بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم مانند قلیان شده تا که طعم داشتم با من بودن از طعم که افتادم گفتن: سوخت بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیشه باش اما به همه بگو از سنگم مردم این زمانه فقط دنبال شکستنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند. بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره شام وقتي يادت مي افتم بغض گلومو ميگيره واشكم ميوفته.... همه باتعجب بهم نگاه ميكنن ومن....... لبخندي ميزنم وميگويم چه داغ بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت.  اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه … ! اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بہ حال انارھا!‏
‏"‏دلتنگ‏"‏کہ میشوند‏، ‏"‏میترکند‏"‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسم که دوستــــ ♥ داشتــن را مثــل ِ  مسواک زدن بچــه هــا به ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکـــــر ) بدهنــد . * زنــده یـــاد حسیـــن پنـــاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستم برگلشن که بلبل نظر باشد مرا باغ های دل گشا بر زیر پر باشد مرل سرمیه خاموشی من از سواد شهر هاست چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشدمرا .....صائب تبریزی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسران در کودکی شیر سگ دهید ، شاید در بزرگی وفا بیاموزند. دخترا پرچم بالاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عشقش عاشق دوستش شد ، بعد اسم عشقشو تو گوشیش سیو کرد " زنداداش "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشکایی که خندیدی نفهمیدی چقدر سخته .. شدم پاسوز عشقی که حالا از یاد تو رفته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی " معرفت " که هیچکس نداره ..... اما همه انتظار دارن تو داشته باشی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما به مدت دو ساعت با دختر زیبایی می نشینید، به نظر میرسد که دو دقیقه بر شما گذشته، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید به نظر می رسد که دو ساعت بر روی آن نشسته اید.این نسبیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچـــــــوقت ی کسی رو اونقدر بالا نبرید ک یه زمـــــــانی خودتونو ب زیر بکشه. . . از ما گفتن بود...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم مانند قلیان شده تا که طعم داشتم با من بودن از طعم که افتادم گفتن: سوخت بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شیشه باش اما به همه بگو از سنگم مردم این زمانه فقط دنبال شکستنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند. بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر سفره شام وقتي يادت مي افتم بغض گلومو ميگيره واشكم ميوفته.... همه باتعجب بهم نگاه ميكنن ومن....... لبخندي ميزنم وميگويم چه داغ بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت.  اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه … ! اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بہ حال انارھا!‏
‏"‏دلتنگ‏"‏کہ میشوند‏، ‏"‏میترکند‏"‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسم که دوستــــ ♥ داشتــن را مثــل ِ  مسواک زدن بچــه هــا به ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکـــــر ) بدهنــد . * زنــده یـــاد حسیـــن پنـــاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گل فروش تنها کسی است که ، وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین میشوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستم برگلشن که بلبل نظر باشد مرا باغ های دل گشا بر زیر پر باشد مرل سرمیه خاموشی من از سواد شهر هاست چون جرس گلبانگ عشرت در سفر باشدمرا .....صائب تبریزی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پسران در کودکی شیر سگ دهید ، شاید در بزرگی وفا بیاموزند. دخترا پرچم بالاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عشقش عاشق دوستش شد ، بعد اسم عشقشو تو گوشیش سیو کرد " زنداداش "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشکایی که خندیدی نفهمیدی چقدر سخته .. شدم پاسوز عشقی که حالا از یاد تو رفته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی " معرفت " که هیچکس نداره ..... اما همه انتظار دارن تو داشته باشی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما به مدت دو ساعت با دختر زیبایی می نشینید، به نظر میرسد که دو دقیقه بر شما گذشته، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید به نظر می رسد که دو ساعت بر روی آن نشسته اید.این نسبیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچـــــــوقت ی کسی رو اونقدر بالا نبرید ک یه زمـــــــانی خودتونو ب زیر بکشه. . . از ما گفتن بود...!