بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچکس نـفهميـــــد که « زلـيخـــــــا » مــَرد بـود . . . ميــــداني چــــــــــــرا ؟؟؟ مـــــردانـــگي ميــخواهـــــد مــــــــاندن پــاي عشــــــقي که مـُـــدام تـو را پـــس ميــــزنــد . . . …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کودکی را دیدم دنیای غصه بود غصه آمدن مهر نداشتن کیف و کفش و . . . او نه عشق را می شناخت نه تو را حتی به خدا هم فکر نمی کرد تنها غمش نان بود همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد قوی بودن اینست که........... .............هیچ کس، حالی ازشما نمی پرسد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گفتار آن است که راست و درست باشد امیرالمومنین علی (ع) امیدوارم هرکی اینو میخونه بهش عمل کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه ما در قبال آینده فقط این نیست که آن را پیشگویی کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا این پیشگویی ها !!!!!!!به حقیقت بپیوندد!!!!!!! جان راجر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه نـسل هـای بـعـد بـگـیـد کـه : نـسل مـا نـه سـر پـیـاز بـود نـه تـه پـیـاز ... نـسل مـا خـود پـیـاز بود کـه هـر کـی مـا رو دیـد گـریـه کـرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی که پایت زخم میشود پستی و بلندی های زمین را میشناسی گاهی که دلت زخم میشود پستی بلندی های زندگی ات را میشناسی... ثمره ی زخم ها پوست کلفتیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویا : اگه اون تونسته فراموش كنه... منم میتونم... استاد : میبینی؟ هنوزم دوسش داری! رویا: از كجا معلوم؟ استاد: ازاونجا كه هنوزم میخوای كارایی رو بكنی كه اون كرده.. دیالوگ فیلم "شبهای روشن" 1381

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن غروب انجاس ک خورشید واس زمین میمیره! "غروبتم بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل فقط دیدنی نیست " فقط سوختنی نیست " خوردنی هم هست  من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی  خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی حاضره قسم بخوره ک دیگه قسم نخوره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا.... فـکـر مـی کـنـم.... بـدبـخـتـی مـن.... قـابـل تـحـمـل تـر از تـوصـیـف هـایی هـسـتـش کـه.... دوســتــام در مـورد اون مـی کـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا برهنه شدم و خندید! او که در راهش کفشهایم پاره شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا آدما چ رسم عجیبی داریم... خنده ها و شادیامون با مردمو بقیه آدماست امـا وقتی بـــ "خـدا" میرسیم گریـه. بغـض. غـم و دردودل براش میاریم چی میشه ک با خدایای خودمون هم بخندیم گل بگیم گل بشنویم هان...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.  ویلیام شکسپیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچکس نـفهميـــــد که « زلـيخـــــــا » مــَرد بـود . . . ميــــداني چــــــــــــرا ؟؟؟ مـــــردانـــگي ميــخواهـــــد مــــــــاندن پــاي عشــــــقي که مـُـــدام تـو را پـــس ميــــزنــد . . . …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز کودکی را دیدم دنیای غصه بود غصه آمدن مهر نداشتن کیف و کفش و . . . او نه عشق را می شناخت نه تو را حتی به خدا هم فکر نمی کرد تنها غمش نان بود همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درد قوی بودن اینست که........... .............هیچ کس، حالی ازشما نمی پرسد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین گفتار آن است که راست و درست باشد امیرالمومنین علی (ع) امیدوارم هرکی اینو میخونه بهش عمل کنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه ما در قبال آینده فقط این نیست که آن را پیشگویی کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا این پیشگویی ها !!!!!!!به حقیقت بپیوندد!!!!!!! جان راجر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه نـسل هـای بـعـد بـگـیـد کـه : نـسل مـا نـه سـر پـیـاز بـود نـه تـه پـیـاز ... نـسل مـا خـود پـیـاز بود کـه هـر کـی مـا رو دیـد گـریـه کـرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی که پایت زخم میشود پستی و بلندی های زمین را میشناسی گاهی که دلت زخم میشود پستی بلندی های زندگی ات را میشناسی... ثمره ی زخم ها پوست کلفتیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویا : اگه اون تونسته فراموش كنه... منم میتونم... استاد : میبینی؟ هنوزم دوسش داری! رویا: از كجا معلوم؟ استاد: ازاونجا كه هنوزم میخوای كارایی رو بكنی كه اون كرده.. دیالوگ فیلم "شبهای روشن" 1381

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن غروب انجاس ک خورشید واس زمین میمیره! "غروبتم بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگل فقط دیدنی نیست " فقط سوختنی نیست " خوردنی هم هست  من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دردناکه آچار فرانسه همه باشی ولی  خودت گره های کور زندگیت رو به زور دندونات باز کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی حاضره قسم بخوره ک دیگه قسم نخوره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا.... فـکـر مـی کـنـم.... بـدبـخـتـی مـن.... قـابـل تـحـمـل تـر از تـوصـیـف هـایی هـسـتـش کـه.... دوســتــام در مـورد اون مـی کـنـن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا برهنه شدم و خندید! او که در راهش کفشهایم پاره شد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا آدما چ رسم عجیبی داریم... خنده ها و شادیامون با مردمو بقیه آدماست امـا وقتی بـــ "خـدا" میرسیم گریـه. بغـض. غـم و دردودل براش میاریم چی میشه ک با خدایای خودمون هم بخندیم گل بگیم گل بشنویم هان...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.  ویلیام شکسپیر