بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا به لای گل سرخ  در میان کوچه سبز خیال شادیت حس قشنگیست که من می طلبم . تقدیم به فرشته جونم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را باد برد! حتمن عاشق‌تر بود افشین صالحی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا امده ام... نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که معجزه قاصدک ها را باور داشته باشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که هر اومدنی رفتنی دارد.!.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف، چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند.  دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کسی نساخت. خدا ساخت, نه انچنان که " کسی می خواست ", که من کسی نداشتم , کسم خدا بود , کس بی کسان. او بود که مرا ساخت ,  آنچنان که خودش خواست نه از من پرسید نه از آن گ من دیگر " .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش یعنی؟ هر وقت قهر کردی مطمئن باشی که تا اشتی کنی هیچکسی جات رو نمیگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی.. آغاز اصالت خوب همین است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سرسری رد شو.. زندگی کن… چرا که.. “دقت” .. “دق ات” میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمایی که آه میکشی میگی هیچ وقت یه دوست واقعی نداشتی امرسون میگه اگه میخوای دوست واقعی داشته باشی باید یه دوست واقعی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای ک توش التماس باشه روباید ساعت 9 گذاشت دم در تاشهرداری ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جائی کنار ِ همیشه ی ِ ذهن ِ من درختی هست ... که از شاخه ی ِ تنومند آن تابی آویخته ... ، من عصر های ِ دلگیری ام تو را روی آن تاب می دهم ... ، و تو چه می خندی ... ، واااای ... ، چه بی تاب َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد می وزد ؛ می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی... انتخاب با توست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا به لای گل سرخ  در میان کوچه سبز خیال شادیت حس قشنگیست که من می طلبم . تقدیم به فرشته جونم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را باد برد! حتمن عاشق‌تر بود افشین صالحی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا امده ام... نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که معجزه قاصدک ها را باور داشته باشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که هر اومدنی رفتنی دارد.!.!.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف، چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند.  دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کسی نساخت. خدا ساخت, نه انچنان که " کسی می خواست ", که من کسی نداشتم , کسم خدا بود , کس بی کسان. او بود که مرا ساخت ,  آنچنان که خودش خواست نه از من پرسید نه از آن گ من دیگر " .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامش یعنی؟ هر وقت قهر کردی مطمئن باشی که تا اشتی کنی هیچکسی جات رو نمیگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی.. آغاز اصالت خوب همین است...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سرسری رد شو.. زندگی کن… چرا که.. “دقت” .. “دق ات” میدهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمایی که آه میکشی میگی هیچ وقت یه دوست واقعی نداشتی امرسون میگه اگه میخوای دوست واقعی داشته باشی باید یه دوست واقعی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای ک توش التماس باشه روباید ساعت 9 گذاشت دم در تاشهرداری ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جائی کنار ِ همیشه ی ِ ذهن ِ من درختی هست ... که از شاخه ی ِ تنومند آن تابی آویخته ... ، من عصر های ِ دلگیری ام تو را روی آن تاب می دهم ... ، و تو چه می خندی ... ، واااای ... ، چه بی تاب َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد می وزد ؛ می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی... انتخاب با توست ...