بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ديدم خدا را هم به خاطر بهشت و جهنمش دوست دارند ... تازه فهميدم براي به دست آوردن آدمها بايد بدهي .!!!! غرور ... تن ... دروغ ... احساس ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم  و هزار ارزو طلبکار  یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که میترسیم از هجرت دوست ای کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد؟ ای کاش میدانستیم حس دلتنگی هر روز غروب چه دلیلی دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سماور نه بخاطر چائیش... برا اینکه همیشه دمش گرمه... مثل خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوهایت را بگو دست از سر باد بردارد.... دارد به کوه میزند خودش را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که دست به کارى نزنم که نتوانم ان را براى ديگران تعريف کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که لبخندم را توى ايينه جا نگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکى تامل... تا زمان دارى هيچگاه اميدت را از دست مده؛تا زمانش نرسيده,هرگز موفقيتت را جشن مگير؛تا مبارزه به اتمام نرسيده جايگاهت را ترک نکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که سیگار می کشد یعنی: یعنی روحی ظریف … با زخمی مردانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتـــی مـــــــــــــادر  واسه اینکه دیــــوارش از همـــه کوتـــاهتـــره . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نفر ی جایی ی وقتی تموم رویاش لبخند تو بود پس ی وقتی ی جایی با ی لبخند یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز محتاج عقل است و عقل ... محتاج ادب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی، بلکه فرمان است که به راه درست هدایت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتم را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر میدهد! ویلیام شکسپیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ديدم خدا را هم به خاطر بهشت و جهنمش دوست دارند ... تازه فهميدم براي به دست آوردن آدمها بايد بدهي .!!!! غرور ... تن ... دروغ ... احساس ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم  و هزار ارزو طلبکار  یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که میترسیم از هجرت دوست ای کاش میدانستیم روزگاری که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد؟ ای کاش میدانستیم حس دلتنگی هر روز غروب چه دلیلی دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سماور نه بخاطر چائیش... برا اینکه همیشه دمش گرمه... مثل خودت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوهایت را بگو دست از سر باد بردارد.... دارد به کوه میزند خودش را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که دست به کارى نزنم که نتوانم ان را براى ديگران تعريف کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که لبخندم را توى ايينه جا نگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکى تامل... تا زمان دارى هيچگاه اميدت را از دست مده؛تا زمانش نرسيده,هرگز موفقيتت را جشن مگير؛تا مبارزه به اتمام نرسيده جايگاهت را ترک نکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنی که سیگار می کشد یعنی: یعنی روحی ظریف … با زخمی مردانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتـــی مـــــــــــــادر  واسه اینکه دیــــوارش از همـــه کوتـــاهتـــره . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نفر ی جایی ی وقتی تموم رویاش لبخند تو بود پس ی وقتی ی جایی با ی لبخند یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز محتاج عقل است و عقل ... محتاج ادب .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی، بلکه فرمان است که به راه درست هدایت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتم را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر میدهد! ویلیام شکسپیر