بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس باد صبا عشق از جنس طلا دوري دفع بلا ياري اس سوي شما !؟"؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی تـفاوت نـــیسـتم فـقط دیــگه کســی بـرام مـــتفــاوت نــــــــــیسـت‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه ها.. زندگىِ يه نفرو تو شيش هفت كلمه خلاصه كنى مگه چن نفر تو دنيا پيدا ميشن كه بشه زندگيشونو يه كتابِ شيشصد هفتصد صفه اى كرد زندگىِ اكثرمون همينه.. شيش هفت كلمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنهاس یا خیلی تنهاس؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودت باش! کپی 100 تومن بیشتر نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن نگاه مرا مکش از پشت که بر می گردم و بیخیال عزیزهای مصری و یعقوب های چشم به راه چنان به خود می فشارمت که هفتاد و هفت سال تمام باران ببارد و گندم درو کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفر را بستند  تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خریدن عشق هر کسی هر چه داشت آورد,دیوانه هیچ نداشت و گریه می کرد گمان می کردند چون هیچ ندارد می گرید ,اما هیچ کسی ندانست که قیمت عشق اشک است.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که کولر رو خاموش میکنه تا به خاطر زیاد اومدن پول برق شرمنده بچه ش نشه.... بزن به افتخارش لایک قشنگه رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی می خواست آب شور دریا را با آب نبات کوچکش شیرین کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپيده كه سر بزند در اين بيشه زار خزان زده شايد دوباره گلي برويد شبيه آنچه كه در بهار روييده بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج را آشفته در لبخند پنهان ميكنيم تا دلش غمگين نگردد هركسي با ما نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیـــــــــــــه تمام لحظه های شیرینمون.... که تا اومدیم لذتشــــــــــــو ببریم  یا زود تمــــــــــــــوم شد یا سریـــع واسمون تلخـــــــــــــش کردن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگه آسون بود، فرهاد کوه نمیکند، دل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی. با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن. در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش. وصیت کوروش کبیر به پسرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگرانی های ما ؛ فاصله ی ما را از خدا نشان میدهد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس باد صبا عشق از جنس طلا دوري دفع بلا ياري اس سوي شما !؟"؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی تـفاوت نـــیسـتم فـقط دیــگه کســی بـرام مـــتفــاوت نــــــــــیسـت‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه ها.. زندگىِ يه نفرو تو شيش هفت كلمه خلاصه كنى مگه چن نفر تو دنيا پيدا ميشن كه بشه زندگيشونو يه كتابِ شيشصد هفتصد صفه اى كرد زندگىِ اكثرمون همينه.. شيش هفت كلمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنهاس یا خیلی تنهاس؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودت باش! کپی 100 تومن بیشتر نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن نگاه مرا مکش از پشت که بر می گردم و بیخیال عزیزهای مصری و یعقوب های چشم به راه چنان به خود می فشارمت که هفتاد و هفت سال تمام باران ببارد و گندم درو کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفر را بستند  تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خریدن عشق هر کسی هر چه داشت آورد,دیوانه هیچ نداشت و گریه می کرد گمان می کردند چون هیچ ندارد می گرید ,اما هیچ کسی ندانست که قیمت عشق اشک است.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که کولر رو خاموش میکنه تا به خاطر زیاد اومدن پول برق شرمنده بچه ش نشه.... بزن به افتخارش لایک قشنگه رو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را وقتی دیدم که کودکی می خواست آب شور دریا را با آب نبات کوچکش شیرین کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپيده كه سر بزند در اين بيشه زار خزان زده شايد دوباره گلي برويد شبيه آنچه كه در بهار روييده بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنج را آشفته در لبخند پنهان ميكنيم تا دلش غمگين نگردد هركسي با ما نشست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیـــــــــــــه تمام لحظه های شیرینمون.... که تا اومدیم لذتشــــــــــــو ببریم  یا زود تمــــــــــــــوم شد یا سریـــع واسمون تلخـــــــــــــش کردن .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگه آسون بود، فرهاد کوه نمیکند، دل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی. با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن. در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش. وصیت کوروش کبیر به پسرش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگرانی های ما ؛ فاصله ی ما را از خدا نشان میدهد...