بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کن از بمب‌ هایی که من خواب بودم و افتاد ... حکایت کن از گونه‌ هایی که من خواب بودم و تر شد ... "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا چقدر خوب و دو نفرست. من هستم و خدا... :-) خدا جونم دوستت دارم. سپاس گذارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون می روی بی من مرو ای جان جان بی‌تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی چراغ قرمزکه بدون اربده کشی راه خیلی هارو میبنده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر مولا ، در قلب مولا ؛ و در دعای مولا ... السَّلامُ عَلَیکَ یا بقیه الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا بود هر که دارا بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمیدانست ... تفنگ نمیدانست ... شکارچی نمیدانست ... پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد ... خدا که میدانست ... مگر نمیدانست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به همون اندازه که از گاز گرفتن سگ تو جکامون استفاده میکردیم از <وفا>ی سگ همتو زندگیمون استفاده میکردیم.... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمردن نمیترسم ازاین میترسم بعدازمرگم کسی عشقم راببوسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن روزهـــآ خوابــَم نمی آید... فـَقـَط میـــخوابـَم کـِـه بـیـدار نـَبـآشـَم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از تنهایے خستـــہ شـدم …
 بہ کلاغها زیرمیزی میدم،
 کـــہ قصه مو تموم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کہ میگیرد...‏ کودک میشوم‏‏ کفش ھایم تابہ تامیشوند؛دستانی میخواھم آرامم کند‏ بھانہ گیرمیشوم‏ نق میزنم کہ این رامیخواھم..کہ آن رامیخواھم‏‏ ولی ھیچکس نمیداندکہ من فقط خدارامیخواھم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیه رفتار ما ادما خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رفیق؟گاهی همین جمله باتمام تکراری بودلش غوغا میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هم هستن ك رو پروفايلشون ميزنن MALE, يني مرد، كاش حداقل اندازه همون چهارتا كلمه مردونگي تو وجودشون بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت کن از بمب‌ هایی که من خواب بودم و افتاد ... حکایت کن از گونه‌ هایی که من خواب بودم و تر شد ... "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا چقدر خوب و دو نفرست. من هستم و خدا... :-) خدا جونم دوستت دارم. سپاس گذارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون می روی بی من مرو ای جان جان بی‌تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی چراغ قرمزکه بدون اربده کشی راه خیلی هارو میبنده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر مولا ، در قلب مولا ؛ و در دعای مولا ... السَّلامُ عَلَیکَ یا بقیه الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانا بود هر که دارا بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوله نمیدانست ... تفنگ نمیدانست ... شکارچی نمیدانست ... پرنده داشت برای جوجه هایش غذا میبرد ... خدا که میدانست ... مگر نمیدانست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به همون اندازه که از گاز گرفتن سگ تو جکامون استفاده میکردیم از <وفا>ی سگ همتو زندگیمون استفاده میکردیم.... کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمردن نمیترسم ازاین میترسم بعدازمرگم کسی عشقم راببوسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن روزهـــآ خوابــَم نمی آید... فـَقـَط میـــخوابـَم کـِـه بـیـدار نـَبـآشـَم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از تنهایے خستـــہ شـدم …
 بہ کلاغها زیرمیزی میدم،
 کـــہ قصه مو تموم کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کہ میگیرد...‏ کودک میشوم‏‏ کفش ھایم تابہ تامیشوند؛دستانی میخواھم آرامم کند‏ بھانہ گیرمیشوم‏ نق میزنم کہ این رامیخواھم..کہ آن رامیخواھم‏‏ ولی ھیچکس نمیداندکہ من فقط خدارامیخواھم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیه رفتار ما ادما خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رفیق؟گاهی همین جمله باتمام تکراری بودلش غوغا میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هم هستن ك رو پروفايلشون ميزنن MALE, يني مرد، كاش حداقل اندازه همون چهارتا كلمه مردونگي تو وجودشون بود...