بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا.... فـکـر مـی کـنـم.... بـدبـخـتـی مـن.... قـابـل تـحـمـل تـر از تـوصـیـف هـایی هـسـتـش کـه.... دوســتــام در مـورد اون مـی کـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا برهنه شدم و خندید! او که در راهش کفشهایم پاره شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا آدما چ رسم عجیبی داریم... خنده ها و شادیامون با مردمو بقیه آدماست امـا وقتی بـــ "خـدا" میرسیم گریـه. بغـض. غـم و دردودل براش میاریم چی میشه ک با خدایای خودمون هم بخندیم گل بگیم گل بشنویم هان...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.  ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام . . . نه بخاطر اینکه عشقم دیگه نیست نه بخاطر اینکه تو خونه همیشه تنهام نه بخاطر اینکه شبا تا صبح بیدارم نه بخاطر اینکه کسی دور و برم نمونده نه . . . بخاطر اینکه همه اینا باهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتم عاشقتم برگشتی و فقط گفتی "منم همینطور" و من خوشحال بودم از اینکه تو هم عاشق من هستی، غافل از اینکه منظورت از اون حرف این بود : " منم عاشق خودم هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی کسی رو از دست بدی فقط دوسش داشته باش بقیه اشو بسپار به روزگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــوت و صبـــوریـم را بـه حســاب ضـعــف و بی کسـی ام نگـــذار .. دلــم به چیـــز هایـی پایـبـنـد اسـت که تـو یـادت نمـی آیــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عابدی را گفتند خدا را چگونه میبینی؟ گفت آن گونه که می تواند مچم را بگیرد، ولی همیشه دستم را می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون حرفهایی که : پست نشد،ولی...بغض شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه خاطره هايي تو زندگي خيلي از ماهاس كه حتي با الزايمر هم فراموشمون  نميشه..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن،بخشیدن و فراموش کردن.پس بخند،ببخش و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که دلخوشى ها هيچکدام ماندگار نيستند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هوشيارى يعنى زيستن با لحظه ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که انچه امروز برايم مهم است،فردا نخواهد بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که زخم نيست انچه درد مى اورد،عفونت است...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا.... فـکـر مـی کـنـم.... بـدبـخـتـی مـن.... قـابـل تـحـمـل تـر از تـوصـیـف هـایی هـسـتـش کـه.... دوســتــام در مـورد اون مـی کـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا برهنه شدم و خندید! او که در راهش کفشهایم پاره شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا آدما چ رسم عجیبی داریم... خنده ها و شادیامون با مردمو بقیه آدماست امـا وقتی بـــ "خـدا" میرسیم گریـه. بغـض. غـم و دردودل براش میاریم چی میشه ک با خدایای خودمون هم بخندیم گل بگیم گل بشنویم هان...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.  ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام . . . نه بخاطر اینکه عشقم دیگه نیست نه بخاطر اینکه تو خونه همیشه تنهام نه بخاطر اینکه شبا تا صبح بیدارم نه بخاطر اینکه کسی دور و برم نمونده نه . . . بخاطر اینکه همه اینا باهم نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتم عاشقتم برگشتی و فقط گفتی "منم همینطور" و من خوشحال بودم از اینکه تو هم عاشق من هستی، غافل از اینکه منظورت از اون حرف این بود : " منم عاشق خودم هستم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی کسی رو از دست بدی فقط دوسش داشته باش بقیه اشو بسپار به روزگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکــــوت و صبـــوریـم را بـه حســاب ضـعــف و بی کسـی ام نگـــذار .. دلــم به چیـــز هایـی پایـبـنـد اسـت که تـو یـادت نمـی آیــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عابدی را گفتند خدا را چگونه میبینی؟ گفت آن گونه که می تواند مچم را بگیرد، ولی همیشه دستم را می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون حرفهایی که : پست نشد،ولی...بغض شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه خاطره هايي تو زندگي خيلي از ماهاس كه حتي با الزايمر هم فراموشمون  نميشه..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تفسیر سه کلمه است:خندیدن،بخشیدن و فراموش کردن.پس بخند،ببخش و فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که دلخوشى ها هيچکدام ماندگار نيستند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که هوشيارى يعنى زيستن با لحظه ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که انچه امروز برايم مهم است،فردا نخواهد بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادم باشد که زخم نيست انچه درد مى اورد،عفونت است...!!!