بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میبینی؟!! حالا که پر از حرفیم  دیگر زنگ انشا نداریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ام وقتی پر از محصول چشمان شماست نخل های شهر بم خرمایشان مرغوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت... جهل معصیت بار نیاکان است  و نسیم.... وسوسه ایست نابه کار.... مهتاب پاییزی.... کفریست که جهان را می الاید.... چیزی بگوی پیش از انکه در اشک غرقه شوم........... چیزی بگوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شریک تمام خاطراتت فقط ی شماره خاموش است...! "بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد چیزایی که امروز داریم همان آرزوهای دیروزمون هستن، قدرشون رو بیشتر بدونیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا چقدر دلم میخواد بشینم با یکی ساعتها درد و دل کنم و … بعدش نگم : کاش بهش نمیگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم وسوسه، چه طعنه ها که نشنیدی حوا ...! پس از تو ، همه تا توانستند آدم شدند ...!!! چه صادقانه حوا بودی ؛ و چه ریاکارانه آدمیم ... “مشغول دل” باش , نه”دل مشغول”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند بعد می گویند: چرا حرف نمی زنی؟؟ این خنده دار ترین نمایشنامه دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین صفت ها فروتنی، بردباری و نرم خویی است..... امام علی علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات، بیهوده جان میکنند... یاد تو  این سوی شیشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند... گاهی گریه میکنیم  به یاد وقتهایی که با هم میخندیدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت تو به اندازه خواست توست اگر خدا را بخواهي قيمت تو بي نهايت است و اگر دنيا را بخواهي قيمت تو همان است که خواسته اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــک ها کلماتـــی هســــتند کـه به زبـان آوردن آن ها بسیـــار سخت است... گریــه هــر کــــس به ایـــــن معنا نیـــــست که او ضعــــــــــیف است... به ایـــــن معنــــــــــاست که او یک قلــ ــب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت جدایی همیشه اونی که کمتر عاشقه بهتر حرف میزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آقایی ک ضـــامن آهــــــو شدین. . . ب حرمت اشک مادرم ضـــــــامن منم پیش "خـــــدا" بشین. . . من خودم رو سیاهم ب درگاهت آقــــــا... الـــــسلام عــلیک یــــــــا عـــلی ابن مـــــــوسی الرضــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**ديدي اي حافظ که کنعان دلم بيمار شد*عاقبت با اشک غم کوه اميدم کاه شد*گفته بودي يوسف گمگشته بازآيد*ولي يوسف من تاقيامت همنشين چاه شد**

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میبینی؟!! حالا که پر از حرفیم  دیگر زنگ انشا نداریم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ام وقتی پر از محصول چشمان شماست نخل های شهر بم خرمایشان مرغوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت... جهل معصیت بار نیاکان است  و نسیم.... وسوسه ایست نابه کار.... مهتاب پاییزی.... کفریست که جهان را می الاید.... چیزی بگوی پیش از انکه در اشک غرقه شوم........... چیزی بگوی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شریک تمام خاطراتت فقط ی شماره خاموش است...! "بلبل"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد چیزایی که امروز داریم همان آرزوهای دیروزمون هستن، قدرشون رو بیشتر بدونیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا چقدر دلم میخواد بشینم با یکی ساعتها درد و دل کنم و … بعدش نگم : کاش بهش نمیگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرم وسوسه، چه طعنه ها که نشنیدی حوا ...! پس از تو ، همه تا توانستند آدم شدند ...!!! چه صادقانه حوا بودی ؛ و چه ریاکارانه آدمیم ... “مشغول دل” باش , نه”دل مشغول”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها لالت میکنند بعد می گویند: چرا حرف نمی زنی؟؟ این خنده دار ترین نمایشنامه دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین صفت ها فروتنی، بردباری و نرم خویی است..... امام علی علیه السلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات، بیهوده جان میکنند... یاد تو  این سوی شیشه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات عجیبند... گاهی گریه میکنیم  به یاد وقتهایی که با هم میخندیدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قيمت تو به اندازه خواست توست اگر خدا را بخواهي قيمت تو بي نهايت است و اگر دنيا را بخواهي قيمت تو همان است که خواسته اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــک ها کلماتـــی هســــتند کـه به زبـان آوردن آن ها بسیـــار سخت است... گریــه هــر کــــس به ایـــــن معنا نیـــــست که او ضعــــــــــیف است... به ایـــــن معنــــــــــاست که او یک قلــ ــب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت جدایی همیشه اونی که کمتر عاشقه بهتر حرف میزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آقایی ک ضـــامن آهــــــو شدین. . . ب حرمت اشک مادرم ضـــــــامن منم پیش "خـــــدا" بشین. . . من خودم رو سیاهم ب درگاهت آقــــــا... الـــــسلام عــلیک یــــــــا عـــلی ابن مـــــــوسی الرضــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**ديدي اي حافظ که کنعان دلم بيمار شد*عاقبت با اشک غم کوه اميدم کاه شد*گفته بودي يوسف گمگشته بازآيد*ولي يوسف من تاقيامت همنشين چاه شد**