بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییم که هروقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روزی بی من تنها شدی تو دنیا اگه نبود مثل من کسی فدای غمهات اگه دلت شکست و هم نفسی نداشتی یادت باشه رو قلبم چه ساده پا میزاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زنده بودن ما از بی کفنیه"  دیالوگ پرویز پرستویی تو فیلم سینمایی شوخی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از ترس نرسیدن به هدف دچار استرس شدی بدان که هنوز هم به خودت بیشتر از خدا اعتماد داری ............................ این یعنی شکست .............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستی میگفت : باید از مشکلات رد شد و گفت (میگ میــــــــگ) . . . . . اصل اون نمی دونست که مشکلات نشستن رو ما و میگن (انگــــــوری انگــــــــوری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را در میان دستانت  پنهان کن که بزرگ بودن در میان مردم کوچک سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو هایش سفید شد .... کودکی که دزدکی دفتر خاطراتم را خواند . .. . !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام مثل درخت سروی که سالها دربرابر طوفان ایستاد و روزی که به نسیم دل سپرد شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم؟؟؟؟؟ من که راننده نیستم....؟؟؟ پس چرا هر کس به من رسید... مسافر است ؟؟؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ اگرچه سياهه و آواز خوشي نداره اما انقدر باوفاست كه شاخه هاي خشك درختان را در فصل سرد زمستان تنها نميگذاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد تـــریـــن آدمــهــایـــی کـــه تــو زنــدگــیــم دیــدم اونــایــی بــودن کــه بــعــد اشــتــبــاهــشــون گــفــتــنــد : مــعــذرتـــــ مــیــخــوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دردهايم رابه دريا سپردم... چه صيدي كرد ماهيگير از ماهي هاي دق كرده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت هرکوه بلند... سبزه زاریست پرازیادخدا
ودرآن باغ کسی میخواند : که خداهست،دگرغصه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه من درتاری افتاده است  که عنکبوتش سیر است... نه میتواند بمیرد .. نه میتواند پرواز کند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــسـا فقیری که دیگران بدو نیازمندند..... امیرالمومنین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده ی تاکسی اسکناس مچاله رو ازم گرفت و گفت تنهایی؟؟؟؟؟؟؟ گفتم خیلی وقته!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهاییم که هروقت بهش خیانت کردم بازم اومد سراغم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روزی بی من تنها شدی تو دنیا اگه نبود مثل من کسی فدای غمهات اگه دلت شکست و هم نفسی نداشتی یادت باشه رو قلبم چه ساده پا میزاشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زنده بودن ما از بی کفنیه"  دیالوگ پرویز پرستویی تو فیلم سینمایی شوخی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از ترس نرسیدن به هدف دچار استرس شدی بدان که هنوز هم به خودت بیشتر از خدا اعتماد داری ............................ این یعنی شکست .............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستی میگفت : باید از مشکلات رد شد و گفت (میگ میــــــــگ) . . . . . اصل اون نمی دونست که مشکلات نشستن رو ما و میگن (انگــــــوری انگــــــــوری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی روحت را در میان دستانت  پنهان کن که بزرگ بودن در میان مردم کوچک سخت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو هایش سفید شد .... کودکی که دزدکی دفتر خاطراتم را خواند . .. . !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام مثل درخت سروی که سالها دربرابر طوفان ایستاد و روزی که به نسیم دل سپرد شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم؟؟؟؟؟ من که راننده نیستم....؟؟؟ پس چرا هر کس به من رسید... مسافر است ؟؟؟؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ اگرچه سياهه و آواز خوشي نداره اما انقدر باوفاست كه شاخه هاي خشك درختان را در فصل سرد زمستان تنها نميگذاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد تـــریـــن آدمــهــایـــی کـــه تــو زنــدگــیــم دیــدم اونــایــی بــودن کــه بــعــد اشــتــبــاهــشــون گــفــتــنــد : مــعــذرتـــــ مــیــخــوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دردهايم رابه دريا سپردم... چه صيدي كرد ماهيگير از ماهي هاي دق كرده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پشت هرکوه بلند... سبزه زاریست پرازیادخدا
ودرآن باغ کسی میخواند : که خداهست،دگرغصه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه من درتاری افتاده است  که عنکبوتش سیر است... نه میتواند بمیرد .. نه میتواند پرواز کند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــسـا فقیری که دیگران بدو نیازمندند..... امیرالمومنین علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راننده ی تاکسی اسکناس مچاله رو ازم گرفت و گفت تنهایی؟؟؟؟؟؟؟ گفتم خیلی وقته!!!!!!!!!