هــر وقـتـــ قــــرار استـــ بیــایــی ..... خَبَـــــرَم کــــن... ...... یــه عــــالمــــه خــاطـــره دارم... کــه زحمتـــِ .... ... شستنــش را بــایــــد تــو بِکـــشـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگ 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانم پر از حرف است.... حیف با دهان پر نباید حرف زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر اسمان زلالی مشکوک است.... گنجشکی که سرش به شیشه خورده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخــتـي يعــني... يـه عمــر تـلاش كنــي شــاه بشــي ...  امــا بعــد بفهــمـي بـي بـي دلــت عاشــق ســربـازه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــــذتی ک در پــــــــاک بودن هست. . . در بهــــترین هـــوس و شهوت نیست پاک بودن قـــــــــشنگه ولی قــــــــــــشــــنگ تر از اون پــــــــاک موندنه… دل همتون پــــــــاک . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه منو تو دو تا برگ باشیم هنگام خزان من زود تر از تو میشکنم تا زمانی که میفتی در آغوش بگیرمت. . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایدکسانی را از گذشته مان فراموش کنیم به یک دلیل ساده: آن ها به آینده مان تعلق ندارند..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای شما تاریخ انقضا ندارد...... نفس عمیقی بکشید و دوباره تلاش کنید..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! از من آهــــی و از تو نگاهــــی... عمری آه در بساط نداشتم و الان جز آه در بساط ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همانند روخانه است هرچه عمیق تر باشد آرامتر است.(منتسکیو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک وجدانه خوب به هزار شمشیر مس ارزد. ناپلئون بنا پارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاييم را به حراج گذاشتم . اما باز هم ياد تو بود كه بالاترين قيمت را داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر.....یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...... مرحوم حسین پناهی روحش شاد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اتش است . اما اینکه وجودتان را گرم می کند یا خانه تان را می سوزاند ،چیزی است که هیچ گاه نمی توانید پیش بینی کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتت دارم هـآیت را میشـــمآرم.. کـآش بـه جـآی شعـآر "شعــور" داشتـه بـآشـی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای بـــاران ..... .... هــر وقـتـــ قــــرار استـــ بیــایــی ..... خَبَـــــرَم کــــن... ...... یــه عــــالمــــه خــاطـــره دارم... کــه زحمتـــِ .... ... شستنــش را بــایــــد تــو بِکـــشـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد . ارد بزرگ