بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکسهای قشنگ دلیل بر زیبایی تـــو نیست... ساخت دست عکاس است... رویت را زیبــــا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی. "خسرو شکیبـــایی" شادی روحش صلوات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روستا ما می گفتند پپسی حرام است و خوردنش گناه دارد..... به شهر که رسیدم اولین کاری که کردم یک پپسی خریدم وخوردم طعم لذیذ وشیرینی داشت از ان به بعد فهمبدم گناه لذیذ و شیرین است.... {حسین پناهی}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که از پشت خنجر خورد, برگشتو گفت: بی خیال میدونم نشناختی‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار من آن نيستم كه تو ميخواهى!!! من نمى توانم به عمق افكارت راه يابم وخواست هاى تو را حدس بزنم! براى يافتن آنچه تو در رويا در پي آنى كارى از من بر نمى آيد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید به «فرستنده ها» دست نزنید . «گیرنده ها» را تنظیم کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد همیشه ذره ای حقیقت پشت(فقط یه شوخی بود)،کمی کنجکاوی پشت(همینطوری پرسیدم)،قدری احساسات پشت(به من چه اصلا)و اندکی درد(پشت اشکالی نداره)وجود داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود  که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــآ شکرتـــــ.. ... که با اینهمه ناشکریــ کردنام بازم هوامــو داری.! مثه ی رفیقـــِ مهربون.! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت که پـیشِ من باشد و دلـت در آغوشِ دیگـری هزار خطبه ام کـه بخوانند باز هـم هرزگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چندوقتيست نديده ام براي دلم لحظه اي بي بهانه بخند از همين فاصله زيباييش را ميفهمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر تو دست مرا بگیری.هیچ کس مرا دست کم نمی گیرد.... قبول داری لایک کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم شدی مثل زلیخا سمج باش انقدر رسوا بازی درییاور....تاخدا خودش پا درمیانی کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم ‏ بی تو ‏ الف ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمی نفهمی عطا کن..!!! ......مردیم از بس فهمیدیمو به روی خودمون نیاوردیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش... هـیـچ وقـت، تـصــورات خـوبی کــه نسبت بـه کـسی داریم، خــراب نشـــه! هـــیـچ وقـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي يه كسايي ميان تو زندگيت...كه وقتي به پشت سرت نگاه مي كني...تعجب مي كني كه چه جوري!!...تاقبل از اومدن اونا زندگي مي كردي...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکسهای قشنگ دلیل بر زیبایی تـــو نیست... ساخت دست عکاس است... رویت را زیبــــا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی. "خسرو شکیبـــایی" شادی روحش صلوات!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روستا ما می گفتند پپسی حرام است و خوردنش گناه دارد..... به شهر که رسیدم اولین کاری که کردم یک پپسی خریدم وخوردم طعم لذیذ وشیرینی داشت از ان به بعد فهمبدم گناه لذیذ و شیرین است.... {حسین پناهی}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که از پشت خنجر خورد, برگشتو گفت: بی خیال میدونم نشناختی‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار من آن نيستم كه تو ميخواهى!!! من نمى توانم به عمق افكارت راه يابم وخواست هاى تو را حدس بزنم! براى يافتن آنچه تو در رويا در پي آنى كارى از من بر نمى آيد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید به «فرستنده ها» دست نزنید . «گیرنده ها» را تنظیم کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد همیشه ذره ای حقیقت پشت(فقط یه شوخی بود)،کمی کنجکاوی پشت(همینطوری پرسیدم)،قدری احساسات پشت(به من چه اصلا)و اندکی درد(پشت اشکالی نداره)وجود داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا ، بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود  که به جای پاسخ لبخند ، با تمام سازهایت می رقصد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــآ شکرتـــــ.. ... که با اینهمه ناشکریــ کردنام بازم هوامــو داری.! مثه ی رفیقـــِ مهربون.! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت که پـیشِ من باشد و دلـت در آغوشِ دیگـری هزار خطبه ام کـه بخوانند باز هـم هرزگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چندوقتيست نديده ام براي دلم لحظه اي بي بهانه بخند از همين فاصله زيباييش را ميفهمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر تو دست مرا بگیری.هیچ کس مرا دست کم نمی گیرد.... قبول داری لایک کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم شدی مثل زلیخا سمج باش انقدر رسوا بازی درییاور....تاخدا خودش پا درمیانی کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم ‏ بی تو ‏ الف ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمی نفهمی عطا کن..!!! ......مردیم از بس فهمیدیمو به روی خودمون نیاوردیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش... هـیـچ وقـت، تـصــورات خـوبی کــه نسبت بـه کـسی داریم، خــراب نشـــه! هـــیـچ وقـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه وقتايي يه كسايي ميان تو زندگيت...كه وقتي به پشت سرت نگاه مي كني...تعجب مي كني كه چه جوري!!...تاقبل از اومدن اونا زندگي مي كردي...