بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کہ میگیرد...‏ کودک میشوم‏‏ کفش ھایم تابہ تامیشوند؛دستانی میخواھم آرامم کند‏ بھانہ گیرمیشوم‏ نق میزنم کہ این رامیخواھم..کہ آن رامیخواھم‏‏ ولی ھیچکس نمیداندکہ من فقط خدارامیخواھم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیه رفتار ما ادما خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رفیق؟گاهی همین جمله باتمام تکراری بودلش غوغا میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هم هستن ك رو پروفايلشون ميزنن MALE, يني مرد، كاش حداقل اندازه همون چهارتا كلمه مردونگي تو وجودشون بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هرگز به کسى که حاضر نيست براى تو کارى انجام بده کارى انجام نده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغات جدید خواهر زن:کسی که خواهرش را میزند عطسه:راس ساعت سه فروتن:آمپول سرباز:بی حجاب بیناموس:موشی که از قدرت بینایی بالایی برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکت:گربه مملی عرض اندام:پهنای شکم را گویند  ازون برون:خارج از جو زمین سوگند:خیلی افتضاح کدخدا:کسی که به برنامهٔ اتوکد تسلط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگن "ها" نشانه ي جمعه؟؟؟!!!! درحاليكه وقتي با"تن" جمع ببنديش (تنها) خودت ميموني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوح هزار سال عمر كرد و يك طوفان ديد، عمر نوح نكردمو هزار طوفان ديدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بزرگ شدم فهميدم دلتنگي معني ندارد............ دلتنگي درد دارد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا.... اعتراف ميكنم كه گاه در عبور از مشكلات زندگي خسته ميشوم و معرفتم كم رنگ ميشود... از تو ميخواهم مرا هرگز تنها نگذاري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته عشق واقعی زندگیم رو پیدا کردم .. عشق همیشگی من که هیچوقت ازت جدا نمیشم مادرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قرار نبود با من بمونی..تویی که عشقو از چشام میخوندی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نخند ..........كمي حرمت نگهدار مگر نميبيني سياهپوش آرزوهايم شده ام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند انسانهایی که از هزاران حرف شما هیچیک را نمی فهمند و هستند کسانی که بی آنکه کلمه ای بگویید درکتان خواهند کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب چشماتو دیدم یه روزی یه روز سردی که رفتیو نموندی..هرچقدر داد زدم برگرد بیا ولی رفتی نموندی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کہ میگیرد...‏ کودک میشوم‏‏ کفش ھایم تابہ تامیشوند؛دستانی میخواھم آرامم کند‏ بھانہ گیرمیشوم‏ نق میزنم کہ این رامیخواھم..کہ آن رامیخواھم‏‏ ولی ھیچکس نمیداندکہ من فقط خدارامیخواھم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیه رفتار ما ادما خداوند میبیند و میپوشاند مردم نمیبینند و فریاد میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی رفیق؟گاهی همین جمله باتمام تکراری بودلش غوغا میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عده هم هستن ك رو پروفايلشون ميزنن MALE, يني مرد، كاش حداقل اندازه همون چهارتا كلمه مردونگي تو وجودشون بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هرگز به کسى که حاضر نيست براى تو کارى انجام بده کارى انجام نده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغات جدید خواهر زن:کسی که خواهرش را میزند عطسه:راس ساعت سه فروتن:آمپول سرباز:بی حجاب بیناموس:موشی که از قدرت بینایی بالایی برخوردار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکت:گربه مملی عرض اندام:پهنای شکم را گویند  ازون برون:خارج از جو زمین سوگند:خیلی افتضاح کدخدا:کسی که به برنامهٔ اتوکد تسلط دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا ميگن "ها" نشانه ي جمعه؟؟؟!!!! درحاليكه وقتي با"تن" جمع ببنديش (تنها) خودت ميموني.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوح هزار سال عمر كرد و يك طوفان ديد، عمر نوح نكردمو هزار طوفان ديدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي بزرگ شدم فهميدم دلتنگي معني ندارد............ دلتنگي درد دارد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا.... اعتراف ميكنم كه گاه در عبور از مشكلات زندگي خسته ميشوم و معرفتم كم رنگ ميشود... از تو ميخواهم مرا هرگز تنها نگذاري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته عشق واقعی زندگیم رو پیدا کردم .. عشق همیشگی من که هیچوقت ازت جدا نمیشم مادرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه قرار نبود با من بمونی..تویی که عشقو از چشام میخوندی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نخند ..........كمي حرمت نگهدار مگر نميبيني سياهپوش آرزوهايم شده ام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند انسانهایی که از هزاران حرف شما هیچیک را نمی فهمند و هستند کسانی که بی آنکه کلمه ای بگویید درکتان خواهند کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب چشماتو دیدم یه روزی یه روز سردی که رفتیو نموندی..هرچقدر داد زدم برگرد بیا ولی رفتی نموندی..