بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه پندار خویش را در بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز انگیزه زندگی را درنمیابند  میکا والتاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قلب" تو "بهشت" من بود... سیب قلبت را که گاز زدم از بهشت رانده شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زیباست بخند خنده نفس کشیدن را برای غصه سخت می کند میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بادبادک باش،بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده،بازم توآسمون میرقصه وميخنده.هميشه بخند ونگران نباش وبدون که نخ زندگيت دست خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ....! تقدیم به فرشته جونم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که گفتند دوری و دوستی.... یا طعم "دوستی" را نچشیده اند یا درد "دوری" را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حُرمتِ زن در اعجازی به نام ِ زایش نیست ... ، در ایثاری به نام ِ پایش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تـــــ❤ ــــــو قدم زدن را آنقدر دوس دارم که به جای خانه  برای عشقمان جــــ ـاده خواهم ساخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  وزن سیری ام را بکشم .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب خوشبختی ات را دعا میکنم .... ولی  فقط خدا میداند  " حسادت "  امانم را بریده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه فقط یه درس تو زندگیم از بابام گرفته باشم، اون اینه که: همیشه اول چهارچوب مشکلتو پیدا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون است.... از دسته آدمهایی که ندانسته قضاوت می کنند، ظاهر بین اند و تو را به هر چه دلشان می خواهد نسبت می دهند، و در آخر حکم را صادر میکنند، و تمام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو پایین، به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده... . . . . . . "مـــــــــــــــــــــــــ ـــادر"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه پندار خویش را در بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز انگیزه زندگی را درنمیابند  میکا والتاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قلب" تو "بهشت" من بود... سیب قلبت را که گاز زدم از بهشت رانده شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زیباست بخند خنده نفس کشیدن را برای غصه سخت می کند میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بادبادک باش،بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده،بازم توآسمون میرقصه وميخنده.هميشه بخند ونگران نباش وبدون که نخ زندگيت دست خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ....! تقدیم به فرشته جونم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که گفتند دوری و دوستی.... یا طعم "دوستی" را نچشیده اند یا درد "دوری" را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حُرمتِ زن در اعجازی به نام ِ زایش نیست ... ، در ایثاری به نام ِ پایش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تـــــ❤ ــــــو قدم زدن را آنقدر دوس دارم که به جای خانه  برای عشقمان جــــ ـاده خواهم ساخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  وزن سیری ام را بکشم .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب خوشبختی ات را دعا میکنم .... ولی  فقط خدا میداند  " حسادت "  امانم را بریده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه فقط یه درس تو زندگیم از بابام گرفته باشم، اون اینه که: همیشه اول چهارچوب مشکلتو پیدا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد .  ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خون است.... از دسته آدمهایی که ندانسته قضاوت می کنند، ظاهر بین اند و تو را به هر چه دلشان می خواهد نسبت می دهند، و در آخر حکم را صادر میکنند، و تمام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو پایین، به اونی که میبینی اندازه لیاقتش لایک بده... . . . . . . "مـــــــــــــــــــــــــ ـــادر"