بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته بدست آوری آنچه را که خواسته ات است.و شگفت زده با خود بیندیشی: آیا کسی برایم آرزویی کرده بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژگان،نخی درست می کنند که بر روی آنها تجارب خود را شکل می دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدپوشان عالم بگویید آخرین مد کفن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه می داند.. شاید.. زمــــــــــــــــــــــــــین جهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سیاره دیگر باشد.. شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین ضربه ی روحی زندگیمو زمانی خوردم که یه گردو رو شیکوندم خوردم دیدم ترشه ، نگو لیمو امانی بوده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی غم آن خورم که دارم یانه  وین عمر به خوشدلی گذارم یانه پرکن قدح باده که معلومم نیست  کاین دم که فرو برم برآرم یانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدامین بازی راهت ندادند ک امروز اینقدر دیوانه وار تشنه ی بازی دادن آدمهایی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل "حر" باش ! چنان که زندگی دیروز و امروزت زمین تا اسمان با هم فرق داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید .... و توی نگاه نگران مادر ... نه تو دستای منتظر یه غریبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه کفشش را جا گذاشت... یه لشکر آدم به دنبالش گشتن... ما دلـــــــــــــــــمان را جا میگذاریم.... هیچکس از مــــــــــــــا سراغی نمیگیرد... انگار که هیچوقت نبوده ایـــــــــــــــــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را نه پرسپولیس برد نه استقلال... بازی را من برده ام... نتیجه را ببین... اشک.هیچ به نفع من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پسریو دارم که مخاطب خاصش بهش زنگ زده میگه عاشقتم ولی بعد چند لحظه سکوت، صدایه دوستاش از پشت تلفن میاد که میگن حالا زنگ بزن اون یکی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالادیگرشیشه ی پهن عینک دودی هم قرمزی چشم هایم راقدنمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهااااااااااااااااای دخترایی که میگین همه پسرا سر و ته یه کرباسن . . . کسی بهتون نگفته که برید همشونو امتحان بکنیدااا . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بي معرفتي يعني چي ؟ يعني اينكه ما به حرف هاي چهارتا فيلسوف بيشتر از احاديث امامان معصوممون لايك بديم  . از اين به بعد اينقدر بي معرفت نباشيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا می ره جلو عقربه هی؟ متنفرم از ته دل از اول مهر!! بزن لایکو به افتخار گروه خواننده هاش!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته بدست آوری آنچه را که خواسته ات است.و شگفت زده با خود بیندیشی: آیا کسی برایم آرزویی کرده بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژگان،نخی درست می کنند که بر روی آنها تجارب خود را شکل می دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدپوشان عالم بگویید آخرین مد کفن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه می داند.. شاید.. زمــــــــــــــــــــــــــین جهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سیاره دیگر باشد.. شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین ضربه ی روحی زندگیمو زمانی خوردم که یه گردو رو شیکوندم خوردم دیدم ترشه ، نگو لیمو امانی بوده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا کی غم آن خورم که دارم یانه  وین عمر به خوشدلی گذارم یانه پرکن قدح باده که معلومم نیست  کاین دم که فرو برم برآرم یانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدامین بازی راهت ندادند ک امروز اینقدر دیوانه وار تشنه ی بازی دادن آدمهایی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل "حر" باش ! چنان که زندگی دیروز و امروزت زمین تا اسمان با هم فرق داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید .... و توی نگاه نگران مادر ... نه تو دستای منتظر یه غریبه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگه کفشش را جا گذاشت... یه لشکر آدم به دنبالش گشتن... ما دلـــــــــــــــــمان را جا میگذاریم.... هیچکس از مــــــــــــــا سراغی نمیگیرد... انگار که هیچوقت نبوده ایـــــــــــــــــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی را نه پرسپولیس برد نه استقلال... بازی را من برده ام... نتیجه را ببین... اشک.هیچ به نفع من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس پسریو دارم که مخاطب خاصش بهش زنگ زده میگه عاشقتم ولی بعد چند لحظه سکوت، صدایه دوستاش از پشت تلفن میاد که میگن حالا زنگ بزن اون یکی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالادیگرشیشه ی پهن عینک دودی هم قرمزی چشم هایم راقدنمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهااااااااااااااااای دخترایی که میگین همه پسرا سر و ته یه کرباسن . . . کسی بهتون نگفته که برید همشونو امتحان بکنیدااا . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بي معرفتي يعني چي ؟ يعني اينكه ما به حرف هاي چهارتا فيلسوف بيشتر از احاديث امامان معصوممون لايك بديم  . از اين به بعد اينقدر بي معرفت نباشيم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا می ره جلو عقربه هی؟ متنفرم از ته دل از اول مهر!! بزن لایکو به افتخار گروه خواننده هاش!