بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مسئولیت سنگینی است دل را با آن همه درد خواب کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال... خدا تنهاس یا تنهاش گذاشتیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است .  حضرت محمد (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر! آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت: تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست؛ اما... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا ! وقتی که بود نمی دیدم ... وقتی که می خواند نمی شنیدم ... وقتی دیدم که نبود ... وقتی شنیدم که نخواند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من اکنون در آستانه ی دنیایی ایستاده ام که در برابرم آنچه از آن دنیای خورشید و خاک و زندگی به چشمم آشنا میآید سکوتـــــــــــــــــــــــــــ است و بس و جز آن هر چه می بینیم غریب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چه ترسيديم سرمان آمد......... كاش كمى از خوشبختى ميترسيديم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است .پروازمیخواهم .تابه کجایش  نمیدانم* فقط اززمین بیزارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن درد و ازآخر بخونی میشه درد ولی درمان و از آخر بخونی میشه نامرد پس مواظب باش واسه دردت ب هر درمانی تن ندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـغرور و خـود شـيفته نـيستم ولـي يـاد گـرفـتم کـه تـو زنـدگـيم مـنت احـدي رو نـکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بِ يِ جايي رسيدي كِ همه نگرانت بودن به جز خودت، بدون بِ جاهاي خطرناكي رسيدي! شبيه بچه نوپاييَ م كِ داره لبه يِ پرتگاه بازي مي كنه؛ همه دارن از نگراني فرياد مي زنن، من دارم مي خندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی...روی زانوهای تونشستن حکم پادشاهی بر سرزمین عشق را دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمده ای.برای شناختنم عکسم رامچاله کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز من تنهایم باز من سرگردان از خودم میپرسم به که باید پیوست به که دل باید بست به دیاری که پر از دیوار است یا به افسانه دوست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مسئولیت سنگینی است دل را با آن همه درد خواب کردن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال... خدا تنهاس یا تنهاش گذاشتیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیكتر است .  حضرت محمد (ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد سهراب بخیر! آن سپهری که تا لحظه ی خاموشی گفت: تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود، گر نشود حرفی نیست؛ اما... نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا ! وقتی که بود نمی دیدم ... وقتی که می خواند نمی شنیدم ... وقتی دیدم که نبود ... وقتی شنیدم که نخواند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من اکنون در آستانه ی دنیایی ایستاده ام که در برابرم آنچه از آن دنیای خورشید و خاک و زندگی به چشمم آشنا میآید سکوتـــــــــــــــــــــــــــ است و بس و جز آن هر چه می بینیم غریب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چه ترسيديم سرمان آمد......... كاش كمى از خوشبختى ميترسيديم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است .پروازمیخواهم .تابه کجایش  نمیدانم* فقط اززمین بیزارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن درد و ازآخر بخونی میشه درد ولی درمان و از آخر بخونی میشه نامرد پس مواظب باش واسه دردت ب هر درمانی تن ندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـغرور و خـود شـيفته نـيستم ولـي يـاد گـرفـتم کـه تـو زنـدگـيم مـنت احـدي رو نـکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بِ يِ جايي رسيدي كِ همه نگرانت بودن به جز خودت، بدون بِ جاهاي خطرناكي رسيدي! شبيه بچه نوپاييَ م كِ داره لبه يِ پرتگاه بازي مي كنه؛ همه دارن از نگراني فرياد مي زنن، من دارم مي خندم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی...روی زانوهای تونشستن حکم پادشاهی بر سرزمین عشق را دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمده ای.برای شناختنم عکسم رامچاله کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز من تنهایم باز من سرگردان از خودم میپرسم به که باید پیوست به که دل باید بست به دیاری که پر از دیوار است یا به افسانه دوست.