بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که.... هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را این دل ماست که پیوسته ز تو یاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی سه چیزبیشترندارید:تسلیم شوید بیخیال شوید یاسخت تلاش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید متوجه این واقعیت‏باشد كه نوع معاشرت با همسایگان، در روح و روانش اثر میگذارد.  امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد برادرى است كه در وقت توانگرى به تو توجه دارد و در وقت نیازمندى از تو مى‏برد .امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت عبارت است از آن چیزی که بتونی در عقل و روح دیگران تحمیل کنی سپس آنها خودشان ایمان پیدا میکنند که آن همان حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی تصادف کرد وسلامتی خود را مدیون ماشین شاسی بلند خود میدانست وخداوند همچنان لبخند میزد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه داد دست به موهای َش بکشم ... ، اجازه داد دست َ ش را بگیرم ... ، اجازه داد دست َ ش را ببوسم... ، لعنت ِ خدا بر هرچه صدا ...  از خواب پریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به همان دلیل که هنوز نیامده است بهتر از گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوینـــد تنهایی, تنهایی  می آورد... کـــاش در ادامه اش میگفتند: تـــنهایی پاکی هم می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نمی گویم دستم را بگیر! عمریست که گرفته ای  مبادا رها کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اون چیزی رو میبینن که دوست دارن ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سقـــــــــــــــوط" سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خـــــداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها رمز آرامش این جمله است : مهم نیست دیگران چی میگن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين ساعت مچي منه عقربه هاشوبرداشتم تانفهمم چقدرازتو دورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نيازداري به يه آغوش بي منت که توروفقط وفقط واسه خودت بخوادکه وقتي تواوج تنهايي هستي باچشماش بهت بگه هستم تاتهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت دنیاست که در اوج داشتن و خوشبختی دلهره ی "از دست دادن" پر رنگ تر است..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که.... هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را این دل ماست که پیوسته ز تو یاد کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزندگی سه چیزبیشترندارید:تسلیم شوید بیخیال شوید یاسخت تلاش کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید متوجه این واقعیت‏باشد كه نوع معاشرت با همسایگان، در روح و روانش اثر میگذارد.  امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد برادرى است كه در وقت توانگرى به تو توجه دارد و در وقت نیازمندى از تو مى‏برد .امام سجاد (َع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت عبارت است از آن چیزی که بتونی در عقل و روح دیگران تحمیل کنی سپس آنها خودشان ایمان پیدا میکنند که آن همان حقیقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی تصادف کرد وسلامتی خود را مدیون ماشین شاسی بلند خود میدانست وخداوند همچنان لبخند میزد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه داد دست به موهای َش بکشم ... ، اجازه داد دست َ ش را بگیرم ... ، اجازه داد دست َ ش را ببوسم... ، لعنت ِ خدا بر هرچه صدا ...  از خواب پریدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به همان دلیل که هنوز نیامده است بهتر از گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوینـــد تنهایی, تنهایی  می آورد... کـــاش در ادامه اش میگفتند: تـــنهایی پاکی هم می آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نمی گویم دستم را بگیر! عمریست که گرفته ای  مبادا رها کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اون چیزی رو میبینن که دوست دارن ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سقـــــــــــــــوط" سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خـــــداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها رمز آرامش این جمله است : مهم نیست دیگران چی میگن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين ساعت مچي منه عقربه هاشوبرداشتم تانفهمم چقدرازتو دورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي نيازداري به يه آغوش بي منت که توروفقط وفقط واسه خودت بخوادکه وقتي تواوج تنهايي هستي باچشماش بهت بگه هستم تاتهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاصیت دنیاست که در اوج داشتن و خوشبختی دلهره ی "از دست دادن" پر رنگ تر است..