بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشکایی که خندیدی نفهمیدی چقدر سخته .. شدم پاسوز عشقی که حالا از یاد تو رفته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی " معرفت " که هیچکس نداره ..... اما همه انتظار دارن تو داشته باشی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما به مدت دو ساعت با دختر زیبایی می نشینید، به نظر میرسد که دو دقیقه بر شما گذشته، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید به نظر می رسد که دو ساعت بر روی آن نشسته اید.این نسبیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچـــــــوقت ی کسی رو اونقدر بالا نبرید ک یه زمـــــــانی خودتونو ب زیر بکشه. . . از ما گفتن بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه پندار خویش را در بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز انگیزه زندگی را درنمیابند  میکا والتاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قلب" تو "بهشت" من بود... سیب قلبت را که گاز زدم از بهشت رانده شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زیباست بخند خنده نفس کشیدن را برای غصه سخت می کند میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بادبادک باش،بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده،بازم توآسمون میرقصه وميخنده.هميشه بخند ونگران نباش وبدون که نخ زندگيت دست خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ....! تقدیم به فرشته جونم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که گفتند دوری و دوستی.... یا طعم "دوستی" را نچشیده اند یا درد "دوری" را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حُرمتِ زن در اعجازی به نام ِ زایش نیست ... ، در ایثاری به نام ِ پایش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تـــــ❤ ــــــو قدم زدن را آنقدر دوس دارم که به جای خانه  برای عشقمان جــــ ـاده خواهم ساخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  وزن سیری ام را بکشم .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب خوشبختی ات را دعا میکنم .... ولی  فقط خدا میداند  " حسادت "  امانم را بریده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه فقط یه درس تو زندگیم از بابام گرفته باشم، اون اینه که: همیشه اول چهارچوب مشکلتو پیدا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشکایی که خندیدی نفهمیدی چقدر سخته .. شدم پاسوز عشقی که حالا از یاد تو رفته..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی " معرفت " که هیچکس نداره ..... اما همه انتظار دارن تو داشته باشی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما به مدت دو ساعت با دختر زیبایی می نشینید، به نظر میرسد که دو دقیقه بر شما گذشته، ولی وقتی روی یک اجاق داغ برای دو دقیقه می نشینید به نظر می رسد که دو ساعت بر روی آن نشسته اید.این نسبیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچـــــــوقت ی کسی رو اونقدر بالا نبرید ک یه زمـــــــانی خودتونو ب زیر بکشه. . . از ما گفتن بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه پندار خویش را در بند گذشتگان گرفتار کرده اند هرگز انگیزه زندگی را درنمیابند  میکا والتاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"قلب" تو "بهشت" من بود... سیب قلبت را که گاز زدم از بهشت رانده شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند زیباست بخند خنده نفس کشیدن را برای غصه سخت می کند میخواهم بخندی تا نفس غصه هایت بند بیاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بادبادک باش،بااينكه ميدونه زندگيش به نخی بنده،بازم توآسمون میرقصه وميخنده.هميشه بخند ونگران نباش وبدون که نخ زندگيت دست خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شیشه ایم؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ....! تقدیم به فرشته جونم ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که گفتند دوری و دوستی.... یا طعم "دوستی" را نچشیده اند یا درد "دوری" را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حُرمتِ زن در اعجازی به نام ِ زایش نیست ... ، در ایثاری به نام ِ پایش است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تـــــ❤ ــــــو قدم زدن را آنقدر دوس دارم که به جای خانه  برای عشقمان جــــ ـاده خواهم ساخت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم میکنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  وزن سیری ام را بکشم .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب خوشبختی ات را دعا میکنم .... ولی  فقط خدا میداند  " حسادت "  امانم را بریده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار باشه فقط یه درس تو زندگیم از بابام گرفته باشم، اون اینه که: همیشه اول چهارچوب مشکلتو پیدا کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . ارد بزرگ