بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار تو بگو دوســتـت دارم من آسمان را گرفته ام تا به زمین نیفتد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق صدقات نیست دل من ک گاهی سکه ای محبت در آن بیندازی و پیش خدای دلت فخر بفروشی ک مستحقی را شاد کرده ای...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻋـــﺎهــاﯾـﺘـﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺟـﺎﺑـﺖ مـیﮐـﻨـﺪ، ... ﺁﻧـﮑـﻪ ﺁﺳـﻤـﺎﻧـﯽ ﺭﺍ ﻣـﯿـﮕـﺮﯾـﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ ﮔـﻠـﯽ ﺭﺍ ﺑـﺨـﻨـﺪﺍﻧـﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنــــهایی راه رفتن سخت نیست ! ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم " تنهایی برگشـــتن خیـــــــلی سختــــه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی کودکی هایم بیا چشمهایمان راببندیم و برویم به روزهای سقف های کاه گلی دست مرا بگیر و ببر به روزهای چکمه های پلاستیکی دلم برای لالایی بی بی بی تاب است برای کرسی گرمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم ، بادبادکهای رنگی  دلخوشی هر روز و هر شبم بود خبر نداشتم از دل آدمها  چه بی بهانه خنده رو لبم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی ؟؟ تمام کتاب هایم را ریختم کف اتاق " دانه دانه ورق زدم و کلنجار رفتم .! در هیچ لغت نامه ای هیچ واژه ای نبود تا حماقت دلم را توجیح کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پاکن که واسه پاک کردن اشتباهات دیگران خودش را کوچک میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از کسی که پشت سر ما بد میگوید پشت سرش خوب میگوییم که در نهایت هردومان دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه چیزم را به گرسنگی و مشقت های ایام جوانی مدیونم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تو که زیر سایه دیگری راه می رود خودش سایه ای ندارد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیاهوی آدم هایی که میان تو زندگیت و چیزی جز ادعا .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه گوش کن خدا . جدی میگم . نه شکوه هست نه گلایه !!! � تو این دنیا . . . حال خیلی ها اصلا خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که انقد قوی باشم که هیچ چیز نتواند ارامش ذهنم را برهم زند...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار تو بگو دوســتـت دارم من آسمان را گرفته ام تا به زمین نیفتد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق صدقات نیست دل من ک گاهی سکه ای محبت در آن بیندازی و پیش خدای دلت فخر بفروشی ک مستحقی را شاد کرده ای...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻋـــﺎهــاﯾـﺘـﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺟـﺎﺑـﺖ مـیﮐـﻨـﺪ، ... ﺁﻧـﮑـﻪ ﺁﺳـﻤـﺎﻧـﯽ ﺭﺍ ﻣـﯿـﮕـﺮﯾـﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ ﮔـﻠـﯽ ﺭﺍ ﺑـﺨـﻨـﺪﺍﻧـﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنــــهایی راه رفتن سخت نیست ! ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم " تنهایی برگشـــتن خیـــــــلی سختــــه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازی کودکی هایم بیا چشمهایمان راببندیم و برویم به روزهای سقف های کاه گلی دست مرا بگیر و ببر به روزهای چکمه های پلاستیکی دلم برای لالایی بی بی بی تاب است برای کرسی گرمش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه بودم ، بادبادکهای رنگی  دلخوشی هر روز و هر شبم بود خبر نداشتم از دل آدمها  چه بی بهانه خنده رو لبم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی ؟؟ تمام کتاب هایم را ریختم کف اتاق " دانه دانه ورق زدم و کلنجار رفتم .! در هیچ لغت نامه ای هیچ واژه ای نبود تا حماقت دلم را توجیح کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پاکن که واسه پاک کردن اشتباهات دیگران خودش را کوچک میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از کسی که پشت سر ما بد میگوید پشت سرش خوب میگوییم که در نهایت هردومان دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همه چیزم را به گرسنگی و مشقت های ایام جوانی مدیونم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تو که زیر سایه دیگری راه می رود خودش سایه ای ندارد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هیاهوی آدم هایی که میان تو زندگیت و چیزی جز ادعا .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه گوش کن خدا . جدی میگم . نه شکوه هست نه گلایه !!! � تو این دنیا . . . حال خیلی ها اصلا خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خودم قول میدهم اشتباهات گذشته را فراموش کنم و تمرکز را روی دستاورد های بزرگ اینده بگذارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که انقد قوی باشم که هیچ چیز نتواند ارامش ذهنم را برهم زند...!!!