بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پا به پایم” که نیامدی “دست در دستم” که نگذاشتی “سر به سرم” هم نگذار، که قولش را به بیابان دادم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سه شبه که چشمام به دره... خدا کنه که خوابم نبره... تو این قفس که زندونه غمه... دلم گرفته و منتظره...  خدا کنه که خوابم نبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام رضا  از اهو که کمتر نیستیم ...............ضامنمون شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظاتم را به کسی میدهم که غمگین ترین لجظات را از تو بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پرواز سیمرغی است که اندیشه های والا را سوار بر بالهایش به نهایت میرساند؛یا به اوج عزت و بزرگی یا به نیستی و نابودی!!!!! (شاکتی گوین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـصـادف جـان سـالـم بـه در بـرده بـود و مـیـگـفـت... زنـدگـی اش را مـدیـون مـاشـیـن مـدل بـالایـش اســـت  و خـــدا هـمـچـنـان لـبــخــنـد مـیـزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در پیچ و تاب کودکیم گم شد دوستانم را روزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود، ما ماندیم و سیگاری کنج لب و تلخی چای بی قند وخش خش برگهای زرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 چیز هست که اگه بشکنه درست کردنش تقریبا محاله . . . . غرور و دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا با يك نقطه جدا ميشود از هيچكس انتظار ماندن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم .......... تشنه ام مثل فیل بی خرطوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واسه دیدنت صف کشیدن منم اونجام ولی غش کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من میخندند چون متفاوت بودم،ولی من بیشتر به آنها خندیدم چون چون همه ی آنها مثل هم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفایعنی محبت پیشه کردن/چونیلوفربه باغی ریشه کردن وفایعنیچوکوچ شاپرک ها/چومجنون بی لیلی گریه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به چیزی آراسته نشده کهاز جوانمردی زیباتر باشد. امیرالمونین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه برود.(دکتر شریعتی)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پا به پایم” که نیامدی “دست در دستم” که نگذاشتی “سر به سرم” هم نگذار، که قولش را به بیابان دادم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سه شبه که چشمام به دره... خدا کنه که خوابم نبره... تو این قفس که زندونه غمه... دلم گرفته و منتظره...  خدا کنه که خوابم نبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام رضا  از اهو که کمتر نیستیم ...............ضامنمون شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظاتم را به کسی میدهم که غمگین ترین لجظات را از تو بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پرواز سیمرغی است که اندیشه های والا را سوار بر بالهایش به نهایت میرساند؛یا به اوج عزت و بزرگی یا به نیستی و نابودی!!!!! (شاکتی گوین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـصـادف جـان سـالـم بـه در بـرده بـود و مـیـگـفـت... زنـدگـی اش را مـدیـون مـاشـیـن مـدل بـالایـش اســـت  و خـــدا هـمـچـنـان لـبــخــنـد مـیـزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در پیچ و تاب کودکیم گم شد دوستانم را روزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود، ما ماندیم و سیگاری کنج لب و تلخی چای بی قند وخش خش برگهای زرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 چیز هست که اگه بشکنه درست کردنش تقریبا محاله . . . . غرور و دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا با يك نقطه جدا ميشود از هيچكس انتظار ماندن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم .......... تشنه ام مثل فیل بی خرطوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واسه دیدنت صف کشیدن منم اونجام ولی غش کردم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من میخندند چون متفاوت بودم،ولی من بیشتر به آنها خندیدم چون چون همه ی آنها مثل هم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفایعنی محبت پیشه کردن/چونیلوفربه باغی ریشه کردن وفایعنیچوکوچ شاپرک ها/چومجنون بی لیلی گریه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به چیزی آراسته نشده کهاز جوانمردی زیباتر باشد. امیرالمونین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه برود.(دکتر شریعتی)