بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـاش رفتـــن تــو همـــاننـد همیــن ســوژه های امــروزی⇛↯ ☜ الکـــی مثـــلا بـــود☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن روزی ک یاری داشتیم  این چنین خوار نبودیم،اعتباری داشتیم  ای ک ما را در زمستان دیده ای با پشت خم این زمستان را نبین،ما هم بهاری داشتیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ميكذرد اين روزها كه قرار است از تو كه آرام جان لحظه هايم بوده اى براى دلم يك آدم معمولي بسازم‏!‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرزوم اینه که  یه روز ببینم یه جا نوشته  فرمت کردن خاطرات بد از ذهنتون  فقط  با یه کلیک !! :(  فانتزی خوبیه... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانوادگیم را اجدادم دیگر بس است راهم را خودم انتخاب خواهم کرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُـدا ڪــــریــمـِـِـِـِـِـِـِـِـہ  ڪــریــم یــَـنـی ڪــســی ڪِ نـمـیـتـونــہ نـَـبـخـشـــہ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بودن گاهی لازم است نباشی ! شايد نبودنت بودنت را به خاطر اورد... اما دور نباش ... دوری هميشه دلتنگی نمی اورد ! فراموشی همان نزدیكی هاست ...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام که هر وقت دلت خواست خردش کنی غرور من اگر بشکند با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای پاک نهاد ، درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند ، نه پیش از ان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسفند است وقت کوچ کردن به فروردین وقت بخشیدن وصاف کردن دل پس ببخش اگر بانگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب باتوست... صبح که میشودمیتوانی بگویی:صبح به خیرخداوند بزرگ... یابگویی:خدابه خیرکنه بازصبح شده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دلش گرفته نپرسید چرا ؟ آدمها وقتی نمی تونن دلیل ناراحتی شون رو بگن دلشون بیشتر می گیره ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمــی بــه تخــت و بخــت نــدارم! مــرا بــس است، یــک صنــدلــی بــرای نشستــن، کنــار تــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه اینو باور داشته باشه که اگه جفت راهنمای ماشین و روشن کنه مجازه تو اتوبان دنده عقب حرکت کنه..‌‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرذره بین نگاه قوی باشد درتمام صفحه های ورق خورده زندگی اثرانگشت خدادیده میشود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـاش رفتـــن تــو همـــاننـد همیــن ســوژه های امــروزی⇛↯ ☜ الکـــی مثـــلا بـــود☞

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد آن روزی ک یاری داشتیم  این چنین خوار نبودیم،اعتباری داشتیم  ای ک ما را در زمستان دیده ای با پشت خم این زمستان را نبین،ما هم بهاری داشتیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ميكذرد اين روزها كه قرار است از تو كه آرام جان لحظه هايم بوده اى براى دلم يك آدم معمولي بسازم‏!‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرزوم اینه که  یه روز ببینم یه جا نوشته  فرمت کردن خاطرات بد از ذهنتون  فقط  با یه کلیک !! :(  فانتزی خوبیه... ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانوادگیم را اجدادم دیگر بس است راهم را خودم انتخاب خواهم کرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُـدا ڪــــریــمـِـِـِـِـِـِـِـِـہ  ڪــریــم یــَـنـی ڪــســی ڪِ نـمـیـتـونــہ نـَـبـخـشـــہ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بودن گاهی لازم است نباشی ! شايد نبودنت بودنت را به خاطر اورد... اما دور نباش ... دوری هميشه دلتنگی نمی اورد ! فراموشی همان نزدیكی هاست ...‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام که هر وقت دلت خواست خردش کنی غرور من اگر بشکند با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای پاک نهاد ، درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند ، نه پیش از ان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسفند است وقت کوچ کردن به فروردین وقت بخشیدن وصاف کردن دل پس ببخش اگر بانگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت زخمی زدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب باتوست... صبح که میشودمیتوانی بگویی:صبح به خیرخداوند بزرگ... یابگویی:خدابه خیرکنه بازصبح شده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی که دلش گرفته نپرسید چرا ؟ آدمها وقتی نمی تونن دلیل ناراحتی شون رو بگن دلشون بیشتر می گیره ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمــی بــه تخــت و بخــت نــدارم! مــرا بــس است، یــک صنــدلــی بــرای نشستــن، کنــار تــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه اینو باور داشته باشه که اگه جفت راهنمای ماشین و روشن کنه مجازه تو اتوبان دنده عقب حرکت کنه..‌‌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرذره بین نگاه قوی باشد درتمام صفحه های ورق خورده زندگی اثرانگشت خدادیده میشود