بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست؟؟ شهریور است کم کم فکر باد و باران باش! شاید کسی تمام گریه هایش را برای پاییز گذاشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از کسی ناارحت شدی...  یه لحظه،  فقط یه لحظه، به نبودنش فکر کن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهایم درد دارد وقتی نمیدانم کدامین دست چراغ اتاقت را خاموش میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مرمان غمگين ، نسبت به مردمان خوش و راضي ، ستم ها و جورهاي بيشتري روي مي‌دهد . " آنتوان چخوف "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ... ؟! هیچ معلمّی به ما نگفت ... برای ِ " شما " شدن ِ " ما " ... شین لازم نیست ... ، " او " لازم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" این روزها ، همه ..... نگاه می کنند ، شما چطور ؟! " . این جای ِ خالی را ... بگذار همان خالی بماند ... ، " این روزها ، همه نگاه می کنند ، ... " ، انگار ... هیچ دستی ... برای ِ یاری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونى چرا آدم بزرگ میشه به جاى مداد باخودکارمینویسه؟ براى اینکه یاد بگیره هراشتباهى پاک نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب کنار چشمِ تو کافی است تا سیاهی را از تمامِ رنگ ها بیشتر دوست بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که کــــات گفته ام. ولی تو همچنان برایم بــــازی می کنی.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنر ترین انسانم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تو را باور دارم که اگه بگویی باران می بارد,از نم صدایت خیس میشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نره ک یاد تو دریاست .آبادی دل برای تو آباد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم زیاد خدا میخواهد خیلی زیاد. گاهی هم بجای حــــرص مال کمی حرص " خــــدا " بزنیم. . . بخـــدا بد نیست در این حــــال مــا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن بشر است که از خوبی بدی می سازد و از بدی خوبی،خوشحالی می سازد یا بدبختی،ثروت می سازد یا تنگدستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع اس ام اس: تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم تو فیلم چند میگیری گریه کنی عاشق اون دیالوگ خانم الناز شاکر دوست هستم که گفت: ًٌٍٍٍٍ»ایران دیگه بزرگ شده احتیاج به حمایت هیچ کس نداره«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست؟؟ شهریور است کم کم فکر باد و باران باش! شاید کسی تمام گریه هایش را برای پاییز گذاشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از کسی ناارحت شدی...  یه لحظه،  فقط یه لحظه، به نبودنش فکر کن..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهایم درد دارد وقتی نمیدانم کدامین دست چراغ اتاقت را خاموش میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي مرمان غمگين ، نسبت به مردمان خوش و راضي ، ستم ها و جورهاي بيشتري روي مي‌دهد . " آنتوان چخوف "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا ... ؟! هیچ معلمّی به ما نگفت ... برای ِ " شما " شدن ِ " ما " ... شین لازم نیست ... ، " او " لازم است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" این روزها ، همه ..... نگاه می کنند ، شما چطور ؟! " . این جای ِ خالی را ... بگذار همان خالی بماند ... ، " این روزها ، همه نگاه می کنند ، ... " ، انگار ... هیچ دستی ... برای ِ یاری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونى چرا آدم بزرگ میشه به جاى مداد باخودکارمینویسه؟ براى اینکه یاد بگیره هراشتباهى پاک نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب کنار چشمِ تو کافی است تا سیاهی را از تمامِ رنگ ها بیشتر دوست بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است که کــــات گفته ام. ولی تو همچنان برایم بــــازی می کنی.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنر ترین انسانم...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر تو را باور دارم که اگه بگویی باران می بارد,از نم صدایت خیس میشوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت نره ک یاد تو دریاست .آبادی دل برای تو آباد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم زیاد خدا میخواهد خیلی زیاد. گاهی هم بجای حــــرص مال کمی حرص " خــــدا " بزنیم. . . بخـــدا بد نیست در این حــــال مــا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن بشر است که از خوبی بدی می سازد و از بدی خوبی،خوشحالی می سازد یا بدبختی،ثروت می سازد یا تنگدستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع اس ام اس: تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم تو فیلم چند میگیری گریه کنی عاشق اون دیالوگ خانم الناز شاکر دوست هستم که گفت: ًٌٍٍٍٍ»ایران دیگه بزرگ شده احتیاج به حمایت هیچ کس نداره«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!!