بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست... باید بنیشینی و نظاره کنی ... اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"... دیگر هر چه می خواهد بچرخد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم‌ها بگذر!. دلت را گنده‌تر کن . ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است ؛ مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای ! شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت ، رفاقتت و خدایت نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همونجاییه که دیروز ارزوشو داشتی حالا که رسیدی بهش ارزوتو فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای ِ یک عصر ِ بهاری ... کنار ِ شاه بوته ی ِ یاسی وحشی ... میزی که کاسه ای پُر از پولکی ِ زعفرانی دارد ... و دو فنجان چای ِ داغ را ... خیال خواهم کرد ... ، لطفا به خیال َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط یک کار ِ انجام نشده داری ... ، من به اندازه ی ِ تمام ِ عمر ... ، تو فقط باید بیائی ... تا من بعد از آن زنده گی کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را میکند  حالا که دیگر هوایم را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتری داشت ,نه روزنامه ای,نه چمدانی.... عاشق شدم !از کجامیدانستم که مسافر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمینوسم پرسپولیس چون پرسپولیسی نیستم... نمینویسم استقلال چون از اون مهم تر هم هست... مینویسم ...خدا... و دیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی رفت و باز نیامد... فردا را اعتماد نشاید ... حال را غنیمت دان که دیر نپاید. ... خواجه عبدالله انصاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشا:خوشبختی به نام خدا خوشبختی یعنی قلب پدرومادرت بتپد پایان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله میخواهد عاشق شدن. . . . آن هم از نوع زنانه اش که گیج کننده است و حساس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش، کسی هم خوشش نیومد… نیومد… که نیومد! اینجا مجسمه سازی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش در دلخوشيهاى كوچكى است كه براحتى از آنها ميگذريم....  دلخوشيهايي كه با تمام حقارتشان در چشم ما...  خداتمام كائنات را براى رخدادشان تغيير ميدهد.... دلخوشيهايي كه ذره ذره محبت خدايند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي رفيقي که بهش ميگي دلم گرفته بيا بريم بيرون، فقط بک کلمه ميگه ساعت چند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبيه كسي كه از يك آدرس ، تنها پلاكش را ميداند/ در ازدحام آدمها و خيابانها؛؛؛دنبال دستهايت ميگردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صداي گذر آب چنان مي فهمم تندتر از آب روان عمر گران مي گذرد زندگي را نفسي هست ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست... باید بنیشینی و نظاره کنی ... اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"... دیگر هر چه می خواهد بچرخد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آدم‌ها بگذر!. دلت را گنده‌تر کن . ناراحت این نباش که چرا جاده‌ی رفاقت با تو همیشه یک‌طرفه است ؛ مهم نیست اگر همیشه یک‌طرفه‌ای ! شاد باش که چیزی کم نگذاشته‌ای و بدهکار خودت ، رفاقتت و خدایت نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همونجاییه که دیروز ارزوشو داشتی حالا که رسیدی بهش ارزوتو فراموش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنکای ِ یک عصر ِ بهاری ... کنار ِ شاه بوته ی ِ یاسی وحشی ... میزی که کاسه ای پُر از پولکی ِ زعفرانی دارد ... و دو فنجان چای ِ داغ را ... خیال خواهم کرد ... ، لطفا به خیال َم بیا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط یک کار ِ انجام نشده داری ... ، من به اندازه ی ِ تمام ِ عمر ... ، تو فقط باید بیائی ... تا من بعد از آن زنده گی کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را میکند  حالا که دیگر هوایم را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه چتری داشت ,نه روزنامه ای,نه چمدانی.... عاشق شدم !از کجامیدانستم که مسافر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمینوسم پرسپولیس چون پرسپولیسی نیستم... نمینویسم استقلال چون از اون مهم تر هم هست... مینویسم ...خدا... و دیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی رفت و باز نیامد... فردا را اعتماد نشاید ... حال را غنیمت دان که دیر نپاید. ... خواجه عبدالله انصاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشا:خوشبختی به نام خدا خوشبختی یعنی قلب پدرومادرت بتپد پایان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله میخواهد عاشق شدن. . . . آن هم از نوع زنانه اش که گیج کننده است و حساس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش، کسی هم خوشش نیومد… نیومد… که نیومد! اینجا مجسمه سازی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش در دلخوشيهاى كوچكى است كه براحتى از آنها ميگذريم....  دلخوشيهايي كه با تمام حقارتشان در چشم ما...  خداتمام كائنات را براى رخدادشان تغيير ميدهد.... دلخوشيهايي كه ذره ذره محبت خدايند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي رفيقي که بهش ميگي دلم گرفته بيا بريم بيرون، فقط بک کلمه ميگه ساعت چند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبيه كسي كه از يك آدرس ، تنها پلاكش را ميداند/ در ازدحام آدمها و خيابانها؛؛؛دنبال دستهايت ميگردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صداي گذر آب چنان مي فهمم تندتر از آب روان عمر گران مي گذرد زندگي را نفسي هست ارزش غم خوردن نيست آنقدر سير بخند كه نداني غم چيست....