بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه آرامـی آغــاز بــه مـردن مـی کـنــــی . . . اگــــر سـفــــر نـکـنـــــی اگــــر کـتـــابــی نـخـــوانــی اگــــر بــه اصــوات زنــدگــی گــوش نــدهـــی اگـــر از خـــودت قـــدر دانـــی نـکـنـــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن.... که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگ ترین اسلحه ی دنیاست،امیدوارم همیشه مسلح باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است.  (رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها فکرکردن به بعضی ها ناخودآگاه لبخندی روی لب می نشاند...‏!‏ ‏ دوست دارم این لبخندهای بیگاه را... این بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه ی زندگی درکلاس دنیا سر زنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا، خدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گلدان خالی لبـــــــــــــــــــِ پنجرا، پر از خاطرات تَرکـــــــــــــــــــ خورده ایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را آن آهویی کشت که گرگ  بخاطرش گیاه خوار شده بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی موفق است که یک بنا با پایه های محکم از آجرهایی بسازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ... آزادی ماه است که او را پایبند می کند ... رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقر جای تو خالیست که هیچ گزینه ای نمی تواند آن را پر کند... حتی تــــــــــــمام موارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار من اگر آمدی، گریه کن، از دردهایت بگو شادیه تو زمانی به من می چسبد که هیچ غم و غصه ای نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوســــ ــــت به یادگـــار "دردی" دارم  کآن درد به "صَــد هــزار" درمــ ـان نــدهم ..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه آرامـی آغــاز بــه مـردن مـی کـنــــی . . . اگــــر سـفــــر نـکـنـــــی اگــــر کـتـــابــی نـخـــوانــی اگــــر بــه اصــوات زنــدگــی گــوش نــدهـــی اگـــر از خـــودت قـــدر دانـــی نـکـنـــی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن.... که بزرگ بودن میان مردم کوچک سخت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بزرگ ترین اسلحه ی دنیاست،امیدوارم همیشه مسلح باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه آدمیان بهشتی تبسم همیشگی است.  (رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها فکرکردن به بعضی ها ناخودآگاه لبخندی روی لب می نشاند...‏!‏ ‏ دوست دارم این لبخندهای بیگاه را... این بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدرسه ی زندگی درکلاس دنیا سر زنگ املا یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا، خدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو گلدان خالی لبـــــــــــــــــــِ پنجرا، پر از خاطرات تَرکـــــــــــــــــــ خورده ایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را آن آهویی کشت که گرگ  بخاطرش گیاه خوار شده بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی موفق است که یک بنا با پایه های محکم از آجرهایی بسازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ... آزادی ماه است که او را پایبند می کند ... رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطر کسانی که شرارتها را می بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند. البرت انیشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقر جای تو خالیست که هیچ گزینه ای نمی تواند آن را پر کند... حتی تــــــــــــمام موارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار من اگر آمدی، گریه کن، از دردهایت بگو شادیه تو زمانی به من می چسبد که هیچ غم و غصه ای نداشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دوســــ ــــت به یادگـــار "دردی" دارم  کآن درد به "صَــد هــزار" درمــ ـان نــدهم ..!