بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سبکیه پر بودند ... بآ فوتی کوچک هم پریدند ، آرزوهآیم را میگویم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند،ایمانتان را افزایش داده.اگر با تاخیر مستجاب کند،صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند چیز بهتری برایتان در نظر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگویی چه غریبست در روزگاری که چوپان از ترس تنهایی دروغ میگوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرازاین شهر میخواهم سفرکنم چمدانم رابسته ام اگرخدابخواهد امروزمیروم نشسته ام منتظرقطار اما نه درایستگاه......روی ریل قطار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ان پرندگانی که از خشکسالی مردند،،،،اما از خرمن نامردان دانه نخوردند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺷﺎﺩﻡ ﺯﯾﺮﺍ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻮﻻﻥ ﺩﻫﻢ - ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺧﻂ -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي لبخندي كه كمكت ميكنه تا واسه كسي توضيح ندي چقدر داغوني........ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تمام سپاس من از کسی است که به نیاز نداشت؛اما فراموشم نکرد...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که اینجا زمین است رسم ادم هایش عجیب است!!! اینجا گم که می شوی به جای اینکه دنبالت بگردند فراموشت می کنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل..... بهتر است ثروتمند زندگی کنی تا اینکه ثروتمند بمیری...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل.... نگرانی هرگز از گرفتاری فردای تو نمی کاهد فقط شادی امروزت را از بین می برد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی؟ گاهی باتمام تکراری بودنش غوغا میکند!!! ودرجوابش میتوان بزرگترین دروغ هارا گفت... "خوبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد ، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكی ! مردن هم جدی نیست ، شاید از هر كار و هر چیز دیگری كمتر جدی باشد . صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

◕ قیچی بدبینی هایت را غلاف کن! رشته ی رویاهای من بریدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از آنجا شروع شد كه از " عادت كردن " فرار كرديم و به " فرار " عادت كرديم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سبکیه پر بودند ... بآ فوتی کوچک هم پریدند ، آرزوهآیم را میگویم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند،ایمانتان را افزایش داده.اگر با تاخیر مستجاب کند،صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند چیز بهتری برایتان در نظر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگویی چه غریبست در روزگاری که چوپان از ترس تنهایی دروغ میگوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرازاین شهر میخواهم سفرکنم چمدانم رابسته ام اگرخدابخواهد امروزمیروم نشسته ام منتظرقطار اما نه درایستگاه......روی ریل قطار........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ان پرندگانی که از خشکسالی مردند،،،،اما از خرمن نامردان دانه نخوردند.............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﺷﺎﺩﻡ ﺯﯾﺮﺍ ﯾﮏ ﺳﻄﺮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻮﻻﻥ ﺩﻫﻢ - ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺧﻂ -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي لبخندي كه كمكت ميكنه تا واسه كسي توضيح ندي چقدر داغوني........ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تمام سپاس من از کسی است که به نیاز نداشت؛اما فراموشم نکرد...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که اینجا زمین است رسم ادم هایش عجیب است!!! اینجا گم که می شوی به جای اینکه دنبالت بگردند فراموشت می کنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل..... بهتر است ثروتمند زندگی کنی تا اینکه ثروتمند بمیری...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی تامل.... نگرانی هرگز از گرفتاری فردای تو نمی کاهد فقط شادی امروزت را از بین می برد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی؟ گاهی باتمام تکراری بودنش غوغا میکند!!! ودرجوابش میتوان بزرگترین دروغ هارا گفت... "خوبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد ، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكی ! مردن هم جدی نیست ، شاید از هر كار و هر چیز دیگری كمتر جدی باشد . صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

◕ قیچی بدبینی هایت را غلاف کن! رشته ی رویاهای من بریدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه از آنجا شروع شد كه از " عادت كردن " فرار كرديم و به " فرار " عادت كرديم . . .