بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگینی باری که خداوند بر روی دوش ما می گذارد آنقدر نیست که کمر مان را خرد کند آنقدر است که ما را برای دعا کردن به زانو در آورد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونیم هست که میگه: شاید زندگی اون جشنی نباشه که آرزوشو داشتی ولی حالا که دعوت شدی تا میتونی زیبا برقص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست تلخی ذائقه را شاخه نباتی بفرست می‏رسد با علم سبز، امامت بر دوش از چه خاموش نشستی صلواتی بفرست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فحش پر از نگرانی یه دوست واقعیه موندنی, می ارزه به صدتا قربونت برم پر هوس یه غریبه رفتنی...! مگه نه؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صحرا شدم عشق باریده بود، چنانکه پای در گل فرو شود، در عشق فرو می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه خودمون ؛ که همیشه اونی شدیم که بقیه میخوان ولی ….. هیچکس اونی نشد ک ما میخوایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پاهایم 10 سانت از زمین بالاترند نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند،  من اینجا روی زمین زندگی میکنم!  در جایی که من زندگی میکنم،  فقط ارزشهایم مرا بالا می کشاند،  نه پاشنه کفش ، و نه کلیپس مو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرواز را باور کنی,پر و بال خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــسلامتی " اشــک" کــ همیشه تو تنهایی هام بهم سر میزنه وسراغمو میگیره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل کُن...! برو بالا شهر همه فکر میکنن مُد ِ ...! برو وسط شهر فکر میکنن سـربازی...! بیاپایین شهر همه فکر میکنن زندان بودی...! این همه اختلاف فقط در شعاع ِ بیست کیلومتر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى دوست داشتن،داشتنى ها مون هستش،نه داشتن دوست داشتنى ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يك نوع عذاب است امامحروم بودن ازآن مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مغلوب هوای نفس گشته ، بدبختی دائم و بردگی همیشگی دارد امیرالمومنین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...همســـ♥ــــر یعنی همســـــــــفر تا بهشــ♥ـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـﮯ نمـﮯ كند كجآ يــآ ك‍ِـﮯ! در هيــاهوي اين شهر هركجا و هر وقت دچار واهمه شدي با "ايمـانت" وضــو بگير زيــر لـب نيـَـت كـלּ "حجآب مـﮯ كنم قربة الـﮯ الله"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی قهر میکنم تا دستم رامحکم بگیری و بلند بگویی بمان نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی هرطور راحتی . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگینی باری که خداوند بر روی دوش ما می گذارد آنقدر نیست که کمر مان را خرد کند آنقدر است که ما را برای دعا کردن به زانو در آورد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قانونیم هست که میگه: شاید زندگی اون جشنی نباشه که آرزوشو داشتی ولی حالا که دعوت شدی تا میتونی زیبا برقص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست تلخی ذائقه را شاخه نباتی بفرست می‏رسد با علم سبز، امامت بر دوش از چه خاموش نشستی صلواتی بفرست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فحش پر از نگرانی یه دوست واقعیه موندنی, می ارزه به صدتا قربونت برم پر هوس یه غریبه رفتنی...! مگه نه؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صحرا شدم عشق باریده بود، چنانکه پای در گل فرو شود، در عشق فرو می شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه خودمون ؛ که همیشه اونی شدیم که بقیه میخوان ولی ….. هیچکس اونی نشد ک ما میخوایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پاهایم 10 سانت از زمین بالاترند نه موهایم 10 سانت از سرم بالاترند،  من اینجا روی زمین زندگی میکنم!  در جایی که من زندگی میکنم،  فقط ارزشهایم مرا بالا می کشاند،  نه پاشنه کفش ، و نه کلیپس مو..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پرواز را باور کنی,پر و بال خواهی گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــسلامتی " اشــک" کــ همیشه تو تنهایی هام بهم سر میزنه وسراغمو میگیره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل کُن...! برو بالا شهر همه فکر میکنن مُد ِ ...! برو وسط شهر فکر میکنن سـربازی...! بیاپایین شهر همه فکر میکنن زندان بودی...! این همه اختلاف فقط در شعاع ِ بیست کیلومتر.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى دوست داشتن،داشتنى ها مون هستش،نه داشتن دوست داشتنى ها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يك نوع عذاب است امامحروم بودن ازآن مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که مغلوب هوای نفس گشته ، بدبختی دائم و بردگی همیشگی دارد امیرالمومنین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...همســـ♥ــــر یعنی همســـــــــفر تا بهشــ♥ـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـﮯ نمـﮯ كند كجآ يــآ ك‍ِـﮯ! در هيــاهوي اين شهر هركجا و هر وقت دچار واهمه شدي با "ايمـانت" وضــو بگير زيــر لـب نيـَـت كـלּ "حجآب مـﮯ كنم قربة الـﮯ الله"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی قهر میکنم تا دستم رامحکم بگیری و بلند بگویی بمان نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی هرطور راحتی . .