بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از ما انتظار كارهاي بزرگ ندارد بلكه انتظار دارد كار هاي كوچك را با عشقي بزرگ انجام دهيم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــدایا کــــــاش ب اونی ک “دوســـــــتش دارم” غرور یــــاد نمــــــیدادی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛ اینکه فرمودند: زکات زیبایی پاکدامنی ست و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند. حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای شب تمام نگرانی هایت را به خدا بسپار و آسوده بخواب تقدیم به مادران عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم..... روزي دل يكي را شكستم...... اما الان..... يكي.... يكي.... دل مرا ميشكنند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي مادر که اگه يه تک سرفه بزنيم ميشن پرستارٍ بخشِ مراقبتهاي ويژه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پوشک که تو بچگي هيچ وقت پشتمو خالي نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرمرد همسايه آلزايمر دارد ... ديروز زيادي شلوغش کرده بودند او فقط فراموش کرده بود از خواب بيدار شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آرامش"سهم " قلبی"است که درتصرف خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز پُشتـــ ِ یـ ه ماشین خوندَم نوشــتـ ه بود:  "عَـمو.. بهتـــ گفتـ ه بودَم بـ ه بابام بگو پـسَـره خوبیـــ شُدم" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ ِـتـــ دارَم..وَلیـــ مالـ ِ مَـن نیستیــــــ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.  گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک فقط فقط هنگام نماز چادر میپوشید انگار فقط خدا با او نامحرم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید. گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که بدونی کسی که بیشتر از همه دوسش داری مادرت دوست نداره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از ما انتظار كارهاي بزرگ ندارد بلكه انتظار دارد كار هاي كوچك را با عشقي بزرگ انجام دهيم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــدایا کــــــاش ب اونی ک “دوســـــــتش دارم” غرور یــــاد نمــــــیدادی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه اش زیباست وقتی این دو را پیوند می زنیم؛ اینکه فرمودند: زکات زیبایی پاکدامنی ست و اینکه پرداخت زکات دارائیت را افزون می کند. حالا آنان که زیبایی بیشتر می خواهند، بسم الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتهای شب تمام نگرانی هایت را به خدا بسپار و آسوده بخواب تقدیم به مادران عزیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف ميكنم..... روزي دل يكي را شكستم...... اما الان..... يكي.... يكي.... دل مرا ميشكنند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي مادر که اگه يه تک سرفه بزنيم ميشن پرستارٍ بخشِ مراقبتهاي ويژه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پوشک که تو بچگي هيچ وقت پشتمو خالي نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيرمرد همسايه آلزايمر دارد ... ديروز زيادي شلوغش کرده بودند او فقط فراموش کرده بود از خواب بيدار شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آرامش"سهم " قلبی"است که درتصرف خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز پُشتـــ ِ یـ ه ماشین خوندَم نوشــتـ ه بود:  "عَـمو.. بهتـــ گفتـ ه بودَم بـ ه بابام بگو پـسَـره خوبیـــ شُدم" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ ِـتـــ دارَم..وَلیـــ مالـ ِ مَـن نیستیــــــ .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.  گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک فقط فقط هنگام نماز چادر میپوشید انگار فقط خدا با او نامحرم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید. گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که بدونی کسی که بیشتر از همه دوسش داری مادرت دوست نداره