بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من میخندند چون متفاوت بودم،ولی من بیشتر به آنها خندیدم چون چون همه ی آنها مثل هم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفایعنی محبت پیشه کردن/چونیلوفربه باغی ریشه کردن وفایعنیچوکوچ شاپرک ها/چومجنون بی لیلی گریه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به چیزی آراسته نشده کهاز جوانمردی زیباتر باشد. امیرالمونین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه برود.(دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم اگه من تنهات بزارم ناراحت میشی؟؟؟ گفت نه تازه خوشحالم میشم........ منم..... الان حدود 1ساله که اون خوشحاله و من تو آتیش نبودنش میسوزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که لازم است گاهى با خودم رو راست تر از اين باشم که هستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﭽﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ، ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﻢ ! ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ ؛ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت کـه صـاف بـاشـه ، مـنـتـظـر بـاش ... دهـنـت هـم حـتـمـا مـیشـه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید بگی از دست هرکاری میومد انجام دادی.حالا نوبت پاهاته که باهاش گورتو گم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو از گل پرسید آدمها کجان؟ گل گفت:باد به اینور و آنورشان می برد! این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضــــیا بایــــد گفت شرمنـــــده  دیگه بیشتر از این راه نداره خرِت بشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم  اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز پیش روز دختر بود، به همه دفتر تلفن گوشیم فرستادم: "سال دیگه مشمول روز دختر نشم صلواااااااااااات......!!!" چیه؟؟؟؟نه....خجالت نکشیدم!!!مگه من چیم از دهه هشتادیا کمتره؟!!!!! والااااااا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانندهم سن وسال های خودم نیستم که هرروزیک آرزویی دارندبرای آینده..من تنهایک آرزودارم وآن این است که شبی بخوابم ودیگربلندنشوم... تانشنوم... تانبینم... تانشکنم... تاهرروزچندین بارنمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی درست همون لحظه هایه ک احساس میکنی خدا کنارت نشسته وتو به احترامش ازگناه فاصله میگیری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... فهمیدن عشق را چه مشکل کردند ... ... ما را ز درون خویش غافل کردند ... ... انگار کسی به فکر ماهی ها نیست ... ... سهراب بیا که آب را گل کردند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنها به من میخندند چون متفاوت بودم،ولی من بیشتر به آنها خندیدم چون چون همه ی آنها مثل هم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفایعنی محبت پیشه کردن/چونیلوفربه باغی ریشه کردن وفایعنیچوکوچ شاپرک ها/چومجنون بی لیلی گریه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی به چیزی آراسته نشده کهاز جوانمردی زیباتر باشد. امیرالمونین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه برود.(دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم اگه من تنهات بزارم ناراحت میشی؟؟؟ گفت نه تازه خوشحالم میشم........ منم..... الان حدود 1ساله که اون خوشحاله و من تو آتیش نبودنش میسوزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که لازم است گاهى با خودم رو راست تر از اين باشم که هستم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﭽﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ، ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﻢ ! ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯿﺖ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ ؛ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺟﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت کـه صـاف بـاشـه ، مـنـتـظـر بـاش ... دهـنـت هـم حـتـمـا مـیشـه ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید بگی از دست هرکاری میومد انجام دادی.حالا نوبت پاهاته که باهاش گورتو گم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو از گل پرسید آدمها کجان؟ گل گفت:باد به اینور و آنورشان می برد! این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضــــیا بایــــد گفت شرمنـــــده  دیگه بیشتر از این راه نداره خرِت بشــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم  اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال هم خواهیم گشت .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روز پیش روز دختر بود، به همه دفتر تلفن گوشیم فرستادم: "سال دیگه مشمول روز دختر نشم صلواااااااااااات......!!!" چیه؟؟؟؟نه....خجالت نکشیدم!!!مگه من چیم از دهه هشتادیا کمتره؟!!!!! والااااااا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مانندهم سن وسال های خودم نیستم که هرروزیک آرزویی دارندبرای آینده..من تنهایک آرزودارم وآن این است که شبی بخوابم ودیگربلندنشوم... تانشنوم... تانبینم... تانشکنم... تاهرروزچندین بارنمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی درست همون لحظه هایه ک احساس میکنی خدا کنارت نشسته وتو به احترامش ازگناه فاصله میگیری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... فهمیدن عشق را چه مشکل کردند ... ... ما را ز درون خویش غافل کردند ... ... انگار کسی به فکر ماهی ها نیست ... ... سهراب بیا که آب را گل کردند ...