بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام میشود نرو،بمان!...معرفت از همان جا آغاز میشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است!! ‏لبریزباشی از "گفتن‏" ولی درهیچ سویت محرمی نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپانی را پرسیدند: روزگارچگونه بوده است؟ گفت:گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان، گرگ بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي بهشت ميدهد دست دعاي مادرم سجده پس از خدا كنم بر كف پاي مادرم بسلامتي همه مادرا كه هميشه دلواپس ما هستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا شمعی ميفهمد که برای ديدن چيز ديگری آتشش ميزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده، مطمئن باشید که عمیقا غمگینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد، یعنی که خیلی دوستت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند. حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند: من خوب هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که به یادت هستم حتی اگر قرار باشد بشی بی چراغ در حسرت یافتنتت تمام کوچه ها را بگردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که به قلب مهربانت بگو هیچ چیز یادت را ار خاطرم  نخواهد برد حتی وجود فاصله ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمی دانــــــم چه کســـــی ! دســت اتفــاق هـای خــــــوب زندگــــی ام را گرفــت که دیگـــــــر نـمی افتنـــد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و وقتی که عشق تو فروکش می کند... قلبت می شکند... و تو سرد می شوی... سنگ می شوی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که قشنگترین گل ها را به اسمان نیلوفری چشمات هدیه میکنم تا بدانی به یادتم....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥هـــر کجـــا هستـــی باش آسمــــانــــت آبـــــی قــسمــــتت کـــامیـــابـــی و دلــــت از غصــــه دنیــــا خـــالـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زيبا نيست،..... آنچه زيباست تويي............ تو كه آغاز منو لحظه ي پايان مني......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرای آنــکــه ایـمــان دارد غـیــر مـمـکــن وجــود نـــدارد. "آنـتـونـی رابـیـنـز"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام میشود نرو،بمان!...معرفت از همان جا آغاز میشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است!! ‏لبریزباشی از "گفتن‏" ولی درهیچ سویت محرمی نباشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپانی را پرسیدند: روزگارچگونه بوده است؟ گفت:گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان، گرگ بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي بهشت ميدهد دست دعاي مادرم سجده پس از خدا كنم بر كف پاي مادرم بسلامتي همه مادرا كه هميشه دلواپس ما هستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مرا شمعی ميفهمد که برای ديدن چيز ديگری آتشش ميزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده، مطمئن باشید که عمیقا غمگینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد، یعنی که خیلی دوستت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند. حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند: من خوب هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که به یادت هستم حتی اگر قرار باشد بشی بی چراغ در حسرت یافتنتت تمام کوچه ها را بگردم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که به قلب مهربانت بگو هیچ چیز یادت را ار خاطرم  نخواهد برد حتی وجود فاصله ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمی دانــــــم چه کســـــی ! دســت اتفــاق هـای خــــــوب زندگــــی ام را گرفــت که دیگـــــــر نـمی افتنـــد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و وقتی که عشق تو فروکش می کند... قلبت می شکند... و تو سرد می شوی... سنگ می شوی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که قشنگترین گل ها را به اسمان نیلوفری چشمات هدیه میکنم تا بدانی به یادتم....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥هـــر کجـــا هستـــی باش آسمــــانــــت آبـــــی قــسمــــتت کـــامیـــابـــی و دلــــت از غصــــه دنیــــا خـــالـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زيبا نيست،..... آنچه زيباست تويي............ تو كه آغاز منو لحظه ي پايان مني......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرای آنــکــه ایـمــان دارد غـیــر مـمـکــن وجــود نـــدارد. "آنـتـونـی رابـیـنـز"