بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكتر نيستم اما برايت 10 دقيقه راه رفتن روي جدول‌هاي كنار خيابان را تجويز ميكنم تا بداني تعادل چيز مهمي است اما ديونه بودن قشنگ تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه اسم مستعاری است که بر خطاهای خود میگذاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفتن شیشه احساس نداره ولی وقتی بخار کرده بود روش نوشتم دوستت دارم کم کم اشک ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از خوبي ادمها براي خودت ديوار بساز. هرگاه در حقت بدي كردند ،فقط اجري از ديوار را بكن.بي انصافي است اگر ديوار را خراب كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر ها میبارند اما انسانها ستاره ها را دوست دارند,چه موجودات عجیبی!! این همه گریه را بر چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـي دوني چيـه رفــيـق ؟.. حكـايـت زنـدگــي مــا شـده مثـله دكـمه پيـرهن،اولـي رو كـه اشـتبـاه بسـتـي تا آخـرش اشـتبـاه ميري ... بـدبختـي ايـنه كه زمـانـي به اشتـباهت پـي مي بـري كه رسـيدي به آخـرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تودیدی وچیزی نگفتی اما مردم ندیدند وفریادزدند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیم و گذشت انچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ نوازند گاهی سکوت اخرین اخطار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه واژه ی مظلومی است (قسمت) . . .  .  . . تمام نامردی های روزگار را به دوش می کشد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار انهایی راکه درزندگیت نقشی داشته اند نه انهایی که برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غم دنیا در این جمله است : (. . . هست او ، ولی دوستم ندارد . . . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه آسمانی باشد چه زمینی عاقبتش به طرف خداست (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی رنگین کمان لبخند توست که...با هر ترنم باران شکل می گیرد. "فقط خوشحال باش" من اشک آسمان را در میاورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان ! حالا که داری تمام میشوی بگذار بگویم ... که شبهای گرمت، سرد گذشت !! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بهشت و جهنمی هم در کار نبود باز هم لازم بود به خاطر لطف و احسان خداوند مردم مطیع او باشند و نافرمانی نکنند. امام رضا (ع)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكتر نيستم اما برايت 10 دقيقه راه رفتن روي جدول‌هاي كنار خيابان را تجويز ميكنم تا بداني تعادل چيز مهمي است اما ديونه بودن قشنگ تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه اسم مستعاری است که بر خطاهای خود میگذاریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفتن شیشه احساس نداره ولی وقتی بخار کرده بود روش نوشتم دوستت دارم کم کم اشک ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از خوبي ادمها براي خودت ديوار بساز. هرگاه در حقت بدي كردند ،فقط اجري از ديوار را بكن.بي انصافي است اگر ديوار را خراب كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر ها میبارند اما انسانها ستاره ها را دوست دارند,چه موجودات عجیبی!! این همه گریه را بر چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـي دوني چيـه رفــيـق ؟.. حكـايـت زنـدگــي مــا شـده مثـله دكـمه پيـرهن،اولـي رو كـه اشـتبـاه بسـتـي تا آخـرش اشـتبـاه ميري ... بـدبختـي ايـنه كه زمـانـي به اشتـباهت پـي مي بـري كه رسـيدي به آخـرش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تودیدی وچیزی نگفتی اما مردم ندیدند وفریادزدند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما گذشتیم و گذشت انچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی اخطارها زنگ نوازند گاهی سکوت اخرین اخطار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه واژه ی مظلومی است (قسمت) . . .  .  . . تمام نامردی های روزگار را به دوش می کشد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار انهایی راکه درزندگیت نقشی داشته اند نه انهایی که برایت نقش بازی کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غم دنیا در این جمله است : (. . . هست او ، ولی دوستم ندارد . . . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه آسمانی باشد چه زمینی عاقبتش به طرف خداست (دکتر شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی رنگین کمان لبخند توست که...با هر ترنم باران شکل می گیرد. "فقط خوشحال باش" من اشک آسمان را در میاورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان ! حالا که داری تمام میشوی بگذار بگویم ... که شبهای گرمت، سرد گذشت !! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بهشت و جهنمی هم در کار نبود باز هم لازم بود به خاطر لطف و احسان خداوند مردم مطیع او باشند و نافرمانی نکنند. امام رضا (ع)