بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم زیاد خدا میخواهد خیلی زیاد. گاهی هم بجای حــــرص مال کمی حرص " خــــدا " بزنیم. . . بخـــدا بد نیست در این حــــال مــا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن بشر است که از خوبی بدی می سازد و از بدی خوبی،خوشحالی می سازد یا بدبختی،ثروت می سازد یا تنگدستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع اس ام اس: تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم تو فیلم چند میگیری گریه کنی عاشق اون دیالوگ خانم الناز شاکر دوست هستم که گفت: ًٌٍٍٍٍ»ایران دیگه بزرگ شده احتیاج به حمایت هیچ کس نداره«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی...... دیگر انتظار معنا ندارد..... یک نگاه ٬ کمی نامهربان یک واژه ٬ کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله٬میشکند دلت را....!!! میشکند بغضت را.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرارت چهره های زیادی داره. هیچکدومشون به اندازه پاکدامنی خطرناک نیست! (Sleepy Hollow)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست (محمد حجازی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزیبایی رااواز سردهی حتی در بیابان .گوش شنوا خواهی یافت (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نفهمید خداهم تنهاییش را فریاد میزند... "قل هو الله احد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته یک رنگ موندن در دنیایی که مردمش برای پر رنگ شدن حاضرن هزار رنگ باشن....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرن ، قرن آتش نیست  قرن هوای تازه است  فکرها را شستشویی لازم است...  گم شدیم گر درمیان خویشتن  جستجویی لازم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ینی ازش جدا شی ولی حواست فقط به اون باشه و حتی اونقدر ناخداگاه بهش فکر کنی که خوابشم ببینی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به امار زمين مشکوکم. اگر اين سطح پر از ادمهاست، پس چرا اين همه دلها تنهاست؟ بيخودي ميگويند هيچکس تنها نيست، چه کسي تنها نيست همه از هم دورند. همه در جمع ولي تنهايند. من که در ترديدم، تو چطور؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرسازنده ي قفس معناي پرواز راميدانست ازکارش دست ميکشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه یادگاری جا گذاشتی تویی که روی قلبم پا گذاشتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﺮﺍﯼ ﺟــﺬﺏ ﺩﺧـﺘــﺮﯼ ﮐـﻪ ﭼــﺸـﻢ ﻭ ﺩﻟــﺶﺳــﻴـﺮ ﺑـﺎﺷــﻪ،ﻻﺯﻡ ﻧـﻴــﺴـﺖ "ﭘــﻮﻟــﺪﺍﺭ" ﺑـﺎﺷـــﻲﻓـﻘــﻂ ﮐــﺎﻓـﯿـﻪ "ﺷــــﺨــــﺼﯿــــﺖ"ﺩﺍﺷـﺘــﻪ ﺑــﺎﺷــﯽ!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم زیاد خدا میخواهد خیلی زیاد. گاهی هم بجای حــــرص مال کمی حرص " خــــدا " بزنیم. . . بخـــدا بد نیست در این حــــال مــا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ذهن بشر است که از خوبی بدی می سازد و از بدی خوبی،خوشحالی می سازد یا بدبختی،ثروت می سازد یا تنگدستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع اس ام اس: تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم تو فیلم چند میگیری گریه کنی عاشق اون دیالوگ خانم الناز شاکر دوست هستم که گفت: ًٌٍٍٍٍ»ایران دیگه بزرگ شده احتیاج به حمایت هیچ کس نداره«

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه سـاده بـه اعـتبار دسـتـانـت زمیـن خوردم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که میشوی...... دیگر انتظار معنا ندارد..... یک نگاه ٬ کمی نامهربان یک واژه ٬ کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله٬میشکند دلت را....!!! میشکند بغضت را.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرارت چهره های زیادی داره. هیچکدومشون به اندازه پاکدامنی خطرناک نیست! (Sleepy Hollow)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست (محمد حجازی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرزیبایی رااواز سردهی حتی در بیابان .گوش شنوا خواهی یافت (خلیل جبران)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس نفهمید خداهم تنهاییش را فریاد میزند... "قل هو الله احد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته یک رنگ موندن در دنیایی که مردمش برای پر رنگ شدن حاضرن هزار رنگ باشن....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرن ، قرن آتش نیست  قرن هوای تازه است  فکرها را شستشویی لازم است...  گم شدیم گر درمیان خویشتن  جستجویی لازم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ینی ازش جدا شی ولی حواست فقط به اون باشه و حتی اونقدر ناخداگاه بهش فکر کنی که خوابشم ببینی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به امار زمين مشکوکم. اگر اين سطح پر از ادمهاست، پس چرا اين همه دلها تنهاست؟ بيخودي ميگويند هيچکس تنها نيست، چه کسي تنها نيست همه از هم دورند. همه در جمع ولي تنهايند. من که در ترديدم، تو چطور؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرسازنده ي قفس معناي پرواز راميدانست ازکارش دست ميکشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه یادگاری جا گذاشتی تویی که روی قلبم پا گذاشتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـﺮﺍﯼ ﺟــﺬﺏ ﺩﺧـﺘــﺮﯼ ﮐـﻪ ﭼــﺸـﻢ ﻭ ﺩﻟــﺶﺳــﻴـﺮ ﺑـﺎﺷــﻪ،ﻻﺯﻡ ﻧـﻴــﺴـﺖ "ﭘــﻮﻟــﺪﺍﺭ" ﺑـﺎﺷـــﻲﻓـﻘــﻂ ﮐــﺎﻓـﯿـﻪ "ﺷــــﺨــــﺼﯿــــﺖ"ﺩﺍﺷـﺘــﻪ ﺑــﺎﺷــﯽ!!!