بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُراقــب بــآش به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی، “شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان ان هوای دل من است که به یادت می وزد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده...اما! به شانه هایی که اگر خوابت برد... سرت را زمین نگذارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيري آن نيست كه بر سر بزند موي سفيد / هر جواني كه به سر عشق ندارد پير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت بگذار و خودت رو بشناس...وقتی ثابت شدی دیگر خـــودت باش .. بگذار گـــرگ هاى شهر هرچه ميخـــواهند بگـــويند ! آنها به دنيـــا آمده اند كه زوزه بكـــشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت هر چه به خودت برسی، به ما نمی رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عاشق ميگه اگه اتفاقي واست بيفته ميميرم ولي يه رفيق ميگه اگه بميرم هم نميذارم اتفاقى واست بيفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد*خدایا میدانم که میبینی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت بدون خداحافظی..‏.‏!‏
شايد ميدانست بی او حتی نميخواهم خدا هم نگهدارم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درست کردن کباب.... بوی بدی میگیریم.... ازهمه ی کباب ها زده میشویم.... کل هیکلمون کثیف میشود..... وکباب وفا نمیکند و میسوزد.... به همین راحتی!به همین خومزگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بايد از اول نامرد باشه....... تاهيچ وقت رفيق نيمه راه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از اب شور دریا به خدا شکایت بردند دریا ارام شد و ان ها صید تور صیادان شدند.اشوب های زندگی حکمت خداست . از خدا دل ارام بخواهیم نه دریای ارام. (دلتان همیشه ارام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه آرامـی آغــاز بــه مـردن مـی کـنــــی . . . اگــــر سـفــــر نـکـنـــــی اگــــر کـتـــابــی نـخـــوانــی اگــــر بــه اصــوات زنــدگــی گــوش نــدهـــی اگـــر از خـــودت قـــدر دانـــی نـکـنـــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن.... که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگ ترین اسلحه ی دنیاست،امیدوارم همیشه مسلح باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است.  (رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُراقــب بــآش به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی، “شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان ان هوای دل من است که به یادت می وزد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده...اما! به شانه هایی که اگر خوابت برد... سرت را زمین نگذارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيري آن نيست كه بر سر بزند موي سفيد / هر جواني كه به سر عشق ندارد پير است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت بگذار و خودت رو بشناس...وقتی ثابت شدی دیگر خـــودت باش .. بگذار گـــرگ هاى شهر هرچه ميخـــواهند بگـــويند ! آنها به دنيـــا آمده اند كه زوزه بكـــشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت هر چه به خودت برسی، به ما نمی رسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه عاشق ميگه اگه اتفاقي واست بيفته ميميرم ولي يه رفيق ميگه اگه بميرم هم نميذارم اتفاقى واست بيفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مشکلات دنیا را میتوان با یک جمله تحمل کرد*خدایا میدانم که میبینی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت بدون خداحافظی..‏.‏!‏
شايد ميدانست بی او حتی نميخواهم خدا هم نگهدارم باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درست کردن کباب.... بوی بدی میگیریم.... ازهمه ی کباب ها زده میشویم.... کل هیکلمون کثیف میشود..... وکباب وفا نمیکند و میسوزد.... به همین راحتی!به همین خومزگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بايد از اول نامرد باشه....... تاهيچ وقت رفيق نيمه راه نباشه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از اب شور دریا به خدا شکایت بردند دریا ارام شد و ان ها صید تور صیادان شدند.اشوب های زندگی حکمت خداست . از خدا دل ارام بخواهیم نه دریای ارام. (دلتان همیشه ارام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه آرامـی آغــاز بــه مـردن مـی کـنــــی . . . اگــــر سـفــــر نـکـنـــــی اگــــر کـتـــابــی نـخـــوانــی اگــــر بــه اصــوات زنــدگــی گــوش نــدهـــی اگـــر از خـــودت قـــدر دانـــی نـکـنـــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن.... که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگ ترین اسلحه ی دنیاست،امیدوارم همیشه مسلح باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است.  (رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)