بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+احساس میــ کُنم  بـ ه یـ ه کُـتَکـــ احتیاج دارَم :دیـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حقیقت است٬خدا عشق است.در مواجه با دیگران حقیقت را دنبال کنید و هرگز فراموش نکنید که جان حقیقت٬عشق است و مهر.به همه عشق بورزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقم: دست های اورا کـــــــه گرفتـــــی دیگـــر به مـــن نگاه نکن .... نگاه تـــو ... بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســــــتانت که مــــــــالٍ مــــــــنَ باشـــــــد، هیـــچکس مرا دســـتٍ کــــم نمـــی گــیرد. ســلامتــی هــرچـــی سـربازهٍ (//_.~) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل میشود.کمبود وقت با مدیریت زمان سایر کمبودها نیز علاجی دارند . با کمبود دستهایت چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که در خسته ترین ثانیه های عمرم هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که بیشتر چیز هایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن با هر كسي دوست بشي,مثل اون ميشي,فكرش رو بكن اگه با خدا دوست بشي!!!.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از کسی که تمام عشق را در تو می بیند.... ولی خود تمام بی رحمی را برایت به نمایش می گذارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـعـلم بـرای سـفـیـد بـودن بـرگ نـقـاشـیـم تـنـبـیـهـم کـرد و هـمـه بـهـم خـنـدیـدن  امـا مـن خـدایـی رو کـشـیـده بـودم کـه هـمـه مـی گـفـتـنـد : دیـدنـی نـیـسـت..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا تا لباس سياه را نبينند باور نميكنند چيزي را از دست داده اي(//_.~)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی چه موقع از روی دوچرخه می افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی ، زندگی نیز اینگونه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نامه هائی که به مقصد نمی رسند ...  يک جمله همیشه هست : می خواهم َت بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و قاف... حرف آخر عشق است... آنجا كه نام كوچك من آغاز مي شود... قيصر امين پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی را به تو میدهم که نتوانسته بودی بشنوی،چیزی که قبلا آن را دریافت نکردی.ضــربــان قــلــبــم را به تو می دهم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شدیدا آرزومه تا ابد تو رو ببینم تو چشات ستاره داری منم عاشق همینم تو شدیدا پیش رومی حتی تو خواب و رویا تا به تو فکر می کنم عطر تو می پیچه اینجا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+احساس میــ کُنم  بـ ه یـ ه کُـتَکـــ احتیاج دارَم :دیـــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا حقیقت است٬خدا عشق است.در مواجه با دیگران حقیقت را دنبال کنید و هرگز فراموش نکنید که جان حقیقت٬عشق است و مهر.به همه عشق بورزید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقم: دست های اورا کـــــــه گرفتـــــی دیگـــر به مـــن نگاه نکن .... نگاه تـــو ... بیشتـــر از دیـــدن دستهایتان آتشـــم میـــــــزنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســــــتانت که مــــــــالٍ مــــــــنَ باشـــــــد، هیـــچکس مرا دســـتٍ کــــم نمـــی گــیرد. ســلامتــی هــرچـــی سـربازهٍ (//_.~) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل میشود.کمبود وقت با مدیریت زمان سایر کمبودها نیز علاجی دارند . با کمبود دستهایت چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که در خسته ترین ثانیه های عمرم هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که بیشتر چیز هایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن با هر كسي دوست بشي,مثل اون ميشي,فكرش رو بكن اگه با خدا دوست بشي!!!.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از کسی که تمام عشق را در تو می بیند.... ولی خود تمام بی رحمی را برایت به نمایش می گذارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـعـلم بـرای سـفـیـد بـودن بـرگ نـقـاشـیـم تـنـبـیـهـم کـرد و هـمـه بـهـم خـنـدیـدن  امـا مـن خـدایـی رو کـشـیـده بـودم کـه هـمـه مـی گـفـتـنـد : دیـدنـی نـیـسـت..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا تا لباس سياه را نبينند باور نميكنند چيزي را از دست داده اي(//_.~)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی چه موقع از روی دوچرخه می افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی ، زندگی نیز اینگونه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نامه هائی که به مقصد نمی رسند ...  يک جمله همیشه هست : می خواهم َت بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و قاف... حرف آخر عشق است... آنجا كه نام كوچك من آغاز مي شود... قيصر امين پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی را به تو میدهم که نتوانسته بودی بشنوی،چیزی که قبلا آن را دریافت نکردی.ضــربــان قــلــبــم را به تو می دهم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شدیدا آرزومه تا ابد تو رو ببینم تو چشات ستاره داری منم عاشق همینم تو شدیدا پیش رومی حتی تو خواب و رویا تا به تو فکر می کنم عطر تو می پیچه اینجا