بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش! تنها کسی است که،وقتی با گل وترد خانه میشود همه غمگین میشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان شهر مااز کوسه ها وحشیترند*بره های این حوالی گرگهارا میدرند*سایه ازسایه حراسان درمیان کوچه ها*زنده هاهم آبروی مرده هارا میبرنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی انصـــافیست محـبت مــادری غمگـــین را ب یک نگاه فروختن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند .چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پا به پایم” که نیامدی “دست در دستم” که نگذاشتی “سر به سرم” هم نگذار، که قولش را به بیابان دادم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سه شبه که چشمام به دره... خدا کنه که خوابم نبره... تو این قفس که زندونه غمه... دلم گرفته و منتظره...  خدا کنه که خوابم نبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام رضا  از اهو که کمتر نیستیم ...............ضامنمون شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظاتم را به کسی میدهم که غمگین ترین لجظات را از تو بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پرواز سیمرغی است که اندیشه های والا را سوار بر بالهایش به نهایت میرساند؛یا به اوج عزت و بزرگی یا به نیستی و نابودی!!!!! (شاکتی گوین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـصـادف جـان سـالـم بـه در بـرده بـود و مـیـگـفـت... زنـدگـی اش را مـدیـون مـاشـیـن مـدل بـالایـش اســـت  و خـــدا هـمـچـنـان لـبــخــنـد مـیـزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در پیچ و تاب کودکیم گم شد دوستانم را روزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود، ما ماندیم و سیگاری کنج لب و تلخی چای بی قند وخش خش برگهای زرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 چیز هست که اگه بشکنه درست کردنش تقریبا محاله . . . . غرور و دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا با يك نقطه جدا ميشود از هيچكس انتظار ماندن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم .......... تشنه ام مثل فیل بی خرطوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واسه دیدنت صف کشیدن منم اونجام ولی غش کردم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش! تنها کسی است که،وقتی با گل وترد خانه میشود همه غمگین میشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان شهر مااز کوسه ها وحشیترند*بره های این حوالی گرگهارا میدرند*سایه ازسایه حراسان درمیان کوچه ها*زنده هاهم آبروی مرده هارا میبرنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی انصـــافیست محـبت مــادری غمگـــین را ب یک نگاه فروختن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان روی زمین استوار ، بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند .چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور باشـــی و تــپــــــنده … بهتر است از این که … نزدیـــک باشی و زننـــــــده … این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی … دیگر تنـــــــــها نخواهی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پا به پایم” که نیامدی “دست در دستم” که نگذاشتی “سر به سرم” هم نگذار، که قولش را به بیابان دادم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو سه شبه که چشمام به دره... خدا کنه که خوابم نبره... تو این قفس که زندونه غمه... دلم گرفته و منتظره...  خدا کنه که خوابم نبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا امام رضا  از اهو که کمتر نیستیم ...............ضامنمون شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترین لحظاتم را به کسی میدهم که غمگین ترین لجظات را از تو بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند پرواز سیمرغی است که اندیشه های والا را سوار بر بالهایش به نهایت میرساند؛یا به اوج عزت و بزرگی یا به نیستی و نابودی!!!!! (شاکتی گوین)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـصـادف جـان سـالـم بـه در بـرده بـود و مـیـگـفـت... زنـدگـی اش را مـدیـون مـاشـیـن مـدل بـالایـش اســـت  و خـــدا هـمـچـنـان لـبــخــنـد مـیـزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه های ناب زندگیم در پیچ و تاب کودکیم گم شد دوستانم را روزگار گرفت،عشقم را عاشق دیگر ربود، ما ماندیم و سیگاری کنج لب و تلخی چای بی قند وخش خش برگهای زرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 چیز هست که اگه بشکنه درست کردنش تقریبا محاله . . . . غرور و دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا با يك نقطه جدا ميشود از هيچكس انتظار ماندن نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام وجود غمگینم .......... تشنه ام مثل فیل بی خرطوم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه واسه دیدنت صف کشیدن منم اونجام ولی غش کردم!!!