بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها قطره نیستند  بلکه کلماتی هستند که می افتندفقط بخاطر اینکه پیدا نمی کنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس سرش شلوغ نيست... همه چیز بستگی به "اولویت ها" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ...... قیمت یک عشق تا عشقی دیگر قهری ساده است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ... پا به پایم که نیامدی .... دست در دستم که نگذاشتی..... "سر به سرم" دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دختری هستم آزاد! در فطرت من حیا نهاده شده میدانم کجا باید شرم کرد و کجا می شود رهابود تو به من نیاموز قانونگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو فکر کردم به تو آره آره به تو فکر کردم که بارون بباره به تو فکر کردم دوباره دوباره به تو فکر کردن عجب حالی داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه وداع خدا وپیامبر تو معراج چه جمله ای بود؟؟؟! . . . (یــــــا عــــــلی) بود. حالا چیجوری جمله وداعی خدا و پیغمبرشو هر روز بهم میگیم و انقدر به هم نارو میزنیم؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر مهر رسید... نکند مهر تو با تقویم است!؟ من زتقویم دلت باخبرم ، همه ماهش مهر است، همه. روزش احساس، زنده باشی ای دوست، عزتت افزون باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دنیاست... وقتی عشقت دور از اینجاست وقتی دل بی رمق و خسته وتنهاست غم دنیاست  وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي اون پسرائيکه وقتي يه شب تنها از يه کوچه رد ميشي سرشون و ميندازن پائين از بقلت رد ميشن که احساس امنيت کني... اينا کسائين که ناموسشون براشون خيلي مهمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است،ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم اما می دانیم که دارد گوش می دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رنجیث است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بد بختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سبکیه پر بودند ... بآ فوتی کوچک هم پریدند ، آرزوهآیم را میگویم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند،ایمانتان را افزایش داده.اگر با تاخیر مستجاب کند،صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند چیز بهتری برایتان در نظر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگویی چه غریبست در روزگاری که چوپان از ترس تنهایی دروغ میگوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرازاین شهر میخواهم سفرکنم چمدانم رابسته ام اگرخدابخواهد امروزمیروم نشسته ام منتظرقطار اما نه درایستگاه......روی ریل قطار........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک ها قطره نیستند  بلکه کلماتی هستند که می افتندفقط بخاطر اینکه پیدا نمی کنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس سرش شلوغ نيست... همه چیز بستگی به "اولویت ها" دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است ...... قیمت یک عشق تا عشقی دیگر قهری ساده است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به دلم که ندادی ... پا به پایم که نیامدی .... دست در دستم که نگذاشتی..... "سر به سرم" دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دختری هستم آزاد! در فطرت من حیا نهاده شده میدانم کجا باید شرم کرد و کجا می شود رهابود تو به من نیاموز قانونگذار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو فکر کردم به تو آره آره به تو فکر کردم که بارون بباره به تو فکر کردم دوباره دوباره به تو فکر کردن عجب حالی داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میدونه وداع خدا وپیامبر تو معراج چه جمله ای بود؟؟؟! . . . (یــــــا عــــــلی) بود. حالا چیجوری جمله وداعی خدا و پیغمبرشو هر روز بهم میگیم و انقدر به هم نارو میزنیم؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر مهر رسید... نکند مهر تو با تقویم است!؟ من زتقویم دلت باخبرم ، همه ماهش مهر است، همه. روزش احساس، زنده باشی ای دوست، عزتت افزون باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم دنیاست... وقتی عشقت دور از اینجاست وقتی دل بی رمق و خسته وتنهاست غم دنیاست  وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي اون پسرائيکه وقتي يه شب تنها از يه کوچه رد ميشي سرشون و ميندازن پائين از بقلت رد ميشن که احساس امنيت کني... اينا کسائين که ناموسشون براشون خيلي مهمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است،ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم اما می دانیم که دارد گوش می دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رنجیث است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بد بختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سبکیه پر بودند ... بآ فوتی کوچک هم پریدند ، آرزوهآیم را میگویم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند،ایمانتان را افزایش داده.اگر با تاخیر مستجاب کند،صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند چیز بهتری برایتان در نظر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگویی چه غریبست در روزگاری که چوپان از ترس تنهایی دروغ میگوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرازاین شهر میخواهم سفرکنم چمدانم رابسته ام اگرخدابخواهد امروزمیروم نشسته ام منتظرقطار اما نه درایستگاه......روی ریل قطار........